Tìm trên trang KT-XH
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019
01/10/2019 11:14:AM

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KTXH THÁNG 8

1. Về phát triển kinh tế:

a) Lĩnh vực dịch vụ:

- Ngành du lịch: Trong những tháng đầu năm, du lịch huyện Phú Lộc có sự tăng trưởng mạnh mẽ; hoạt động xúc tiến quảng bá thời gian qua đã được nâng tầm cả về quy mô và hình thức triển khai, tỷ trọng khách du lịch quốc tế đến Phú Lộc tăng cao. Tổng lượng khách du lịch trong tháng khoảng 158.000 lượt người (quốc tế 43.000 lượt, trong nước 115.000 lượt), lũy kế 8 tháng đầu năm 1.194 nghìn lượt người đạt 99,6% kế hoạch (quốc tế 333.000 lượt, trong nước 861.000 lượt). Khách lưu trú trong tháng là 32.600 lượt người (quốc tế 11.000 lượt, trong nước 21.600 lượt), lũy kế 8 tháng đầu năm 374.650 lượt người, đạt 83,2% kế hoạch (quốc tế 165.150 lượt, trong nước 209.500 lượt). Doanh thu du lịch 136 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm 1.150 tỷ đồng, đạt 82,7% kế hoạch.

- Ngành thương mại tiếp tục phát triển rộng khắp từ huyện đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đưa hàng Việt về nông thôn. Việc tiêu thụ sản phẩm ngày càng tăng, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện. Hàng hoá kinh doanh chủ yếu là hàng hoá trong nước đảm bảo yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 431 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm là 3.056 tỷ đồng, đạt 70,2% kế hoạch.

- Dịch vụ vận tải tiếp tục tăng trưởng, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đầu tư phương tiện, liên kết, hợp tác để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Lượng hàng hóa qua cảng Chân Mây trong tháng 08 đạt 249.010 tấn; khối lượng hàng hóa luân chuyển 3.073 tấn/km, lũy kế 08 tháng 20.913 tấn/km; khối lượng hành khách luân chuyển 6.290 người/km, lũy kế 08 tháng là 49.790 người/km. Tổng doanh thu dịch vụ vận tải 523 tỷ đồng, lũy kế 08 tháng 3.443 tỷ đồng, đạt 71,6% kế hoạch năm.

- Các loại hình dịch vụ khác có nhiều khởi sắc, phát triển ngày càng đa dạng và phong phú hơn.

b) Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất trong tháng 8 khoảng 115 tỷ đồng, lũy kế 08 tháng 2.220 tỷ đồng, đạt 79,4% kế hoạch, trong đó sản xuất công nghiệp 1.757 tỷ đồng, TTCN 463 tỷ đồng.

Tiếp tục khuyến khích, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề có tiềm năng thế mạnh như chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp gia công, in ấn bao bì, sản xuất cơ khí, may mặc... Chỉ đạo thực hiện lĩnh vực khuyến công theo kế hoạch năm 2019; đôn đốc tiến độ thực hiện các đề án đã phê duyệt hỗ trợ kinh phí.

Tổ chức tổng kết bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Phú Lộc năm 2019. Hướng dẫn các đơn vị bổ sung hồ sơ để tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019.

c) Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản:

- Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu theo lịch thời vụ, đã gieo trồng được 2.800 ha lúa, diện tích rau màu 145 ha. Đối với diện tích lúa ở các vùng chủ động được nước tưới, lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt, đã trổ xong 2.760 ha/2.800 ha (40 ha đã chết do hạn mặn); đến nay, diện tích lúa đã gặt 550 ha, trong đó Hè Thu sớm 93,5 ha.

Tình hình sâu bệnh hại: khô vằn 220 ha, tỷ lệ 5-25%; sâu cuốn lá nhỏ 245 ha, tỷ lệ 3-40 con/m2; rầy lưng trắng 170 ha, mật độ 10-200 con/m2; bệnh lem lép hạt 320 ha, tỷ lệ 5-20%; sâu đục thân 40 ha, tỷ lệ 1-20%; nhện gié 205 ha, 3-30 con/m2; chuột 145 ha, mật độ 0,2 – 10%.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo kế hoạch. Xây dựng và hoàn chỉnh Đề án cải tạo, nhân rộng cây dâu Truồi, bưởi da xanh trên địa bàn huyện; Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích lúa thiếu nước vụ Hè Thu trên địa bàn 2 xã Lộc Tiến và Lộc Vĩnh, với quy mô 8,2 ha (7,2 ha lạc, 1 ha dưa hấu). Triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2019. Phối hợp với dự án Lux và Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm sản xuất 5 ha lúa hữu cơ ở HTX Đại Thành, xã Lộc An.

- Chăn nuôi: Chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa hè nắng nóng, tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại; tổ chức tiêm phòng vụ Thu được: 2.266 liều vắc xin Tam liên lợn, 600 liều tụ huyết trùng trâu bò, 160 liều vắc xin và kháng thể Ecoli, 35.000 liều cúm gia cầm, 30.600 liều dịch tả vịt, 1.580 liều lasota + newcastle 25 liều, 200 liều newcastle tiêm.

Về diễn biến dịch tả lợn Châu Phi: Tính đến nay (21/8/2019), trên địa bàn huyện đã xuất hiện lợn chết ở 16/18 xã, thị trấn; đã tiêu hủy 3.308 con lợn/663 hộ (trong đó: Lộc Bổn 407 con/64 hộ, Lộc Sơn 505 con/101 hộ, Lộc An 1.607 con/361 hộ, Lộc Điền 138 con/47 hộ, Lộc Trì 26 con/10 hộ, thị trấn Phú Lộc 37 con/9 hộ, Lộc Tiến 47 con/9 hộ, Lộc Hòa 314 con/27 hộ, Lộc Thủy 45 con/ 9 hộ, Vinh Hưng 82 con/7 hộ, Lộc Bình 20 con/5 hộ, Lộc Vĩnh 02 con/1 hộ, Vinh Hiền 25 con/5 hộ, Xuân Lộc 03 con/01 hộ, Vinh Mỹ 46 con/ 6 hộ, Vinh Giang 04 con/01 hộ), với tổng khối lượng lợn đã tiêu hủy 155.049 kg.

- Lâm nghiệp: Tổ chức trồng lại rừng sản xuất sau khi thu hoạch, hướng dẫn các chủ rừng phát quang đường ranh, xử lý thực bì đúng quy định. Trong tháng đã khai thác 320 ha với sản lượng 19.200 m3 gỗ rừng trồng; lũy kế 08 tháng đầu năm đã khai thác 1.290 ha với sản lượng 77.400 m3 gỗ rừng trồng; kiểm tra phát hiện và xử lý 04 vụ vi phạm về pháp luật bảo vệ rừng, lũy kế 08 tháng đã xử lý 28 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách số tiền 47,282 triệu đồng.

- Thủy sản: Diện tích thả nuôi 1.312 ha, trong đó, ao hồ nước ngọt 310 ha, ao hồ nước lợ 1.002 ha (gồm Vinh Hưng 335 ha, Vinh Giang 212 ha, Lộc Điền 178 ha, các xã khác 277 ha); nuôi cá lồng 3.400 cái (lồng nước ngọt 300 cái, lồng nước lợ 3.100 cái); nuôi bể xi măng 3.500 m3.

Sản lượng thủy sản 7.435 tấn, trong đó, sản lượng đánh bắt tự nhiên 5.240 tấn (sông đầm 1.270 tấn, đánh bắt biển 3.970 tấn); sản lượng nuôi trồng 2.195 tấn, trong đó: 910 tấn tôm, 720 tấn cá các loại, nhuyễn thể 245 tấn.

d) Thu, chi ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước tại địa phương tháng 8 ước đạt 25,391 tỷ đồng, ước thực hiện 8 tháng 155,545 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch; trong đó, các khoản thu do huyện thu 10,341 tỷ đồng, ước thực hiện 8 tháng đạt 103,678 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch, các khoản thu Cục Thuế trực tiếp quản lý thu 15,050 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 51,867 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch.

