Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022
11/11/2022 3:57:PM

Hội đồng tuyển dụng huyện Phú Lộc vừa có Thông báo số 35/TB-HĐTD về kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 3474/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022; Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022; hướng dẫn người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng; ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc như sau:

1. Kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022:

(Có danh sách công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022 kèm theo Quyết định số 3474/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện).

2. Hướng dẫn người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

a) Hồ sơ tuyển dụng (02 bộ) bao gồm:

+ Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

+ Bản khai sơ yếu lý lịch tự thuật (Mẫu sơ yếu lý lịch được phát hành tại Phòng Nội vụ huyện) dán ảnh 4x6 có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng;

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (Thí sinh đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh).

b) Người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, nộp về Phòng Nội vụ huyện trước ngày 15/12/2022.

c) Các thí sinh trúng tuyển đã nộp đầy đủ hồ sơ nhận Quyết định tuyển dụng vào lúc 9 giờ ngày 20/12/2022 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (Địa chỉ: 01 Trần Đình Túc,Tổ dân phố 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc).

d) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

 3. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc

 a) Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Chủ tịch UBND huyện sẽ ban hành quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định tới người trúng tuyển và đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức biết để thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức.

 b) Sau khi nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để ký hợp đồng làm việc và nhận việc theo thời hạn quy định trong quyết định tuyển dụng.

 c) Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức đề nghị Chủ tịch UBND huyện hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

 d) Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người trúng tuyển là người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

Trên đây là Thông báo của Hội đồng tuyển dụng về kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022; hướng dẫn người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng; ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc. Nếu có vấn đề vướng mắc, chưa rõ, đề nghị liên hệ Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Nội vụ hoặc Thư ký Hội đồng tuyển dụng, số điện thoại: 0383.657.468) để được hướng dẫn, giải đáp./. 

Tập tin đính kèm:
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.405.001
Truy cập hiện tại 10.566 khách