Tìm trên trang KT-XH
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2019
08/08/2019 4:48:PM

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KTXH THÁNG 4

1. Về phát triển kinh tế:

a) Lĩnh vực dịch vụ:

- Ngành du lịch: Tiếp tục phát huy lợi thế, tăng cường quảng bá, giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch mới, đã thu hút nhiều lượt khách đến tham quan du lịch. Tổng lượng khách du lịch trong tháng là 87.200 lượt người (quốc tế 21.000 lượt, nội địa 66.200 lượt), lũy kế 4 tháng đầu năm 192.200 lượt người đạt 16% kế hoạch (quốc tế 65.000 lượt, nội địa 127.700 lượt). Khách lưu trú trong tháng là 29.700 lượt người (quốc tế 9.400 lượt, trong nước 20.300 lượt), lũy kế 4 tháng đầu năm 76.000 lượt người, đạt 17% kế hoạch (quốc tế 35.300 lượt, nội địa 40.700 lượt). Doanh thu du lịch 120 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm 297 tỷ đồng, đạt 21,37% kế hoạch.

Về chất lượng các sản phẩm du lịch: Nhìn chung, chất lượng sản phẩm du lịch và thái độ phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn ngày càng được nâng cao; một số doanh nghiệp, nhà đầu tư đang xúc tiến đầu tư, mở rộng quy mô các cơ sở phục vụ du lịch để chuẩn bị đón khách trong dịp lễ hội Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới năm 2019.

- Ngành thương mại diễn ra khá sôi động, mạng lưới thương mại phát triển rộng khắp từ huyện đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Việc tiêu thụ sản phẩm ngày càng tăng tạo động lực thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện. Hàng hoá kinh doanh chủ yếu là hàng hoá trong nước đảm bảo yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 330 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm 1.480 tỷ đồng, đạt 34,0% kế hoạch năm và tăng 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Dịch vụ vận tải phát triển ngày càng nhanh, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đầu tư phương tiện, liên kết, hợp tác để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Lượng hàng hóa qua cảng Chân Mây trong tháng 04 đạt 2.957 tấn; khối lượng hàng hóa luân chuyển 1.740 tấn/km, lũy kế 04 tháng 10.050 tấn/km; khối lượng hành khách luân chuyển 3.700 người/km, lũy kế 04 tháng 24.500 người/km. Tổng doanh thu dịch vụ vận tải 360 tỷ đồng, lũy kế 04 tháng đầu năm 1.560 tỷ đồng, đạt 32,4% kế hoạch năm và tăng 17,3% so với cùng kỳ

- Các loại hình dịch vụ khác như: bưu chính, viễn thông, ngân hàng, y tế, bảo hiểm… có nhiều khởi sắc, phát triển đa dạng và phong phú hơn.

b) Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất trong tháng 04 khoảng 235 tỷ đồng, lũy kế 04 tháng 1.005 tỷ đồng, đạt 36,15% kế hoạch, trong đó sản xuất công nghiệp 797 tỷ đồng, TTCN 208 tỷ đồng.

Ngành công nghiệp đã có nhiều đóng góp trong sự tăng trưởng kinh tế; khuyến khích, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề có tiềm năng thế mạnh như chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản; công nghiệp gia công, in ấn bao bì, sản xuất cơ khí, điện tử, may mặc...

c) Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản:

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 4.517,1 ha, đạt 89,4% kế hoạch và bằng 90,3% cùng kỳ; trong đó, diện tích lúa 3.718,9 ha, đạt 100,5% kế hoạch vụ Đông Xuân và bằng 99,2% cùng kỳ. Chỉ đạo thực hiện mô hình cánh đồng mẫu 700 ha, gieo trồng giống lúa KH và LDA1 ở 14 HTX (An Nong 1: 50 ha, An Nong 2: 100 ha, Bắc Sơn 60 ha, Nam Sơn 50 ha, Đại Thành 130 ha, Tiến Lực 20 ha, Đông Hưng 60 ha, Đông Sơn 20 ha,  Đông Xuân 20 ha, Bắc Hà 50 ha, Song Hà 50 ha, Thủy An 30 ha, Thủy Xuân 30 ha, Vinh Giang 30 ha). Hiện nay, đang thu hoạch lúa vụ Đông Xuân, đã tổ chức thăm đồng ước tính năng suất đạt khoảng 61,4 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha so với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 23.475 tấn.

