Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, vốn chuyển nguồn và bổ sung có mục tiêu năm 2022
09/09/2022 8:32:AM
Ngày 31/8/2022 UBND huyện đã ban hành Công văn số 3887/UBND-TC về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, vốn chuyển nguồn và bổ sung có mục tiêu năm 2022

Để thực hiện hoàn hoàn thành kế hoạch đầu tư, kế hoạch ngân sách năm 2022, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, địa phương, các chủ đầu tư thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối với giải ngân vốn đầu tư công: Các chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, sau 30/9/2022 chủ đầu tư nào chậm giải ngân, UBND huyện sẽ thực hiện điều chuyển vốn sang các công trình khác.

2. Đối với nguồn vốn chuyển nguồn, vốn bổ sung có mục tiêu: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn tiếp tục đối chiếu, rà soát các nguồn vốn chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022, vốn bổ sung có mục tiêu đã được giao trong dự toán đầu năm để thực hiện giải ngân, hạn chế tối đa việc tập trung vốn thanh toán vào tháng cuối năm. Kết thúc năm ngân sách, nếu không thực hiện giải ngân hết, UBND huyện sẽ thu hồi nộp ngân sách.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND huyện điều chuyển vốn các công trình chậm giải ngân theo nội dung nêu trên.

4.  Kho bạc Nhà nước huyện đôn đốc, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư.

5. Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả chậm giải ngân vốn đầu tư công, vốn  chuyển nguồn, vốn bổ sung có mục tiêu của địa phương, đơn vị mình.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Cái Dung
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.507.397
Truy cập hiện tại 7.741 khách