Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
27/03/2023 4:45:PM

Thực hiện Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lộc năm 2022; Công văn số 1102/SNV-XDCQ ngày 16/9/2022 của Sở Nội vụ về việc thống nhất tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Phú Lộc năm 2022.

Ngày 08/3/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Thông báo số 750/TB-UBND về kết quả chấm điểm thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; đồng thời, thông báo tiếp nhận đơn phúc khảo kết quả thi vòng 1 từ ngày 09/3/2023 đến ngày 23/3/2023.

Hết thời hạn nhận đơn phúc khảo (ngày 23/3/2023), Ủy ban nhân dân huyện không nhận được đơn phúc khảo kết quả của thí sinh nào. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 như sau:

1. Danh sách thí sinh triệu tập dự thi vòng 2:

Số thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 là 08 người (Có danh sách kèm theo).

2. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2:

- Hình thức thi: Phỏng vấn.

- Thời gian thi: Vào lúc 08h00, ngày 02/4/2023 (Chủ nhật).

- Địa điểm:  Phòng họp Tầng 3, Trụ sở HĐND&UBND huyện Phú Lộc (Số 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trên đây là Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển vòng 2 trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện.

Tập tin đính kèm:
Tiến Trung
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.405.001
Truy cập hiện tại 10.553 khách