Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2024
18/01/2024 2:52:PM

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”, ngày 29/12/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 5689/TB-UBND về thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện năm 2024 cụ thể như sau:

THÁNG TIẾP

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

 

Tháng 1

04/01/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

17/01/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Đăng

 

Tháng 2

01/02/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

 

21/02/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Minh Quân

 

Tháng 3

07/3/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Đề

 

20/3/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

 

Tháng 4

04/4/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Đăng

 

17/4/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

 

Tháng 5

09/5/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Minh Quân

 

22/5/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

 

Tháng 6

06/6/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Đề

 

19/6/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

 

Tháng 7

04/7/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Đăng

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

17/7/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

 

Tháng 8

08/8/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Minh Quân

 

21/8/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

 

Tháng 9

05/9/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Đề

 

18/9/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

 

Tháng 10

10/10/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Đăng

 

23/10/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

 

Tháng 11

07/11/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Minh Quân

 

20/11/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

 

Tháng 12

05/12/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Đề

 

18/12/2024

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

 

Minh Hiền
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.432.431
Truy cập hiện tại 63 khách