Tìm trên trang KT-XH
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quý I và triển khai kế hoạch Quý II năm 2022
01/07/2022 8:04:PM

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I

1. Tình hình phát triển sản xuất.

a) Lĩnh vực dịch vụ:

- Hoạt động du lịch: Hoạt động du lịch đã có nhiều chuyển biến tích cực; trong Quý I, lượng khách du lịch đến huyện ước đạt 166.700 lượt, đạt 16,2% so với kế hoạch, tăng 16,67% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế khoảng 833 lượt (lưu trú 833 lượt khách, chủ yếu ở tại các khu du cao cấp như Laguna - Lăng Cô, Vedana Lagoon), khách trong nước 165.867 lượt (có lưu trú 17.100 lượt khách). Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ du lịch khoảng 154 tỷ đồng, đạt 16% so với kế hoạch.

Đã ban hành quy chế quản lý hoạt động kinh doanh khai thác
các điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trên địa bàn huyện; tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành Du lịch huyện Phú Lộc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của UBND huyện về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mặt bằng chung và Quy chế quản lý quy hoạch điểm du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng Gành Lăng, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 5884/CTr-UBND của UBND huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Huyện ủy về phát triển dịch vụ - du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030,...

- Hoạt động thương mại diễn ra bình thường, giá cả thị trường tại các chợ luôn ổn định, không có biến động mạnh, không có biểu hiện tăng giá, ép giá, đưa tin thất thiệt gây bất ổn thị trường. Qua kiểm tra, nắm bắt thị trường, lượng hàng hoá kinh doanh tại các đại lý và chợ trung tâm chủ yếu là hàng hoá trong nước, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 1.680 tỷ đồng, tăng 26,17% so với kế hoạch.

- Dịch vụ vận tải phát triển đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, nhất là dịch vụ vận tải tư nhân; nhiều hộ kinh doanh đã đầu tư phương tiện, liên kết, hợp tác để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Khối lượng hàng hóa luân chuyển 10.500 tấn/km; lượng hành khách luân chuyển 21.100 người/km. Tổng doanh thu dịch vụ vận tải ước đạt 1.700 tỷ đồng.

- Một số loại hình dịch vụ khác có xu hướng phát triển nhanh như: Dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ giao hàng tận nhà, viễn thông, ngân hàng, y tế, bảo hiểm… đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của người dân.

b) Lĩnh vực công nghiệp - TTCN: Giá trị sản xuất lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện ước đạt 960 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch năm 2022, trong đó: Công nghiệp 750 tỷ, tiểu thủ công nghiệp 210 tỷ.

Các ngành nghề TTCN chủ yếu trên địa bàn huyện tập trung các lĩnh vực: mộc mỹ nghệ, chế biến nông, lâm sản, khai thác và sản xuất VLXD, chế biến thủy hải sản, sản xuất dầu tràm, chế biến thực phẩm…có giá trị sản xuất tương đối ổn định, các sản phẩm hàng hóa được chú trọng về chất lượng, mẫu mã đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng tại địa phương, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, đã và đang xây dựng được các Quy chế quản lý, sử dụng, chế biến sản phẩm, con dấu nhận diện thương hiệu.

c) Lĩnh vực nông nghiệp:

- Trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân khoảng 4.615,4 ha (trong đó, diện tích rau màu: 850 ha), diện tích gieo cấy 3.765,4 ha, đến nay, lúa sinh trưởng và phát triển tốt; tình hình sâu bệnh gây hại rãi rác, một số đối tượng như: bệnh đạo ôn lá 200 ha, tỷ lệ 3-7%, ruồi đục lá 50 ha, tỷ lệ 1-5%, sâu cuốn lá nhỏ 90 ha, tỷ lệ 1-5%, bọ trĩ 20 ha.

Chỉ đạo các hợp tác xã triển khai các giải pháp chống hạn, mặn, diệt trừ sâu bệnh phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022. Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu “Rau hữu cơ Vinh Mỹ” tại xã Vinh Mỹ, diện tích thực hiện 3,5ha; mô hình lạc hữu cơ ở xã Giang Hải, với diện tích 7,05 ha; tiếp tục theo dõi thực hiện mô hình cánh đồng mẫu theo đề án đã phê duyệt; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia.

