Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 5-<12 tuổi trên địa bàn huyện
20/09/2022 9:07:AM
Ngày 19/9/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 4099 /UBND-YT về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 5-<12 tuổi trên địa bàn huyện

Trên cơ sở Công văn số 3362/SYT-NVY ngày 15/9/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 5-<12 tuổi trên địa bàn huyện, để đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi đang theo học tại các trường trên địa bàn huyện Phú Lộc, UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì rà soát, thống kê, báo cáo số học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19, gửi về UBND huyện trước ngày 22/9/2022; cử cán bộ đầu mối liên hệ và phối hợp với cơ sở tiêm chủng địa phương (các trạm Y tế hoặc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc) để lập kế hoạch và tổ chức tiêm chủng cho nhóm đối tượng này.

Giao trách nhiệm Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con, em tham gia tiêm chủng nhằm bảo vệ sức khỏe cho chính các em học sinh, gia đình và cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19./.

Thu Trong
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.507.397
Truy cập hiện tại 7.771 khách