Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
30/10/2016 10:37:AM
 

I. CÔNG BỐ HT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2015

II. SỔ TAY CHẤT LƯỢNG: 

III. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

IV. MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG:

Năm 2020

Năm 2019

Năm 2018

Năm 2017

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2014

Năm 2013

V. QUY TRÌNH HỆ THỐNG

VI. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   

 

       
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.021.575
Truy cập hiện tại 52 khách