- Chăn nuôi: Hướng dẫn các biện pháp phòng trừ dịch bệnh cúm, dịch tả lợn Châu Phi, da nổi cục và chống đói rét cho gia súc, gia cầm; đã tiêm 4.150/5.800 liều THT trâu, bò; đối với lợn: 4.954/6.600 liều tam liên, 700/700 liều vắc xin và KT Ecoli; đối với gia cầm: 74.000/80.000 liều cúm gia cầm, 1000/1.000 liều THT gia cầm; 36.700/40.500 liều dịch tả vịt, riêng đối với gà: 3.300/3.300 liều lasota + newcastle 25 liều, 5.000/5.000 liều newcastle tiêm, 1.000/1.000 liều đậu gà, 1.700/2.000 liều Gumboro.

- Lâm nghiệp: Tổ chức trồng lại rừng sản xuất sau khi thu hoạch, hướng dẫn các chủ rừng phát quang đường ranh, xử lý thực bì đúng quy định. Lũy kế từ đầu năm đã trồng 120 ha, bằng 96% so với cùng kỳ (chủ yếu là tràm và keo các loại); từ đầu năm đến nay, không có vụ vi phạm về pháp luật bảo vệ rừng.

- Thủy sản: Hướng dẫn hộ dân nạo vét, xử lý ao hồ để thả nuôi vụ mới, đến nay, đã cải tạo 850/1.005 ha (Lộc Điền 165 ha, Vinh Hưng 315 ha, Giang Hải 155 ha, các xã khác 215 ha); đã thả nuôi 615 ha (Lộc Điền 135 ha, Vinh Hưng 265 ha, Giang Hải 70 ha, các xã khác: 145 ha). Hỗ trợ, khuyến khích các hộ ngư dân ra khơi bám biển trong những ngày giáp tết; chuẩn bị tốt các điều kiện để đánh bắt vụ cá đầu năm. Sản lượng đánh bắt tự nhiên đầu năm đến nay đạt 1.500 tấn, trong đó đánh bắt biển là 1.075 tấn, đánh bắt sông đầm là 425 tấn.

Đã tổ chức thi công cắm cột mốc khoanh vùng nuôi cá lồng, hoàn thành 55/55 cột cho 4 chi hội nghề cá: Thạch Sơn, Trung Lương, Lương Chánh, xã Lộc Điền; Trung Hưng xã Vinh Hưng

- Kinh tế hợp tác xã: Tổng hợp quyết toán các HTX; chỉ đạo, hướng dẫn các hợp tác xã tổ chức đại hội tổng kết năm 2021, lũy kế đến nay, đã có 30/35 HTX tổ chức đại hội tổng kết nông nghiệp. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng mỗi xã một sản phẩm năm 2022; hướng dẫn các văn bản chỉ đạo liên quan đến Bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 cho các xã. Đăng ký danh mục sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022.

2. Tình hình đầu tư phát triển, giải phóng mặt bằng:

Về đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong Quý I khoảng 1.332 tỷ đồng, đạt 18,5% so với kế hoạch. Quản lý đầu tư xây dựng được tập trung chỉ đạo thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công năm 2022, nên đã chủ động trong công tác quản lý, thanh toán và đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho các dự án có trong kế hoạch. Tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư xây dựng trong Quý I như sau:

Nguồn vốn tỉnh phân bổ 59,714 tỷ đồng đầu tư 12 công trình (09 công trình chuyển tiếp và 03 công trình mới) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư, hiện nay, công trình chuyển tiếp đang thi công, các công trình mới đang lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu để thực hiện. Vốn giải ngân Quý I đạt 19,8% so với kế hoạch.

Nguồn vốn huyện phân bổ 128,325 tỷ đồng, bố trí cho 91 công trình chuyển tiếp, 48 công trình xây dựng mới và đối ứng xây dựng đề án, chương trình xây dựng nông thôn mới, quy hoạch, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia... Hiện nay, các chủ đầu tư đang lập thủ tục lựa chọn nhà thầu để thực hiện. Vốn giải ngân Quý I, đạt 22,5% so với kế hoạch (chủ yếu giải ngân cho công trình chuyển tiếp, công trình đã có khối lượng nghiệm thu).

Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia: Kế hoạch đăng ký đầu tư xây dựng trong năm 2021 - 2022 là 20 công trình; hiện nay, đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, dự kiến UBND tỉnh phân bổ vốn trong tháng 4/2022; theo đó, các chủ đầu tư triển khai lựa chọn nhà thầu để thực hiện.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Trong Quý I, đã tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 32 công trình, dự án; trong đó, có 24 công trình, dự án chuyển tiếp từ các năm trước và 08 công trình, dự án mới. Tập trung triển khai thực hiện các dự án mới; tăng cường đối thoại, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến động các dự án chuyển tiếp và các dự án trọng điểm như: Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây, Khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf Lăng Cô, Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motors Huế, Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN La Sơn, Đường nối Khu phi thuế quan với Khu cảng Chân Mây, Đường trục trung tâm đô thị La Sơn,…..

Về công tác xúc tiến đầu tư: Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm, trong 10 dự án đã được UBND tỉnh thống nhất lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, có 03 dự án đã hoàn thành việc lập hồ sơ trình tỉnh phê duyệt; các dự án còn lại đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và thực hiện các thủ tục tiếp theo.

3. Thu chi ngân sách:

Thu ngân sách nhà nước tại địa phương trong Quý I đạt 29,777 tỷ đồng, đạt 12,9% kế hoạch (Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu ngân sách đạt 34% kế hoạch).

Tổng chi ngân sách địa phương 177,174 tỷ đồng, đạt 25,5% kế hoạch; trong đó, chủ yếu là chi thường xuyên và giải quyết các chế độ chính sách.

4. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường và quản lý xây dựng:

Trong Quý I, đã xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 56 trường hợp, với diện tích 5,78 ha; lũy kế đến nay, đã cấp 108.068 giấy chứng nhận với diện tích 21.733,3 ha, đạt tỷ lệ 98,88% diện tích cần cấp. Các loại đất đã cấp trong Quý I, gồm: Đất sản xuất nông nghiệp 15 giấy, diện tích 2,33 ha;  đất ở đô thị 24 giấy, diện tích 0,68 ha; đất ở nông thôn 17 giấy, diện tích 2,77 ha.

Chỉ đạo thực hiện Đề án thu gom và vận chuyển rác thải, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng tại các chợ và khu đông dân cư; tích cực thực hiện phong trào “ngày Chủ nhật xanh”, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tiếp tục thực hiện tốt các tuyến đường do nhân dân tự quản, phát động việc xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu. Quản lý tài nguyên được tăng cường; thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Công tác quản lý trật tự xây dựng: Trong Quý I năm 2022, trên địa bàn huyện không phát hiện trường hợp xây dựng vi phạm mới theo Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (giảm 5 trường hợp so với cùng kỳ năm trước). Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, nhằm kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm, đặc biệt, các trường hợp xây dựng đối phó giải phóng mặt bằng.

5. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

a) Văn hóa, thể thao: Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức lễ hội vui xuân đón Tết đã không được diễn ra theo dự kiến; đã chỉ đạo các ngành, địa phương tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm như: Mừng Đảng mừng xuân, tổ chức thực hiện tuyên truyền công tác tuyển quân năm 2022, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19... Chỉ đạo triển khai công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp huyện Phú Lộc lần thứ IX năm 2021-2022.

b) Y tế: Đẩy mạnh các hoạt động về phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các xã, thị trấn.

Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn huyện. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả giải pháp cách ly và điều trị các trường hợp F0 mức độ nhẹ và không triệu chứng tại nhà, nhằm giảm tải nhân lực, vật lực tại các cơ sở điều trị, từ đó tập trung nguồn lực để điều trị hiệu quả người triệu chứng nặng; bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trong độ tuổi chỉ định, đảm bảo tiêm chủng bao phủ mũi 3 cho toàn bộ dân số từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện; đến nay, đã tiêm vắc xin mũi 1 đạt 99,8% (102.355 người), mũi 2 đạt 99,7% (102.305 người), mũi 3 đạt 80% (66.300 người). Từ đầu năm 2022 đến nay (29/3/2022) trên địa bàn toàn huyện phát sinh 16.440 ca F0, trong đó: Cách ly, điều trị tại nhà 15.566 ca, chiếm 94,6% (điều trị khỏi: 14.151 ca, đang điều trị: 1.225 ca, chuyển viện: 126 ca); cách ly, điều trị tập trung: 874 (đang điều trị: 36 ca, điều trị khỏi: 834 ca, tử vong: 04 ca).

c) Giáo dục và đào tạo: Tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra và tổ chức sơ kết học kỳ 1 các bậc học. Chỉ đạo rà soát, đánh giá cấp độ dịch bệnh tại địa phương, linh hoạt triển khai mở cửa trường học trong trạng thái bình thường mới, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh an tâm lao động góp phần phục hồi kinh tế và ổn định xã hội, đến nay các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện đã tiến hành dạy học trực tiếp, đã tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9, thi hùng biện Tiếng Anh, thi Khoa học Kỹ thuật cấp huyện năm học 2021-2022. Chỉ đạo, đôn đốc công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn Quốc gia theo kế hoạch năm 2022, hiện nay có 34/67 trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 50,75%.

d) An sinh xã hội:

- Chính sách xã hội được thực hiện tốt, công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách được quan tâm thường xuyên. Tiếp nhận giải quyết 26 hồ sơ chính sách có công; trong đó, 17 hồ sơ đề nghị trợ cấp mai táng phí cho người có công với cách mạng, 01 hồ sơ đề nghị trợ cấp mai táng phí cho người hưởng chế độ tù đày, 06 hồ sơ đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, 02 hồ sơ đề nghị trợ cấp mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và lập thủ tục đề nghị Sở Lao động-TB&XH di chuyển 02 hồ sơ gốc đến tỉnh, thành phố khác.

- Tiếp nhận, phân bổ quà tết kịp thời, đến tận tay đối tượng chính sách và người nghèo; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai tổ chức thăm hỏi động viên và trao 21.607 suất quà, với tổng số tiền 7.428.850.000 đồng cho các đối tượng.

- Công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19:

+ Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt: 697 hồ sơ/6.675 hồ sơ; với tổng kinh phí 962,94 triệu đồng.

+ Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của HĐND tỉnh về việc Quy định phân cấp nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; đến nay, tổng số hồ sơ lao động tự do đã trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt (18 đợt), UBND tỉnh đã phê duyệt: 2.219 hồ sơ/2.329 hồ sơ, với tổng số tiền 3.719 triệu đồng

- Triển khai các xã, thị trấn khảo sát học sinh có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí nhận học bổng dài hạn để đề nghị Dự án Zhi-Shan hỗ trợ. Phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Dự án Zhishan Foundation (ZF) tổ chức trao học bổng đợt 1/2022 cho 85 em học sinh từ lớp 01 đến lớp 12 với tổng số tiền gần 60 triệu đồng.

6. Công tác cải cách hành chính, khoa học công nghệ:

a) Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện; đã ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC, kiểm tra cải cách công vụ và thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện. Tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 tại 17 cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND 17 xã, thị trấn. Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2021 đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện (Khối Phòng chuyên môn: Phòng Giáo dục và Đào tạo: 91 điểm, đạt 93,81% xếp vị trí thứ nhất, Văn phòng HĐND và UBND huyện: 92,5 điểm, đạt 93,43% xếp vị trí thứ hai; Khối ĐVSN: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 84,5 điểm đạt 86,22% xếp vị trí thứ nhất, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 82 điểm đạt 83,67% xếp vị trí thứ hai).

Về kết quả đánh giá công tác CCHC của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2021, theo Thông báo số 46/TB-SNV ngày 14/01/2022 của Sở Nội vụ, xã Lộc Sơn đạt 95,94 điểm xếp vị trí thứ nhất; xã Lộc Thủy đạt 90,71 điểm xếp vị trí thứ hai trên toàn huyện. Với vị trí đạt được, xã Lộc Sơn là đơn vị có điểm số cao nhất so với Khối cấp xã trên toàn Tỉnh.

Hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện ngày càng phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác phục vụ. Trong Quý I, Trung tâm hành chính công huyện đã tiếp nhận nhận 2.902 hồ sơ, đã giải quyết trong kỳ báo cáo là 2.262 hồ sơ, trong đó đã giải quyết đúng hạn là 2.211 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 97,7%. Bộ phận TN&TKQ các xã, thị trấn đã tiếp nhận 3.876 hồ sơ, đã giải quyết trong kỳ báo cáo là 3.630 hồ sơ, trong đó đã giải quyết đúng hạn là 3.567 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 98,2%. Thực hiện số hóa hồ sơ TTHC đã tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công đạt 100%.

b) Về chuyển đổi số:

- Đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

- Đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án lắp đặt Hệ thống camera giám sát trên địa bàn huyện với 26 vị trí, 46 camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh - trật tự. Đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo chuyên đề về cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số; làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông để rà soát, xây dựng bản đồ số của huyện. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (liên thông với Chính phủ) cho các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn; triển khai các hoạt động của Dự án “Sáng kiến nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của người dân qua cổng dịch vụ công tỉnh”.

c) Về khoa học và công nghệ: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng Sen Huế tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; hiện nay sen đang phát triển tốt và dự kiến thu hoạch vào quý II/2022. Tiếp tục nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao và năng suất lớn như: nuôi cá chình trên sông Truồi; mô hình nuôi cá diêu hồng xen ghép cá rô đầu vuông, mô hình trồng thử nghiệm giống ớt lai sừng bò; mô hình sản xuất giống lúa chất lượng cao DT100; mô hình trồng cây dược liệu cà gai leo. Đã lồng ghép các nguồn lực, chỉ đạo triển khai việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống cho người dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Đã ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam” trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch triển khai Đề án Cố đô Khởi nghiệp trên địa bàn huyện Phú Lộc năm 2022.

7. Lĩnh vực nội chính, giải quyết đơn thư khiếu nại.

- Các cơ quan đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang thực hiện tốt việc xây dựng và triển khai kế hoạch trực bảo vệ cơ quan, đơn vị 24/24 giờ trong dịp Tết Nguyên đán nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

- Đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022. Buổi lễ đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, giao đủ 100% quân (cụ thể: đã giao 180 quân, trong đó: 150 quân cho Bộ Quốc phòng, 30 quân cho Bộ Công an).

- An toàn giao thông: Tai nạn giao thông đường bộ trong Quý I, xảy ra 14 vụ làm chết 07 người, bị thương 12 người; giảm 01 vụ, chết giảm 05 người, bị thương tăng 07 người so với cùng kỳ năm 2021. Tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy không xảy ra, giảm 01 vụ, chết, bị thương giảm 01 người so với cùng kỳ.

- Về công tác tiếp công dân: Trong Quý I, đã tiến hành 17 cuộc tiếp công dân; trong đó: có 11 cuộc tiếp công dân thường xuyên tại Ban Tiếp công dân huyện với 11 lượt công dân (không có đoàn đông người); 6 cuộc tiếp công dân định kỳ tại Ban Tiếp công dân huyện với 03 lượt công dân và  05 cuộc tiếp công dân định kỳ cùng Chủ tịch UBND tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh với 06 lượt ý kiến của công dân Huyện Phú Lộc.

- Về giải quyết đơn thư: Trong Quý I, tiếp nhận được 106 đơn (tố cáo: 02 đơn; khiếu nại 06 đơn; tranh chấp: 07 đơn; kiến nghị, phản ánh 91 đơn). Trong đó: Đơn đủ điều kiện xử lý: 105 đơn (đơn thuộc thẩm quyền: 69 đơn; 36 đơn không thuộc thẩm quyền); đơn không đủ điều kiện xử lý: 01 đơn.

Đã giải quyết: 27 đơn đạt 39%; còn lại 42 đơn, UBND huyện đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu giải quyết.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ II

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; trong đó, tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện hoàn thành chương trình công tác, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

2. Tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân chăm sóc lúa cuối vụ, tổ chức thăm đồng ước tính năng suất sản lượng vụ Đông Xuân 2021-2022; chỉ đạo sản xuất giống tại chỗ để chuẩn bị giống cho vụ Hè Thu 2022.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện các mô hình lúa hữu cơ và giống lúa chất lượng cao; Kế hoạch thực hiện Đề án cải tạo cây dâu Truồi và bưởi da xanh năm 2022; Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý sản xuất, kinh doanh và lưu thông giống cây trồng lâm nghiệp; xây dựng Kế hoạch “Hưởng ứng 1 tỷ cây xanh năm 2022”. Thực hiện Đề án phát triển chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu “Rau hữu cơ Vinh Mỹ” tại xã Vinh Mỹ: tổ chức tập huấn kỹ thuật, thực hiện trồng mô hình rau hữu cơ với diện tích 3,5 ha

Thực hiện tốt công tác quản lý giống gia súc, gia cầm và thức ăn chăn nuôi, hướng dẫn, chăm sóc phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kiểm soát các nghề khai thác trái phép và đánh bắt hủy diệt trên đầm phá. Thực hiện Kế hoạch của Đề án khai thác mặt nước đầm Lập An, thị trấn Phú Lộc giai đoạn 2021-2025.

3. Tiếp tục huy động có hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển. Chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ đầu tư xây dựng, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để nhanh chóng khởi công công trình; đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch đầu tư công trong năm, đặc biệt là các công trình trọng điểm, công trình phục vụ sản xuất. Thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định của Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh.

4. Công tác quy hoạch:

- Hoàn thiện Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc theo các nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 62/TB-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh, trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.

- Hoàn thành Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hưng, trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt.

- Phê duyệt Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu vực ven đầm Cầu Hai; phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết phân lô các khu dân cư, tái định cư trên địa bàn theo định hướng quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới và quy hoạch chung đô thị để tạo quỹ đất đấu giá và bố trí tái định cư đảm bảo thời gian quy định.

- Lấy ý kiến Bộ Xây dựng, các Sở ngành liên quan cấp tỉnh và tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu vực ven đầm Cầu Hai, Đề án công nhận đô thị mới Vinh Hiền đạt tiêu chí đô thị loại V. Triển khai khảo sát, thu thập thông tin số liệu phục vụ lập đề án công nhận các đô thị mới Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh đạt tiêu chí đô thị loại V.

- Triển khai các quy hoạch, Đề án theo kế hoạch năm 2022 để trình phê duyệt, đề cương, nhiệm vụ và tổ chức lập quy hoạch, đề án: Quy hoạch phân khu đô thị mới La Sơn, Quy hoạch chi tiết khu vực cổng chào phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, quy chế quản lý kiến trúc đối với các đô thị La Sơn, Vinh Hiền, Vinh Hưng.

5. Chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực Phú Lộc - Nam Đông, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn, thực hiện hiệu quả công tác thu - chi ngân sách; đẩy mạnh công tác chống thất thu, nợ đọng thuế, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

6. Tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức công tác phòng chống dịch Covid-19 trong trường học; chỉ đạo tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh covid-19. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn Quốc gia đối với các trường đề nghị công nhận mới, công nhận lại trong năm 2022.

7. Chỉ đạo Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch bệnh COVID-19, xây dựng kế hoạch ứng phó và cách ly kịp thời khi có tình huống xảy ra.Tham mưu UBND huyện Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động vì chất lượng ATTP năm 2022.

8. Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 và các đơn vị liên quan, tổ chức kiểm tra tại các chợ, các điểm kinh doanh trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý tình trạng buôn bán hàng giả, hàng không có nguồn gốc, xuất xứ; tình hình niêm yết giá các mặt hàng thiết yếu…

9. Tiếp tục chỉ đạo Đội Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

10. Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2022 và Kế hoạch bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh và huyện về lao động, người có công và xã hội, tư vấn, giới thiệu việc làm, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng đào tạo nghề; bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới; quan tâm kiểm tra, giám sát, xử lý các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

11. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm; đặc biệt là tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh,…; chuẩn bị các điều kiện, nội dung, thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp năm 2022 trên địa bàn huyện. Có biện pháp tăng cường công tác cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện. Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND huyện dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 5804/UBND-DL của UBND tỉnh về phục hồi, kích cầu các hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ Đề án phát triển tour, tuyến trên đầm phá Cầu Hai

12. Chỉ đạo lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn quyết tâm, tập trung theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức tham gia thụ lý hồ sơ TTHC thực hiện đúng quy trình giải quyết hồ sơ theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về việc quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhằm hạn chế hồ sơ trễ hạn, nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn theo mục tiêu chất lượng đề ra đạt trên 98%; Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động theo dõi, chỉ đạo công tác xử lý hồ sơ TTHC của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị.

13. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chấn chỉnh công tác tiếp nhận, liên thông các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế liên thông đảm bảo theo đúng quy trình quy định, tập trung chủ yếu lĩnh vực đất đai.

14. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch 170/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyêt TTHC gắn với chuyển đổi số và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

15. Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường công tác giải quyết, trả lời đơn thư, khiếu nại của công dân theo đúng quy định, tránh để tồn đọng, chậm xử lý gây bức xúc cho công dân và kiến nghị, khiếu nại vượt cấp.

16. Tập trung chỉ đạo và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCCR. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án PCCCR của các chủ rừng, chính quyền cấp xã. Chỉ đạo phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022.

17. Chỉ đạo Công an huyện, Công an các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Văn Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày