Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai Thông tư số 02/2023/TT-BTP ngày 29/6/2023 của Bộ Tư pháp
15/08/2023 2:51:PM
Ngày 29/6/2023, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTP về Quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

Theo đó, Thông tư này quy định về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp.

Thông tư này áp dụng với các cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Tư pháp từ trung ương đến địa phương, gồm:

- Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Tư pháp.

- Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và các trang liên quan./.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.200.587
Truy cập hiện tại 238 khách