- Chăn nuôi: Chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc cho đàn gia súc, gia cầm, tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại; tổ chức tiêm phòng vụ Xuân được 6.634 liều Tam liên lợn, tụ huyết trùng trâu bò 3.850 liều, lở mồm long móng lợn nái 4.751 liều, E.coli 420 liều, dịch tả vịt 16.300 liều, cúm gia cầm 19.100 liều.

 Tập trung chỉ đạo ngành nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, thực hiện cam kết phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại các điểm giết mổ tập trung, các chợ, trang trại, gia trại, hộ gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng, kiểm soát giết mổ, giám sát vận chuyển xuất nhập lợn, tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh và theo dõi diễn biến tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

- Lâm nghiệp: Tổ chức trồng lại rừng sản xuất sau khi thu hoạch, hướng dẫn các chủ rừng phát quang đường ranh, xử lý thực bì đúng quy định. Trong tháng đã khai thác 150 ha với sản lượng 9.000 m3 gỗ rừng trồng, lũy kế 04 tháng đầu năm đã khai thác 270 ha với sản lượng 16.200 m3 gỗ rừng trồng; kiểm tra phát hiện và xử lý 02 vụ vi phạm về pháp luật bảo vệ rừng, tịch thu và bán tang vật vi phạm số tiền 12,28 triệu đồng (lũy kế 04 tháng đã xử lý 06 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách số tiền 32,28 triệu đồng).

- Thủy sản: Tổ chức hướng dẫn bà con cải tạo ao hồ, chuẩn bị các điều kiện nuôi trồng đảm bảo lịch thời vụ. Đến nay, đã thả nuôi được 1.095 ha; trong đó, ao hồ nước ngọt 290 ha, ao hồ nước lợ 805 ha (gồm Vinh Hưng 235 ha, Vinh Giang 180 ha, Lộc Điền 160 ha, các xã khác 230 ha); nuôi cá lồng 3.400 cái (lồng nước ngọt 300 cái, lồng nước lợ 3.100 cái); nuôi bể xi măng 3.500 m3. Sản lượng đánh bắt khoảng 2.150 tấn (biển 1.530 tấn, sông đầm 620 tấn).

d) Thu, chi ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 4 đạt 70,612 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch; trong đó, thu cân đối ngân sách đạt 40% kế hoạch. Một số khoản thu đạt cao như thuế ngoài quốc doanh 48%, lệ phí trước bạ 48%, thu phí và lệ phí đạt 38%, thuế thu nhập cá nhân 42%… Tổng chi ngân sách trên địa bàn 229,591 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch; trong đó, chi ngân sách huyện 194,307 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch, chi ngân sách xã, thị trấn 35,284 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch.

đ) Tình hình đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng:

- Về đầu tư xây dựng:

Nguồn vốn ngân sách huyện: UBND huyện đã bố trí 68,08 tỷ đồng (trong đó: Trả nợ vốn vay 11,0 tỷ, phân bổ đầu tư 54,52 tỷ, đối ứng xây dựng các công trình theo đề án 2,56 tỷ); trong số các công trình được phân bổ vốn đầu tư xây dựng, có 14 công trình đã quyết toán vốn đầu tư, 88 công trình chuyển tiếp, 58 công trình xây dựng mới. Đến hết tháng 4, tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp, các công trình xây dựng mới đang lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công (gồm 27 công trình thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, 08 công trình thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, 08 công trình thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh không qua mạng).

Nguồn vốn mục tiêu KTTC tỉnh hỗ trợ: Năm 2019, bố trí 7,3 tỷ đồng phân bổ đầu tư 08 công trình; trong đó có 07 công trình chuyển tiếp và 01 công trình xây dựng mới. Đến hết tháng 04, trong số 07 công trình chuyển tiếp có 02 công trình đã nghiệm thu hoàn thành, 05 công trình đang thi công; 01 công trình đầu tư xây dựng mới đang lựa chọn nhà thầu.

Vốn ngân sách tỉnh do Ban Đầu tư và xây dựng làm chủ đầu tư: Năm 2019 bố trí 62,3 tỷ đồng, phân bổ đầu tư 17 công trình, gồm 12 công trình chuyển tiếp và 05 công trình xây dựng mới. Đến hết tháng 4, các công trình chuyển tiếp đang thi công; công trình đầu tư xây dựng mới đang lựa chọn nhà thầu.

Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu: Chương trình xây dựng nông thôn mới: bố trí 9,1 tỷ đồng, đầu tư 13 công trình; chương trình 30a: bố trí 5 tỷ đồng, đầu tư cho 05 công trình; chương trình 135: bố trí 1,1 tỷ đồng, phân bổ đầu tư 02 công trình. Hiện nay, các chủ đầu tư đang lập thủ tục trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công.

- Về công tác GPMB: Trong 4 tháng đầu năm, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình chuyển tiếp và khởi công mới, trong đó có một số công trình lớn và trọng điểm như: Khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long motors Huế, Đường phía Đông đầm Lập An, Mở rộng hầm Hải Vân, Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô, Khu nghỉ dưỡng sân golf Lăng Cô, Khu du lịch suối Voi, Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp La Sơn (giai đoạn 1)… Về cơ bản, đã hoàn thành phần lớn khối lượng và đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra, tập trung tháo gỡ các vướng mắc do bổ sung, phát sinh khối lượng, giải quyết thắc mắc để vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

e) Quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và quản lý xây dựng:

- Công tác quy hoạch: Tập trung thực hiện hoàn thành các đồ án quy hoạch xây dựng chuyển tiếp năm 2018 và triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch theo kế hoạch năm 2019; đã phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch nông thôn mới các xã Khu II (Lộc Thủy, Lộc Tiến và Lộc Vĩnh), nghe báo cáo phương án quy hoạch (Lần 1) đồ án Quy hoạch chi tiết Mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc Bình. Lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hiền tại khu vực đầm Hải Phú giáp xã Lộc Bình phục vụ thực hiện dự án Khu du lịch nghĩ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình…

- Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường: Trong 04 tháng đầu năm, đã cấp 179 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 18,39 ha; lũy kế đến nay, đã cấp được 106.662 giấy, với diện tích 21.539,35 ha, đạt tỷ lệ 98,6% so với tổng diện tích đất cần cấp. Các loại đất đã cấp trong 04 tháng đầu năm gồm: Đất sản xuất nông nghiệp 45 giấy, diện tích 7,61 ha; đất lâm nghiệp 03 giấy, diện tích 1,9 ha; đất nuôi trồng thủy sản 10 giấy, diện tích 2,97 ha; đất ở đô thị 19 giấy, diện tích 0,53 ha; đất ở nông thôn 101 giấy, diện tích 5,36 ha; đất tín ngưỡng 01 giấy, diện tích 0,02 ha.

Tiếp tục thực hiện Đề án thu gom và vận chuyển rác thải, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng tại các chợ và khu đông dân cư. Quản lý tài nguyên được tăng cường; thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa bàn.

- Công tác quản lý trật tự xây dựng: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp khi mới phát sinh; trong tháng 4, phát hiện 08 trường hợp xây dựng vi phạm; đã lập Biên bản vi phạm hành chính 08 trường hợp vi phạm, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp; lũy kế 04 tháng đầu năm đã phát hiện và xử lý 12 trường hợp vi phạm.

2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội:

a) Giáo dục và đào tạo: Tập trung chỉ đạo công tác ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2018-2019 ở các bậc học để tổ chức kiểm tra học kỳ 2 đạt kết quả tốt. Kiểm tra công tác quản lý và hoạt động sự phạm các trường theo kế hoạch đã đề ra; hướng dẫn các trường xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5 và xét tốt nghiệp THCS. Tham gia kỳ thi học sinh giỏi bậc THCS cấp tỉnh, kết quả đạt 107 giải, trong đó có 2 giải nhất, 15 giải nhì, 44 giải ba và 46 giải khuyến khích, đứng thứ 2 toàn tỉnh. Tổ chức hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2018-2019 đối với học sinh đã tốt nghiệp tiểu học và tốt nghiệp THCS.

b) Văn hóa, thể thao: Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ bà con nhân dân khá sôi động, các lễ hội dân gian truyền thống được tái hiện, đáp ứng được yêu cầu vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

Chỉ đạo tổ chức đoàn kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa công cộng và trò chơi điện tử công cộng, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn huyện.

c) Thực hiện các chính sách xã hội, việc làm: Triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, các đối tượng chính sách.

Trong tháng 04, công tác bảo trợ xã hội đã tổ chức giải quyết 111 hồ sơ, gồm 13 hồ sơ mai táng phí, 57 hồ sơ hưởng mới, 07 hồ sơ điều chính mức hưởng, 34 hồ sơ thôi hưởng; lũy kế 04 tháng đầu năm đã tổ chức giải quyết 460 hồ sơ, gồm 90 hồ sơ mai táng phí, 151 hồ sơ hưởng mới, 28 hồ sơ điều chính mức hưởng, 191 hồ sơ thôi hưởng. Thực hiện chính sách có công, đã giải quyết 36 hồ sơ, gồm 11 hồ sơ mai táng phí, 07 hồ sơ thờ cúng, 03 hồ sơ đính chính thông tin trong giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, 03 hồ sơ trợ cấp một lần, 12 hồ sơ trợ cấp cho thân nhân Mẹ Việt Nam anh hùng; lũy kế đến nay đã giải quyết 77 hồ sơ thuộc đối tượng người chính sách có công.

Tổ chức hội nghị tư vấn về công tác xuất khẩu lao động tại 18/18 xã, thị trấn. Triển khai thông báo các xã, thị trấn về việc Tổ chức Ngày hội Tuyển sinh - Tuyển dụng lao động tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 1 năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh T-T-Huế.

d) Y tế: Trong tháng 4, số lượt người khám chữa bệnh là 5.347 lượt, điều trị nội trú bình quân trong ngày là 106 lượt. Công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng; đã tiêm chủng đầy đủ 07 loại vắc xin cho 648 trẻ, bằng 99,5% cùng kỳ; tiêm uốn ván sơ sinh cho 635 phụ nữ có thai, bằng 101,9% cùng kỳ, 652 phụ nữ (từ 15-35 tuổi) tiêm uống ván lần 2, bằng 102,3% cùng kỳ.

Trên địa bàn huyện đã phát hiện 08 ca sốt xuất huyết, lũy kế từ đầu năm đến nay đã phát hiện 36 ca bệnh sốt xuất huyết. Đã chỉ đạo ngành y tế tiến hành điều tra dịch tễ tại khu vực bệnh nhân đang sinh sống; đồng thời, tiến hành phun hóa chất xử lý ổ dịch, thau vét bọ gậy xung quanh khu vực hộ dân có gia đình bệnh nhân và triển khai rộng hơn sang các thôn khác.

3. Công tác cải cách hành chính.

Hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện ngày càng phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác phục vụ. Trong tháng 04, đã tiếp nhận 876 hồ sơ (trong đó: Tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công: 564 hồ sơ; tiếp nhận liên thông từ cấp xã (bao gồm thủ tục liên thông từ cấp xã và thủ tục thuộc thẩm quyền cấp huyện nhưng tiếp nhận tại cấp xã): 311 hồ sơ; tiếp nhận thông qua trực tuyến: 01 hồ sơ). Số hồ sơ có ngày hẹn trả trong tháng 04: 892 hồ sơ; trong đó, đã giải quyết 690 hồ sơ (trong hẹn: 563 hồ sơ, chiếm 75%; trễ hẹn: 127 hồ sơ, chiếm 25%, gồm: lĩnh vực Đất đai: 123 hồ sơ, hoạt động xây dựng: 03 hồ sơ, môi trường: 01 hồ sơ); đang giải quyết 202 hồ sơ (trong hẹn: 74 hồ sơ, quá hẹn: 128 hồ sơ).

Lũy kế 04 tháng đầu năm, đã tiếp nhận mới 2.869 hồ sơ. Số hồ sơ có ngày hẹn trả trong 04 tháng đầu năm: 3.217 hồ sơ; trong đó, đang giải quyết: 446 hồ sơ (đã quá hạn: 196, trong hẹn: 250 hồ sơ); đã giải quyết: 2.771 hồ sơ (trong hạn: 2.186 hồ sơ, chiếm 73,3%; trễ hẹn: 585 hồ sơ, chiếm 26,7%, gồm: lĩnh vực Đất đai: 543 hồ sơ, Bảo trợ xã hội: 20 hồ sơ, Phòng chống tham nhũng: 01 hồ sơ, Môi trường: 01 hồ sơ, Tài chính – Kế hoạch: 07 hồ sơ, Thủ tục liên thông người có công: 06 hồ sơ, hoạt động xây dựng: 06 hồ sơ, Công an: 01 hồ sơ).

4. Lĩnh vực an ninh, quốc phòng và giải quyết đơn thư khiếu nại:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang đang thực hiện tốt việc xây dựng và triển khai kế hoạch trực bảo vệ cơ quan, đơn vị 24/24 giờ trước, trong và sau Tết Nguyên đán nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổ chức tốt công tác giao nhận quân năm 2019 đảm bảo yêu cầu và chỉ tiêu được giao; gồm 193 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu đề ra (tham gia nghĩa vụ quân sự 175 người, nghĩa vụ Công an nhân dân 18 người).

An toàn giao thông:

- Tai nạn giao thông đường bộ: Trong tháng 04, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 07 vụ, làm 05 người chết và 03 người bị thương; cụ thể: tại địa bàn thị trấn Lăng Cô xảy ra 01 vụ TNGT rất nghiêm trọng làm 02 người chết và 01 người bị thương, tại địa bàn xã Lộc Thủy và xã Vinh Hải xảy ra 03 vụ TNGT nghiêm trọng làm 03 người chết, tại địa bàn xã Lộc Điền xảy 01 vụ TNGT ít nghiêm trọng làm 01 người bị thương, tại địa bàn thị trấn Lăng Cô và xã Lộc Thủy xảy ra 02 vụ va chạm làm 01 người bị thương; lũy kế 04 tháng đầu năm đã xảy ra 26 vụ làm chết 16 người, bị thương 27 người. 

- Tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy không xảy ra.

Về công tác tiếp công dân: Trong tháng 4 đã tổ chức 03 cuộc tiếp công dân; trong đó tiếp công dân thường xuyên 01 cuộc/01 lượt ý kiến, tiếp công dân định kỳ 02 cuộc, 06 lượt công dân/ 06 lượt ý kiến (01 cuộc tại UBND thị trấn Phú Lộc, 01 cuộc tại UBND xã Lộc Trì).

Về giải quyết đơn thư: Trong tháng 4, UBND huyện đã tiếp nhận 31 đơn; trong đó, 19 đơn thuộc thẩm quyền, 11 đơn không thuộc thẩm quyền, 01 đơn không đủ điều kiện xử lý.

+ 19 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (kiến nghị phản ánh 18 đơn, khiếu nại 01 đơn): UBND huyện đã tiếp nhận và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện kiểm tra, xác minh để tham mưu UBND huyện giải quyết, trả lời đơn đảm bảo theo quy định.

+ 11 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết (tranh chấp 04 đơn; kiến nghị, phản ánh 07 đơn): UBND huyện đã có Công văn chuyển đơn đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để được giải quyết theo đúng quy định.

 + 01 đơn không đủ điều kiện xử lý: UBND huyện đã có Công văn trả lại và hướng dẫn đơn đảm bảo theo đúng quy định.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5

1. Tổ chức thăm đồng ước tính năng suất, sản lượng vụ Đông Xuân; chỉ đạo thu hoạch vụ Đông Xuân và chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Hè Thu theo lịch thời vụ, đặc biệt là công tác phòng, chống hạn cho cây trồng. Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với đất trồng lúa bị thiếu nước trên địa bàn huyện năm 2019; tiếp tục chỉ đạo triển khai mô hình sản xuất cánh đồng mẫu và phát triển nông nghiệp sạch giai đoạn 2018 - 2020 ở các địa phương. Chỉ đạo hoàn thành tiêm phòng vụ Xuân, tiêm phòng dại chó; tăng cường kiểm tra tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm; tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi, kiểm tra, tuyên truyền vận động nhân dân chủ động ứng phó với dịch bệnh, ký cam kết phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý, nuôi trồng và chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.

Tăng cường kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, chủ động tích nước và cung cấp đủ nước tưới cho cây trồng. Đôn đốc các HTX triển khai thực hiện phương án phòng chống hạn mặn vụ Hè Thu; duy tu, bảo dưỡng, xây dựng mới các hạng mục công trình thủy lợi nhỏ để phục vụ sản xuất.

2. Tập trung chỉ đạo và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCCR. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án PCCCR của các chủ rừng, chính quyền cấp xã.

3. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án đầu tư hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Nâng cao vai trò của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chất lượng và hiệu quả trong đầu tư xây dựng cơ bản, thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát tình hình, tiến độ, chất lượng thực hiện các dự án tại địa phương và trực tiếp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kịp thời phát hiện những sai phạm và có biện pháp xử lý nhằm ngăn chặn tình trạng thất thoát, lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

4. Tập trung giải quyết vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình, dự án mới và các dự án chuyển tiếp; ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm; các khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án trọng điểm.

5. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác thu chi ngân sách, tập trung đôn đốc tiến độ các nguồn thu đạt thấp; đẩy mạnh công tác chống thất thu, nợ đọng thuế. Tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn, tổ chức đấu giá giao quyền sử dụng đất tạo nguồn thu đầu tư cơ sở hạ tầng.

6. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, như: Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 44 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

7. Tiếp tục chỉ đạo các ngành, UBND thị trấn Lăng Cô xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động của Lễ hội Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cũng như giới thiệu hình ảnh Lăng Cô sau 10 năm được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.

8. Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch nhằm chấn chỉnh tình trạng chèo kéo khách, bán hàng rong, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác cứu hộ, cứu nạn... tại các điểm kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện, đặc biệt là các điểm du lịch sinh thái biển, sông hồ, khe suối.

9. Chỉ đạo ngành giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học; nhất là việc ôn tập và kiểm tra học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 ở các bậc học đạt kết quả tốt; xét học sinh tốt nghiệp cuối cấp của từng bậc học theo đúng chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

10. Tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý nghiêm tình hình lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; tổ chức cưỡng chế các đối tượng không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường trái quy định nhằm đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn đô thị.

11. Tăng cường quản lý tài nguyên môi trường; tổ chức kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, khai thác khoáng sản và xây dựng trái phép.

12. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; trong đó, tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện hoàn thành chương trình công tác, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

13. Chuẩn bị tốt các nội dung, báo cáo phục vụ kỳ họp HĐND huyện 6 tháng đầu năm.

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày