Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án nhà máy Gia Công Thạch Anh Chân Mây của Công ty TNHH America Quartz Technology
17/05/2024 1:59:PM

Thực hiện khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và điểm a khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Ban biên tập Trang thông tin điện tử của UBND huyện Phú Lộc xin đăng tải toàn văn báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “nhà máy Gia Công Thạch Anh Chân Mây của Công ty TNHH America Quartz Technology” của Công ty TNHH America Quartz Technology trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện theo quy định.

Nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án nhà máy Gia Công Thạch Anh Chân Mây của Công ty TNHH America Quartz Technology của Công ty TNHH America Quartz Technology tại tệp đính kèm.

Quỳnh Trâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.432.195
Truy cập hiện tại 35 khách