Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo số 61/TB-HĐND về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp Chuyên đề lần thứ nhất, HĐND huyện Phú Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
13/09/2022 5:30:PM

Hội đồng nhân dân huyện Phú Lộc tổ chức kỳ họp Chuyên đề lần thứ nhất để xem xét, thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và Kế hoạch đầu tư công vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, chủ trương sử dụng dự phòng trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, dự kiến kỳ họp Chuyên đề lần thứ nhất được tổ chức ngày 19/9/2022. Tại kỳ này, HĐND huyện sẽ xem xét các Tờ trình của UBND huyện và ban hành Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, chủ trương sử dụng dự phòng trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Để chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp Chuyên đề lần thứ nhất, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo, phân công các phòng, ban liên quan khẩn trương chuẩn bị các nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; hoàn thành, gửi Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện nghiên cứu, thẩm tra trước 15 giờ, ngày 13/9/2022; gửi các đại biểu HĐND huyện (qua phần mềm họp HĐND) đúng thời gian quy định (05 ngày trước khi khai mạc kỳ họp)..

Các Ban của HĐND huyện chủ động phối hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch, sắp xếp thời gian tổ chức thực hiện thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết để xây dựng báo cáo thẩm tra, trình HĐND huyện về những nội dung liên quan trước 15 giờ, ngày 14/9/2022 và gửi báo cáo cho đại biểu HĐND huyện (qua phần mềm họp HĐND) theo đúng thời gian quy định (05 ngày trước khi khai mạc kỳ họp).

Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chủ động động tham mưu Thường trực HĐND, UBND huyện đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp; chuẩn bị tốt công tác hậu cần, phục vụ kỳ họp

Tập tin đính kèm:
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.218.104
Truy cập hiện tại 140 khách