Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tiếp tục thực hiện Lễ Chào cờ hàng tuần
03/06/2024 9:11:AM
Thực hiện Công văn số 639, ngày 10/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy, sáng ngày 3/6, các cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện Phú Lộc thực hiện Lễ Chào cờ hàng tuần.

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Công văn nêu trên. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia đầy đủ, đứng đúng vị trí quy định, để điện thoại ở chế độ im lặng, không làm việc riêng, đảm bảo trật tự trong suốt quá trình tổ chức lễ.

Việc tổ chức Lễ Chào cờ là nội dung quan trọng góp phần thực hiện văn hóa công sở, xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng, ý thức, tác phong trong công việc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngọc Hiếu - Công Tuyển
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.432.368
Truy cập hiện tại 59 khách