Tổng chi ngân sách trên địa bàn tháng 8 ước 64,170 tỷ đồng, ước thực hiện 8 tháng là 441,956 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch; trong đó, chi ngân sách huyện 366,770 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch, chi ngân sách xã, thị trấn 75,186 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch.

đ) Tình hình đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng:

- Về đầu tư xây dựng:

Nguồn vốn ngân sách huyện: Bố trí 54,52 tỷ đồng để đầu tư 160 công trình (gồm 14 công trình đã quyết toán, 88 công trình chuyển tiếp và 58 công trình xây dựng mới). Đến hết tháng 8/2019, tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp và các công trình mới theo kế hoạch vốn trong năm. Khối lượng vốn thanh toán 38,87 tỷ đồng, đạt 71,29% kế hoạch.

Nguồn vốn mục tiêu KTTC tỉnh hỗ trợ: Bố trí 7,3 tỷ đồng đầu tư 08 công trình; trong đó có 07 công trình chuyển tiếp và 01 công trình xây dựng mới. Đến hết tháng 8/2019, có 04 công trình đã nghiệm thu hoàn thành, 04 công trình đang thi công. Khối lượng vốn thanh toán 4,18 tỷ đồng, đạt 57,26% kế hoạch

Vốn ngân sách tỉnh do Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng khu vực làm chủ đầu tư: bố trí 62,3 tỷ đồng, phân bổ đầu tư 17 công trình, gồm 12 công trình chuyển tiếp và 05 công trình xây dựng mới. Khối lượng giải ngân ước thực hiện 08 tháng đạt 58% kế hoạch.

Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu: Chương trình xây dựng nông thôn mới: bố trí 11,5 tỷ đồng, đầu tư 18 công trình (gồm 05 công trình chuyển tiếp, 13 công trình xây dựng mới); khối lượng vốn thanh toán đến hết tháng 8/2019 là 8,66 tỷ đồng, đạt 75,3% kế hoạch. Chương trình 30a: bố trí 6,57 tỷ đồng, đầu tư 09 công trình; khối lượng vốn thanh toán đến hết tháng 8/2019 là 3,98 tỷ đồng, đạt 52,7% kế hoạch. Chương trình 135: bố trí 1,18 tỷ đồng, đầu tư 03 công trình; khối lượng vốn thanh toán đến hết tháng 8/2019 là 0,98 tỷ đồng, đạt 83,2% kế hoạch.

- Về công tác GPMB: Trong 8 tháng đầu năm, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình chuyển tiếp và khởi công mới, trong đó có một số công trình lớn và trọng điểm như: Khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long motors Huế, dự án mở rộng đường Nguyễn Văn, Mở rộng hầm Hải Vân, Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô, Khu du lịch suối Voi, Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp La Sơn (giai đoạn 1), Đường cao tốc La Sơn – Cam Lộ, Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi qua địa bàn huyện Phú Lộc… Về cơ bản, đã hoàn thành phần lớn khối lượng và đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra, tập trung tháo gỡ các vướng mắc do bổ sung, phát sinh khối lượng, giải quyết thắc mắc để vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

e) Quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và quản lý xây dựng:

- Công tác quy hoạch: Tập trung thực hiện hoàn thành các đồ án quy hoạch xây dựng chuyển tiếp năm 2018 và triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch theo kế hoạch năm 2019, gồm: Trình thẩm định, phê duyệt Đề án đề nghị công nhận đô thị mới La Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Tiến hành khảo sát thực địa, lập phương án thiết kế quy hoạch và hạ tầng san nền Mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng. Đôn đốc UBND xã Lộc Bổn và đơn vị tư vấn (Lần 2) về việc khẩn trương hoàn thành hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc Bổn; làm việc với đơn vị tư vấn để rà soát tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã khu 2.

Tham gia ý kiến vào dự thảo Nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ý kiến quy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô các bãi đỗ xe gắn với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; ý kiến về Kế hoạch triển khai hỗ trợ thủ tục đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình… Tổ chức công bố Đề án phát triển các điểm du lịch huyện Phú Lộc giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và bàn giao hồ sơ cho các địa phương quản lý, thực hiện.

- Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường: Trong tháng 8, đã cấp 38 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 8,965 ha; lũy kế 8 tháng đầu năm đã cấp 406 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 42,74 ha; lũy kế đến nay, đã cấp được 106.889 giấy, với diện tích 21.563,68 ha, đạt tỷ lệ 98,64% so với tổng diện tích đất cần cấp. Các loại đất đã cấp trong tháng 8 gồm: Đất sản xuất nông nghiệp 20 giấy, diện tích 3,77 ha; đất nuôi trồng thủy sản 05 giấy, diện tích 3,45 ha; đất ở đô thị 03 giấy, diện tích 0,09 ha; đất ở nông thôn 09 giấy, diện tích 1,64 ha; đất tín ngưỡng 01 giấy, diện tích 0,03 ha.

Tiếp tục thực hiện Đề án thu gom và vận chuyển rác thải, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng tại các chợ và khu đông dân cư. Tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh – sạch – sáng” với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

- Công tác quản lý trật tự xây dựng: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp khi mới phát sinh. Trong tháng 8, phát hiện 01 trường hợp xây dựng vi phạm không có giấy phép xây dựng tại thị trấn Phú Lộc; đã lập Biên bản vi phạm hành chính và đang tiến hành xử lý các bước tiếp theo theo quy định. Ban hành 05 Quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính và 01 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định đối với 06 trường hợp xây dựng vi phạm tại địa bàn thị trấn Lăng Cô.

2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội:

a) Giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo công tác chuẩn bị năm học mới 2019-2020: Phong quang, vệ sinh trường lớp; phiên chế lớp, tổ chức thi lại, tuyển sinh các lớp đầu cấp, triển khai nhiệm vụ năm học của từng bậc học, cấp học... Chỉ đạo công tác điều tra bổ sung phổ cập giáo dục; kiểm tra công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo lộ trình kế hoạch đã xây dựng.

b) Văn hóa thông tin, thể thao: Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền kế hoạch triển khai Đề án sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Phú Lộc. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019).

Tổ chức kiểm tra quản lý, vận hành hệ thống phát thanh truyền hình; kiểm tra các cơ sở hoạt động In, photocopy trên địa bàn huyện năm 2019; kiểm tra, rà soát việc xây dựng và ban hành Hương ước, quy ước của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Tổ chức đăng ký tham dự giải Đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XXXI năm 2019, vào ngày Quốc khánh 02/9.

c) Thực hiện các chính sách xã hội, việc làm:

Triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, các đối tượng chính sách. Công tác bảo trợ xã hội, đã tổ chức giải quyết 139 hồ sơ, gồm 46 hồ sơ mai táng phí, 46 hồ sơ hưởng mới, 47 hồ sơ thôi hưởng chế độ. Thực hiện chính sách có công, đã giải quyết 33 hồ sơ, gồm 16 hồ sơ mai táng phí, 15 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ, 01 hồ sơ chất độc hóa học, 01 hồ sơ truy tặng huân chương độc lập cho gia đình có 01 người con duy nhất là liệt sĩ. Tổng hợp chi trả điều dưỡng tại nhà năm 2019 cho trên 550 đối tượng người có công trên toàn huyện; giải quyết 03 hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng theo Quyết định 43/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Xây dựng kế hoạch tổ chức Trung thu năm 2019 cho các cháu thiếu nhi; tổ chức xây dựng mô hình điểm Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em tại xã Lộc Trì.

Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và UBND các xã, thị trấn triển khai công tác tổ chức Sàn giao dịch việc làm tại trường THPT Thừa Lưu, xã Lộc Tiến. Kết quả xuất khẩu lao động đến tháng 8/2019, có 110 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2356/QĐ-UBND huyện ngày 08/8/2019 về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đào tạo nghề đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn huyện (đợt 4) và Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ học phí học sinh, sinh viên bị thiệt hại do sự cố môi tường biển (đợt 5), với tổng số tiền 1.041.169.000 đồng.

d) Y tế: Trong tháng 8, số lượt người khám chữa bệnh là 5.361 lượt, điều trị nội trú bình quân trong ngày là 104 lượt. Công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng; trong tháng 8, trên địa bàn huyện đã phát hiện 83 ca sốt xuất huyết, lũy kế từ đầu năm đến nay đã phát hiện 160 ca bệnh sốt xuất huyết; 21 ca tay chân miệng; 1 ca sởi. Đã chỉ đạo ngành y tế tiến hành điều tra dịch tễ tại khu vực bệnh nhân đang sinh sống; đồng thời, tiến hành phun hóa chất xử lý ổ dịch, thau vét bọ gậy xung quanh khu vực hộ dân có gia đình bệnh nhân và triển khai rộng hơn sang các thôn khác.

3. Công tác cải cách hành chính.

Hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện ngày càng phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác phục vụ. Trong tháng 8, đã tiếp nhận 1.293 hồ sơ (trong đó: Tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công: 944 hồ sơ; tiếp nhận liên thông từ cấp xã (bao gồm thủ tục liên thông từ cấp xã và thủ tục thuộc thẩm quyền cấp huyện nhưng tiếp nhận tại cấp xã): 349 hồ sơ; tiếp nhận thông qua trực tuyến: 0 hồ sơ). Số hồ sơ có ngày hẹn trả trong tháng 8: 856 hồ sơ; trong đó, đã giải quyết 779 hồ sơ (trong hẹn: 778 hồ sơ, chiếm 99,87%; trễ hẹn: 01 hồ sơ, chiếm 0,13% (lĩnh vực đất đai); đang giải quyết 77 hồ sơ (trong hẹn: 56 hồ sơ, quá hẹn: 21 hồ sơ).

4. Lĩnh vực an ninh, quốc phòng và giải quyết đơn thư khiếu nại:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang tiếp tục thực hiện tốt việc triển khai kế hoạch đảm bảo quốc phòng an ninh nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra điểm nóng về trật tự xã hội. Thực hiện tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2019.

An toàn giao thông:

- Tai nạn giao thông đường bộ: Trong tháng 8, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 07 vụ, làm 03 người chết và 05 người bị thương; so với tháng trước giảm 02 vụ, số người chết không tăng không giảm, số người bị thương tăng 01 người; so với cùng kỳ giảm 01 vụ, số người chết không tăng không giảm và giảm 03 người bị thương.

- Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 01 vụ tại thị trấn Phú Lộc làm bị thương 01 người, so với tháng trước không tăng không giảm số vụ, bị thương tăng 01 người và so với cùng kỳ tăng 01 vụ, bị thương tăng 01 người.

Về công tác tiếp công dân: Trong tháng 8, UBND huyện đã tổ chức 05 cuộc tiếp công dân thường xuyên, với 05 lượt ý kiến; tổ chức 02 cuộc tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở UBND huyện và UBND xã Lộc Điền nhưng không có công dân đến.

Về giải quyết đơn thư: Trong tháng 8, UBND huyện tiếp nhận 43 đơn thư, trong đó: 19 đơn thuộc thẩm quyền, 21 đơn không thuộc thẩm quyền, 03 đơn không đủ điều kiện xử lý. Tình hình giải quyết như sau:

+ Đơn thuộc thẩm quyền 19 đơn, chủ yếu nội dung kiến nghị phản ánh. UBND huyện đã tiếp nhận và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện kiểm tra, xác minh để tham mưu UBND huyện giải quyết, trả lời đơn đảm bảo theo quy định.

+ Đơn không thuộc thẩm quyền 21 đơn (tố cáo 01 đơn; kiến nghị, phản ánh 20 đơn). UBND huyện đã có văn bản chuyển đơn đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để được giải quyết theo đúng quy định.

+ Đơn không đủ điều kiện xử lý 03 đơn. UBND huyện đã có công văn trả lại và hướng dẫn đơn đảm bảo theo đúng quy định.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9

1. Tiếp tục chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. Tiếp tục cập nhật, hoàn chỉnh nội dung báo cáo để đăng ký lịch làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh.

Xây dựng kế hoạch tổ chức làm việc với các xã, thị trấn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

2. Chỉ đạo ngành Nông nghiệp tập trung công tác chỉ đạo thu hoạch vụ Hè Thu, phấn đấu thu hoạch cơ bản xong trước ngày 05/9/2019; tổ chức thăm đồng, ước tính năng suất, sản lượng vụ Hè Thu; chuẩn bị đăng ký giống, đặc biệt là các giống lúa có chất lượng cao để chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020. Chỉ đạo hoàn thành tiêm phòng vụ Thu, tiêm phòng dại chó; tăng cường kiểm tra tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi; tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý, nuôi trồng và chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

3. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, giám sát công tác sản xuất giống cây lâm nghiệp, xây dựng các mô hình trồng rừng tiên tiến; tiếp tục chỉ đạo chăm sóc rừng, trồng lại rừng sau khai thác, bảo vệ và phát triển trồng cây phân tán, rừng ngập mặn.

 

4. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là biện pháp thi công và bảo vệ công trình trong mùa mưa bão. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình, tiến độ, chất lượng thực hiện các dự án và trực tiếp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kịp thời phát hiện những sai phạm và có biện pháp xử lý nhằm ngăn chặn tình trạng thất thoát, lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ thủ tục phê duyệt các công trình đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2019 theo tiến độ quy định.

5. Tiếp tục hoàn thiện phương án mặt bằng phân lô các cơ sở Tiểu thủ công nghiệp dự kiến di dời vào Khu công nghiệp La Sơn đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp La Sơn.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ đối với chợ Mỹ Lợi (xã Vinh Mỹ), chợ văn minh thương mại đối với chợ Nong và chợ Cầu Hai; hỗ trợ xây dựng mới chợ Lăng Cô theo quy hoạch.

6. Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các ngành có liên quan tập trung giải quyết vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình, dự án mới và các dự án chuyển tiếp; ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm; các khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án trọng điểm.

7. Chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách, tập trung đôn đốc tiến độ các nguồn thu đạt thấp; đẩy mạnh công tác chống thất thu, nợ đọng thuế. Tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn, tổ chức đấu giá giao quyền sử dụng đất tạo nguồn thu đầu tư cơ sở hạ tầng.

8. Chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh có nguy cơ phát sinh trong thời điểm giao mùa; kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết theo chỉ đạo của UBND huyện tại Chỉ thị số 2425/CT-UBND ngày 14/8/2019 về việc khẩn trương tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.

9. Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức Tết trung thu năm 2019 cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, địa điểm tại trường Tiểu học số 1 Lộc Trì, xã Lộc Trì. Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và nhà tài trợ tổ chức trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện.

10. Tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý nghiêm tình hình lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; tổ chức cưỡng chế thi hành các đối tượng không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường trái quy định nhằm đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn đô thị.

11. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung hoàn thiện hồ sơ và tổng kết năm học 2018-2019, chuẩn bị các điều kiện, công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp để khai giảng năm học mới 2019 - 2020; lập hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình kế hoạch; rà soát, thống kê, báo cáo số lượng học sinh thi đỗ vào các trường chuyên của tỉnh để có cơ sở đánh giá chất lượng mũi nhọn trên địa bàn.

12. Chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống lụt bão và hỗ trợ kịp thời cho người dân ở các vùng bị thiên tai chia cắt; chuẩn bị tốt các điều kiện để ứng phó với lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

13. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày