Tìm trên trang KT-XH
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2019
01/10/2019 11:14:AM

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KTXH THÁNG 7

1. Về phát triển kinh tế:

a) Lĩnh vực dịch vụ:

- Ngành du lịch: Trong những tháng mùa hè, hoạt động du lịch diễn ra khá sôi động, cùng với chất lượng các dịch vụ du lịch từng bước được cải thiện nên đã thu hút và đón nhiều lượt khách đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng. Tổng lượng khách du lịch trong tháng khoảng 247.000 lượt người (quốc tế 62.300 lượt, trong nước 184.700 lượt), lũy kế 7 tháng đầu năm 1.036 nghìn lượt người đạt 86,4% kế hoạch (quốc tế 290.000 lượt, trong nước 746.000 lượt). Khách lưu trú trong tháng là 64.250 lượt người (quốc tế 20.700 lượt, trong nước 43.550 lượt), lũy kế 7 tháng đầu năm 342.050 lượt người, đạt 76,0% kế hoạch (quốc tế 154.150 lượt, trong nước 187.900 lượt). Doanh thu du lịch 216 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm 1.014 tỷ đồng, đạt 72,9% kế hoạch.

- Ngành thương mại tiếp tục phát triển rộng khắp từ huyện đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đưa hàng Việt về nông thôn. Việc tiêu thụ sản phẩm ngày càng tăng, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện. Hàng hoá kinh doanh chủ yếu là hàng hoá trong nước đảm bảo yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 295 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm là 2.625 tỷ đồng, đạt 60,3% kế hoạch.

- Dịch vụ vận tải tiếp tục tăng trưởng, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đầu tư phương tiện, liên kết, hợp tác để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Lượng hàng hóa qua cảng Chân Mây trong tháng 07 đạt 132.819 tấn; khối lượng hàng hóa luân chuyển 2.825 tấn/km, lũy kế 07 tháng 17.840 tấn/km; khối lượng hành khách luân chuyển 6.830 người/km, lũy kế 07 tháng là 43.500 người/km. Tổng doanh thu dịch vụ vận tải 320 tỷ đồng, lũy kế 07 tháng 2.920 tỷ đồng, đạt 60,7% kế hoạch năm.

- Các loại hình dịch vụ khác như: Bưu chính, viễn thông, ngân hàng, y tế, bảo hiểm… có nhiều khởi sắc, phát triển đa dạng và phong phú hơn.

b) Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất trong tháng 7 khoảng 300 tỷ đồng, lũy kế 07 tháng 2.105 tỷ đồng, đạt 75,67% kế hoạch, trong đó sản xuất công nghiệp 1.668 tỷ đồng, TTCN 437 tỷ đồng.

Tiếp tục khuyến khích, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề có tiềm năng thế mạnh như chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp gia công, in ấn bao bì, sản xuất cơ khí, may mặc... Chỉ đạo thực hiện lĩnh vực khuyến công theo kế hoạch năm 2019; đã phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho 04 đề án:

+ Xây dựng và phát triển thương hiệu, thiết kế cải tiến nhãn hiệu, mẫu mã sản phẩm chổi đót, chổi dừa và chổi tre của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất buôn bán chổi Nghĩa Lý;

+ Xây dựng và phát triển thương hiệu, thiết kế cải tiến nhãn hiệu, mẫu mã bao bì sản phẩm mắm của Hộ kinh doanh cơ sở chế biến mắm Hoa Thanh;

+ Xây dựng và phát triển thương hiệu, thiết kế cải tiến nhãn hiệu, mẫu mã bao bì sản phẩm Cà gai leo của Cơ sở sản xuất kinh doanh Cà gai leo Thảo Hiền;

+ Xây dựng và phát triển thương hiệu, thiết kế cải tiến nhãn hiệu, mẫu mã bao bì sản phẩm Mứt gừng của Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Tuấn.

Triển khai hướng dẫn 13 đơn vị lập hồ sơ đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Phú Lộc năm 2019.

c) Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản:

- Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu theo lịch thời vụ, đã gieo trồng được 2.800 ha lúa, cây trồng khác 125 ha. Đối với diện tích lúa ở các vùng chủ động được nước tưới, đến nay lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt, đã trổ khoảng 600 ha, diện tích còn lại lúa đang giai đoạn làm đòng; có một số đối tượng gây hại sau: chuột 125 ha, mật độ 0,2 – 10%, khô vằn 185 ha, tỷ lệ 5-15%, sâu cuốn lá nhỏ 305 ha, tỷ lệ 3-40%, rầy lưng trắng 60 ha, mật độ 10-200 con/m2, bệnh lem lép hạt 50 ha, tỷ lệ 5-15%. Do nắng nóng kéo dài đã làm 500 ha lúa bị khô hạn (HTX Phú Thạch 22 ha, Đông Sơn 02 ha, Đông Xuân 03 ha, Vinh Hải 04 ha và khu II 469 ha), trong đó diện tích bị hạn bốc mặn lúa chết 15 ha (HTX Song Hà 13 ha, An Lộc 02 ha).

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo kế hoạch. Xây dựng và hoàn chỉnh Đề án cải tạo, nhân rộng cây dâu Truồi, bưởi da xanh trên địa bàn huyện; Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích lúa thiếu nước vụ Hè Thu trên địa bàn 2 xã Lộc Tiến và Lộc Vĩnh, với quy mô 8,2 ha (7,2 ha lạc, 1 ha dưa hấu). Triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2019. Phối hợp với dự án Lux và Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm sản xuất 5 ha lúa hữu cơ ở HTX Đại Thành, xã Lộc An.

- Chăn nuôi: Chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa hè nắng nóng, tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại; tổ chức tiêm phòng được: 6.734 liều vắc xin Tam liên lợn, 3.850 liều tụ huyết trùng trâu, bò, 4.751 liều vắc xin lở mồm long móng, 500 liều vắc xin và kháng thể Ecoli, dịch tả vịt 21.200 liều, cúm gia cầm 28.600 liều.

Về diễn biến dịch tả lợn Châu Phi: Từ ngày 24/5/2019 đến nay, trên địa bàn huyện đã xuất hiện lợn chết ở 16/18 xã, thị trấn; đã tiêu hủy 2.163 con lợn /450 hộ (trong đó: Lộc Bổn 356 con/51 hộ, Lộc Sơn 390 con/87 hộ, Lộc An 795 con/210 hộ, Lộc Điền 104 con/33 hộ, Lộc Trì 22 con/08 hộ, thị trấn Phú Lộc 26 con/06 hộ, Lộc Tiến 40 con/07 hộ, Lộc Hòa 253 con/20 hộ, Lộc Thủy 33 con/ 08 hộ, Vinh Hưng 64 con/06 hộ, Lộc Bình 20 con/05 hộ, Lộc Vĩnh 02 con/01 hộ, Vinh Hiền 19 con/03 hộ, Xuân Lộc 03 con/01 hộ, Vinh Mỹ 18 con/03 hộ, Vinh Giang 04 con/01 hộ), với tổng khối lượng lợn đã tiêu hủy 100.916 kg.

- Lâm nghiệp: Tổ chức trồng lại rừng sản xuất sau khi thu hoạch, hướng dẫn các chủ rừng phát quang đường ranh, xử lý thực bì đúng quy định. Trong tháng đã khai thác 200 ha với sản lượng 12.000 m3 gỗ rừng trồng; lũy kế 07 tháng đầu năm đã khai thác 970 ha với sản lượng 58.200 m3 gỗ rừng trồng; kiểm tra phát hiện và xử lý 07 vụ vi phạm về pháp luật bảo vệ rừng, lũy kế 07 tháng đã xử lý 24 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách số tiền 47,282 triệu đồng.

- Thủy sản: Diện tích thả nuôi 1.312 ha, trong đó, ao hồ nước ngọt 310 ha, ao hồ nước lợ 1.002 ha (gồm Vinh Hưng 335 ha, Vinh Giang 212 ha, Lộc Điền 178 ha, các xã khác 277 ha); nuôi cá lồng 3.400 cái (lồng nước ngọt 300 cái, lồng nước lợ 3.100 cái); nuôi bể xi măng 3.500 m3.

Sản lượng thủy sản 6.062 tấn, trong đó, sản lượng đánh bắt tự nhiên 4.370 tấn (sông đầm 1.080 tấn, đánh bắt biển 3.290 tấn); sản lượng nuôi trồng 1.692 tấn, trong đó: 906 tấn tôm, 576 tấn cá các loại, nhuyễn thể 210 tấn.

d) Thu, chi ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước tại địa phương tháng 7 ước đạt 20,093 tỷ đồng, ước thực hiện 7 tháng 130,154 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch; trong đó, các khoản thu do huyện thu 13,549 tỷ đồng, ước thực hiện 7 tháng đạt 93,338 tỷ đồng, đạt 72,8% kế hoạch, các khoản thu Cục Thuế trực tiếp quản lý thu 6,544 tỷ đồng, lũy kế 07 tháng đạt 36,816 tỷ đồng, đạt 79,5% kế hoạch.

Tổng chi ngân sách trên địa bàn tháng 07 ước 51,436 tỷ đồng, ước thực hiện 07 tháng là 377,256 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch; trong đó, chi ngân sách huyện 316,011 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch, chi ngân sách xã, thị trấn 61,244 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch.

đ) Tình hình đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng:

- Về đầu tư xây dựng:

Nguồn vốn ngân sách huyện: Bố trí 54,52 tỷ đồng để đầu tư 160 công trình (gồm 14 công trình đã quyết toán, 88 công trình chuyển tiếp và 58 công trình xây dựng mới). Đến hết tháng 7/2019, tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp và các công trình mới theo kế hoạch vốn trong năm. Khối lượng vốn thanh toán 33,65 tỷ đồng, đạt 60,86% kế hoạch.

Nguồn vốn mục tiêu KTTC tỉnh hỗ trợ: Bố trí 7,3 tỷ đồng đầu tư 08 công trình; trong đó có 07 công trình chuyển tiếp và 01 công trình xây dựng mới. Đến hết tháng 07/2019, có 03 công trình đã nghiệm thu hoàn thành, 05 công trình đang thi công. Khối lượng vốn thanh toán 3,97 tỷ đồng, đạt 54,38% kế hoạch

Vốn ngân sách tỉnh do Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng khu vực làm chủ đầu tư: bố trí 62,3 tỷ đồng, phân bổ đầu tư 17 công trình, gồm 12 công trình chuyển tiếp và 05 công trình xây dựng mới. Khối lượng giải ngân ước thực hiện 07 tháng đạt 51% kế hoạch.

Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu: Chương trình xây dựng nông thôn mới: bố trí 11,5 tỷ đồng, đầu tư 18 công trình (gồm 05 công trình chuyển tiếp, 13 công trình xây dựng mới); khối lượng vốn thanh toán đến hết tháng 7/2019 là 7,96 tỷ đồng, đạt 69,2% kế hoạch. Chương trình 30a: bố trí 6,57 tỷ đồng, đầu tư 09 công trình; khối lượng vốn thanh toán đến hết tháng 7/2019 là 3,05 tỷ đồng, đạt 46,42% kế hoạch. Chương trình 135: bố trí 1,18 tỷ đồng, đầu tư 03 công trình; khối lượng vốn thanh toán đến hết tháng 7/2019 là 0,98 tỷ đồng, đạt 83,2% kế hoạch.

- Về công tác GPMB: Trong 07 tháng đầu năm, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình chuyển tiếp và khởi công mới, trong đó có một số công trình lớn và trọng điểm như: Khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long motors Huế, dự án mở rộng đường Nguyễn Văn, Mở rộng hầm Hải Vân, Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô, Khu du lich suối Voi, Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp La Sơn (giai đoạn 1)… Về cơ bản, đã hoàn thành phần lớn khối lượng và đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra, tập trung tháo gỡ các vướng mắc do bổ sung, phát sinh khối lượng, giải quyết thắc mắc để vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

e) Quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và quản lý xây dựng:

- Công tác quy hoạch: Tập trung thực hiện hoàn thành các đồ án quy hoạch xây dựng chuyển tiếp năm 2018 và triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch theo kế hoạch năm 2019, gồm: Phối hợp, cung cấp hồ sơ tài liệu cho đơn vị tư vấn (Viện Quy hoạch Xây dựng Thừa Thiên Huế) lập hồ sơ Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc. Trình HĐND huyện thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị mới La Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Xây dựng phương án phân lô các cơ sở tiểu thủ công nghiệp dự kiến di dời vào Khu công nghiệp La Sơn; tổ chức họp lấy ý kiến các ngành và địa phương liên quan. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc Bổn và xã Lộc Bình. Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nội dung quy hoạch mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng; hiện nay, đơn vị tư vấn đang tiếp thu các ý kiến để hoàn chỉnh đồ án, trình phê duyệt.

- Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường: Trong tháng 7, đã cấp 88 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 9,899 ha; lũy kế 7 tháng đầu năm đã cấp 368 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 36,39 ha; lũy kế đến nay, đã cấp được 106.851 giấy, với diện tích 21.557,34 ha, đạt tỷ lệ 98,64% so với tổng diện tích đất cần cấp. Các loại đất đã cấp trong tháng 7 gồm: Đất sản xuất nông nghiệp 33 giấy, diện tích 6,51 ha; đất nuôi trồng thủy sản 02 giấy, diện tích 0,8 ha; đất ở đô thị 07 giấy, diện tích 0,5 ha; đất ở nông thôn 44 giấy, diện tích 2,03 ha; đất tín ngưỡng 02 giấy, diện tích 0,06 ha.

Tiếp tục thực hiện Đề án thu gom và vận chuyển rác thải, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng tại các chợ và khu đông dân cư. Tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh – sạch – sáng” với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

- Công tác quản lý trật tự xây dựng: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp khi mới phát sinh. Trong tháng 7, phát hiện 04 trường hợp xây dựng vi phạm; đã lập Biên bản vi phạm hành chính 03 trường hợp vi phạm và đang tiến hành xử lý các bước tiếp theo theo quy định; 01 trường hợp vận động tổ chức tháo dỡ do lấn chiến đất đai. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 14 trường hợp đổ đất vi phạm hành lang an toàn giao thông tại xã Lộc Tiến.

2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội:

a) Giáo dục và đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh; đầu tư mở rộng cơ sở vật chất các trường học, trang thiết bị, nhằm phục vụ tốt cho công tác dạy và học. Tập trung chỉ đạo các trường cận chuẩn hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo lộ trình kế hoạch đã xây dựng.

Kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019: Toàn huyện có 1.260/1.365 học sinh tốt nghiệp, đạt 92,30% (cụ thể: Trường THPT Thừa Lưu: 372/392 học sinh tốt nghiệp, đạt 94,89%; Trường THPT An Lương Đông: 397/433 học sinh tốt nghiệp, đạt 91,68%; Trường THPT Vinh Lộc: 299/327 học sinh tốt nghiệp, đạt 91,43%; Trường THPT Phú Lộc: 189/209 học sinh tốt nghiệp, đạt 90,43%; Trung tâm GDNN-GDTX: 03/04 học sinh tốt nghiệp, đạt 75%).

Kết quả xét tốt nghiệp bậc THCS: Có 1993/1995 học sinh tốt nghiệp, đạt 99,89%.

Kết quả xét Hoàn thành chương trình tiểu học: Có 2281/2282 học sinh hoàn thành chương trình, đạt 99,95%.

b) Văn hóa, thể thao: Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ bà con nhân dân khá sôi động, các lễ hội dân gian truyền thống được tái hiện, đáp ứng được yêu cầu vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

Đã ban hành Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức kiểm tra các cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2014 - 2019 và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Chỉ đạo tổ chức đoàn kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa công cộng và trò chơi điện tử công cộng, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn huyện.

c) Thực hiện các chính sách xã hội, việc làm:

Triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, các đối tượng chính sách. Công tác bảo trợ xã hội đã tổ chức giải quyết 181 hồ sơ, gồm 36 hồ sơ mai táng phí, 73 hồ sơ hưởng mới, 03 hồ sơ điều chính mức hưởng, 69 hồ sơ thôi hưởng. Thực hiện chính sách có công, đã giải quyết 14 hồ sơ, gồm 08 hồ sơ mai táng phí, 06 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc cho 30 đối tượng là Mẹ Việt Nam anh hùng, Thương bệnh binh hạng 1/4 và Người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học trên 81%, với tổng số tiền 7.500.000 đồng.

Thực hiện các hoạt động tri ân, nhân dịp Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, đã rà soát tổng hợp quà Chủ tịch Nước tặng đối tượng chính sách có công tại các xã, thị trấn gồm 2.560 suất quà, với tổng số tiền 519.400.000 đồng; tổng hợp danh sách 03 đối tượng người có công với cách mạng tiêu biểu thuộc hộ nghèo để lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà (01 suất quà trị giá 1.000.000 đồng); lãnh đạo huyện thăm và tặng quà cho 58 đối tượng người có công với cách mạng tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, với tổng số tiền 23.200.000 đồng (1 suất quà trị giá 400.000 đồng).

Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Công ty Bảo Việt nhân thọ tổ chức trao 5 suất quà (01 suất quà là 01 chiếc xe đạp + 01 ba lô học sinh) cho 05 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại chương trình “An sinh giáo dục”.

d) Y tế: Trong tháng 07, số lượt người khám chữa bệnh là 5.538 lượt, điều trị nội trú bình quân trong ngày là 103 lượt. Công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng; trong tháng 07, trên địa bàn huyện đã phát hiện 22 ca sốt xuất huyết, lũy kế từ đầu năm đến nay đã phát hiện 77 ca bệnh sốt xuất huyết; 21 ca tay chân miệng; 1 ca sởi. Đã chỉ đạo ngành y tế tiến hành điều tra dịch tễ tại khu vực bệnh nhân đang sinh sống; đồng thời, tiến hành phun hóa chất xử lý ổ dịch, thau vét bọ gậy xung quanh khu vực hộ dân có gia đình bệnh nhân và triển khai rộng hơn sang các thôn khác.

3. Công tác cải cách hành chính.

Hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện ngày càng phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác phục vụ. Trong tháng 07, đã tiếp nhận 849 hồ sơ (trong đó: Tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công: 563 hồ sơ; tiếp nhận liên thông từ cấp xã (bao gồm thủ tục liên thông từ cấp xã và thủ tục thuộc thẩm quyền cấp huyện nhưng tiếp nhận tại cấp xã): 286 hồ sơ; tiếp nhận thông qua trực tuyến: 0 hồ sơ). Số hồ sơ có ngày hẹn trả trong tháng 07: 880 hồ sơ; trong đó, đã giải quyết 831 hồ sơ (trong hẹn: 796 hồ sơ, chiếm 89,34%; trễ hẹn: 35 hồ sơ, chiếm 10,66%, gồm: lĩnh vực đất đai: 19 hồ sơ, bảo trợ xã hội: 07 hồ sơ, hoạt động xây dựng: 01 hồ sơ, môi trường: 02 hồ sơ, TTHC liên thông lĩnh vực người có công: 01 hồ sơ, tài chính đầu tư: 05 hồ sơ); đang giải quyết 49 hồ sơ (trong hẹn: 35 hồ sơ, quá hẹn: 14 hồ sơ).

4. Lĩnh vực an ninh, quốc phòng và giải quyết đơn thư khiếu nại:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang tiếp tục thực hiện tốt việc triển khai kế hoạch đảm bảo quốc phòng an ninh nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra điểm nóng về trật tự xã hội. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2019.

An toàn giao thông:

- Tai nạn giao thông đường bộ: Trong tháng 07, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 09 vụ, làm 03 người chết và 04 người bị thương; giảm 08 vụ, số người chết giảm 01 người, số người bị thương giảm 16 người so với tháng trước và số vụ không tăng không giảm, số người chết tăng 01 người, số người bị thương giảm 02 người so với cùng kỳ.

- Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 01 vụ tại thị trấn Lăng Cô, tăng 01 vụ so với tháng trước và cùng kỳ.

Về công tác tiếp công dân: Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã tiến hành 30 cuộc tiếp công dân; trong đó: có 15 cuộc tiếp công dân thường xuyên tại Ban Tiếp công dân huyện với 13 lượt ý kiến/25 lượt công dân (trong đó có 01 đoàn 08 người); 15 cuộc tiếp công dân định kỳ tại Ban Tiếp công dân huyện và UBND các xã, thị trấn: Vinh Hải, Vinh Hưng, Vinh Giang, Lộc Hòa, Lộc Thủy, Lộc An, Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc với 14 lượt ý kiến/13 lượt công dân.

Về giải quyết đơn thư: UBND huyện tiếp nhận được 199 đơn (khiếu nại 16 đơn; tố cáo 06 đơn; tranh chấp: 13 đơn; kiến nghị, phản ánh 164 đơn). Trong đó: 89 đơn thuộc thẩm quyền, 86 đơn không thuộc thẩm quyền, 24 đơn không đủ điều kiện xử lý.

+ Đơn thuộc thẩm quyền 89 đơn (trong đó: khiếu nại 06 đơn; tố cáo 01 đơn; tranh chấp: 01 đơn; kiến nghị, phản ánh 81 đơn). UBND huyện đã tiếp nhận và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện kiểm tra, xác minh để tham mưu UBND huyện giải quyết, trả lời đơn đảm bảo theo quy định. Hiện nay đã giải quyết được 55 đơn, chiếm tỷ lệ 61,79%.

+ Đơn không thuộc thẩm quyền 86 đơn (khiếu nại 03 đơn; tố cáo 01 đơn; tranh chấp: 11 đơn; kiến nghị, phản ánh 71 đơn). UBND huyện đã có văn bản chuyển đơn đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để được giải quyết theo đúng quy định.

+ Đơn không đủ điều kiện xử lý: 24 đơn (trong đó: khiếu nại 07 đơn, tố cáo 04 đơn; tranh chấp: 01 đơn; kiến nghị, phản ánh 12 đơn). UBND huyện đã có công văn trả lại và hướng dẫn đơn đảm bảo theo đúng quy định.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8

1. Chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

2. Chỉ đạo ngành Nông nghiệp tập trung công tác chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, đặc biệt là công tác phòng, chống hạn, chống úng cho cây trồng; tổ chức thăm đồng, ước tính năng suất, sản lượng vụ Hè Thu, chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Hè Thu theo lịch thời vụ hoàn thành trước ngày 31/8; chuẩn bị đăng ký giống, đặc biệt là các giống lúa có chất lượng cao để chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020. Chỉ đạo hoàn thành tiêm phòng vụ Thu, tiêm phòng dại chó; tăng cường kiểm tra tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi; tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý, nuôi trồng và chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

3. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô; kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án PCCCR của các chủ rừng, chính quyền cấp xã, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCCR.

4. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án đầu tư hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Nâng cao vai trò của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chất lượng và hiệu quả trong đầu tư xây dựng cơ bản, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình, tiến độ, chất lượng thực hiện các dự án và trực tiếp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kịp thời phát hiện những sai phạm và có biện pháp xử lý nhằm ngăn chặn tình trạng thất thoát, lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

5. Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, các ngành có liên quan tập trung giải quyết vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình, dự án mới và các dự án chuyển tiếp; ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm; các khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án trọng điểm.

6. Chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách, tập trung đôn đốc tiến độ các nguồn thu đạt thấp; đẩy mạnh công tác chống thất thu, nợ đọng thuế. Tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn, tổ chức đấu giá giao quyền sử dụng đất tạo nguồn thu đầu tư cơ sở hạ tầng.

7. Tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh có nguy cơ phát sinh trong mùa hè; kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, không để lây lan trên diện rộng.

8. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch nhằm chấn chỉnh tình trạng chèo kéo khách, bán hàng rong, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác cứu hộ, cứu nạn... tại các điểm kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện, đặc biệt là các điểm du lịch sinh thái biển, sông hồ, khe suối.

9. Tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý nghiêm tình hình lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; tổ chức cưỡng chế các đối tượng không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường trái quy định nhằm đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn đô thị.

10. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung hoàn thiện hồ sơ và tổng kết năm học 2018-2019, chuẩn bị các điều kiện, công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp để khai giảng năm học mới 2019 - 2020; lập hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình kế hoạch; rà soát, thống kê, báo cáo số lượng học sinh thi đỗ vào các trường chuyên của tỉnh để có cơ sở đánh giá chất lượng mũi nhọn trên địa bàn.

11. Chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống lụt bão và hỗ trợ kịp thời cho người dân ở các vùng bị thiên tai chia cắt; chuẩn bị tốt các điều kiện để ứng phó với lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

12. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

13. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; trong đó, tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện hoàn thành chương trình công tác, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày