Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo Kết quả chấm điểm thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
13/03/2023 10:44:AM

Thực hiện Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lộc năm 2022; Công văn số 1102/SNV-XDCQ ngày 16/9/2022 của Sở Nội vụ về việc thống nhất tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Phú Lộc năm 2022.

Trên cơ sở Báo cáo số 01/BC-BCT ngày 07/3/2023 của Ban chấm thi về kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 như sau:

          1. Về tình hình thí sinh dự thi

          - Tổng số thí sinh được triệu tập: 15 người.

          - Tổng số thí sinh không dự thi tuyển (bỏ thi): 07 người.

          - Tổng số thí sinh tham dự thi tuyển: 08 người; trong đó:

          + Số thí sinh dự thi môn Kiến thức chung: 08 người;

          + Số thí sinh dự thi môn Tin học: 08 người.

          2. Về kết quả chấm thi

          - Môn Kiến thức chung: 08/08 bài thi đạt.

          - Môn Tin học: 08/08 bài thi đạt

          3. Về kết quả thi tuyển vòng 1

          - Số thí sinh đạt kết quả vòng 1: 08 người.

          - Số thí sinh không đạt kết quả vòng 1: 00 người.

(Có Bảng tổng hợp kết quả điểm thi tuyển vòng 1 kèm theo)

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận đơn phúc khảo: Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi gửi đơn phúc khảo (theo mẫu) đến Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) từ ngày 09/3/2023 đến ngày 23/3/2023.

Trên đây là Thông báo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả chấm điểm thi tuyển vòng 1 trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. Nếu có vấn đề vướng mắc, chưa rõ, đề nghị liên hệ Ủy ban nhân dân huyện.

Tập tin đính kèm:
Tiến Trung
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.432.694
Truy cập hiện tại 118 khách