Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ngăn chặn tình trạng sử dụng điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.
13/09/2022 10:30:PM
Ngày 25/8/2022 UBND huyện đã ban hành Công văn 3276/UBND-NN về ngăn chặn tình trạng sử dụng điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.

Theo đó; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

          1. Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; UBND các xã, thị trấn:

          - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thủy sản, đặc biệt là hậu quả của việc thực hiện hành vi sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ, nghề khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản đến ngư dân biết và thực hiện;

          - Nghiên cứu, thực hiện các giải pháp để huy động và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; áp dụng hệ thống HueS trong quá trình thực hiện.

          2. Phòng Nông nghiệp và PTNT; UBND các xã, thị trấn; Công an huyện; các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện:

          - Phối hợp chặt chẽ trong việc nắm bắt thông tin về các đối tượng đã thực hiện, có nguy cơ thực hiện hành vi vi sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ, nghề khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện hành vi vi phạm, thực hiện xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản hoặc Điều 242, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017);

          - Bố trí nguồn lực (nhân lực, vật lực) để các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ; tiến hành tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại bến, trên sông, hồ, đầm phá và trên biển, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các đợt cao điểm để phát hiện và xử lý hành vi sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ, nghề khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản;

          - Kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép, sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản.

          3. Phòng Nông nghiệp và PTNT theo dõi quá trình triển khai thực hiện; báo cáo UBND huyện theo quy định.

Theo đó; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

          1. Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; UBND các xã, thị trấn:

          - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thủy sản, đặc biệt là hậu quả của việc thực hiện hành vi sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ, nghề khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản đến ngư dân biết và thực hiện;

          - Nghiên cứu, thực hiện các giải pháp để huy động và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; áp dụng hệ thống HueS trong quá trình thực hiện.

          2. Phòng Nông nghiệp và PTNT; UBND các xã, thị trấn; Công an huyện; các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện:

          - Phối hợp chặt chẽ trong việc nắm bắt thông tin về các đối tượng đã thực hiện, có nguy cơ thực hiện hành vi vi sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ, nghề khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện hành vi vi phạm, thực hiện xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản hoặc Điều 242, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017);

          - Bố trí nguồn lực (nhân lực, vật lực) để các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ; tiến hành tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại bến, trên sông, hồ, đầm phá và trên biển, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các đợt cao điểm để phát hiện và xử lý hành vi sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ, nghề khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản;

          - Kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép, sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản.

          3. Phòng Nông nghiệp và PTNT theo dõi quá trình triển khai thực hiện; báo cáo UBND huyện theo quy định.

Cái Dung
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.507.397
Truy cập hiện tại 7.618 khách