Tìm trên trang KT-XH
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2022
01/07/2022 8:04:PM

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02

1. Tình hình phát triển sản xuất.

a) Lĩnh vực dịch vụ:

- Hoạt động du lịch: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức lễ hội vui xuân đón Tết đã không được diễn ra theo dự kiến; tuy nhiên, hoạt động du lịch vẫn diễn ra trên địa bàn huyện trong dịp Tết nguyên Đán Nhâm Dần 2022 và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ước tổng lượt khách trong tháng 02 đạt 65.500 lượt khách, tăng 39,4% so với tháng 01; trong đó, khách quốc tế khoảng 520 lượt (có lưu trú 520 lượt khách, chủ yếu ở tại các khu du cao cấp như Laguna - Lăng Cô, Vedana Lagoon), khách trong nước 64.980 lượt (có lưu trú 17.100 lượt khách); lũy kế 02 tháng đầu năm ước đạt 112.500 lượt khách, đạt 6,96%. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ du lịch khoảng 58 tỷ đồng, lũy kế 02 tháng đầu năm đạt 103 tỷ đồng.

- Trong tháng 02, hoạt động thương mại diễn ra bình thường; giá cả thị trường tại các chợ luôn ổn định, không có biến động mạnh, không có biểu hiện đầu cơ, găm hàng, tăng giá, ép giá, đưa tin thất thiệt gây bất ổn thị trường. Qua kiểm tra, nắm bắt thị trường, lượng hàng hoá kinh doanh tại các đại lý và chợ trung tâm chủ yếu là hàng hoá trong nước, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 1.080 tỷ đồng, tăng 16,82% so với cùng kỳ.

- Dịch vụ vận tải phát triển đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, nhất là dịch vụ vận tải tư nhân; nhiều hộ kinh doanh đã đầu tư phương tiện, liên kết, hợp tác để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Khối lượng hàng hóa luân chuyển 7.202 tấn/km; lượng hành khách luân chuyển 14.809 người/km. Tổng doanh thu dịch vụ vận tải ước đạt 1.425 tỷ đồng.

- Một số loại hình dịch vụ khác có xu hướng phát triển nhanh như: dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ giao hàng tận nhà, viễn thông, ngân hàng, y tế, bảo hiểm… đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của người dân.

b) Lĩnh vực công nghiệp - TTCN:

Giá trị sản xuất ước khoảng 640 tỷ đồng, đạt 19,8% kế hoạch, trong đó sản xuất công nghiệp 500 tỷ đồng, TTCN 140 tỷ đồng.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, năng suất và giá trị sản xuất xuất các lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn có phần bị ảnh hưởng; tuy nhiên, thị trường nội địa được khai thác vẫn có hiệu quả, hoạt động lưu thông hàng hoá, dịch vụ đáp ứng được nhu cầu nhằm phục vụ đời sống nhân dân.

c) Lĩnh vực nông nghiệp:

- Trồng trọt: Vụ Đông Xuân, đến nay gieo cấy 3.765 ha, lúa sinh trưởng và phát triển tốt, tình hình sâu bệnh gây hại rãi rác, một số đối tượng như: chuột 160 ha, tỷ lệ 1-2%, bệnh đạo ôn lá 100 ha, tỷ lệ 1-5%, ốc bưu vàng 75 ha, tỷ lệ 01-3 con/m2, ruồi đục lá 30 ha, tỷ lệ 1-5%, sâu cuốn lá nhỏ 45 ha, tỷ lệ 1-5%.

Chỉ đạo các hợp tác xã triển khai các giải pháp chống hạn, mặn, diệt trừ sâu bệnh phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022. Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu “Rau hữu cơ Vinh Mỹ” tại xã Vinh Mỹ, diện tích thực hiện 3,5ha; tiếp tục theo dõi thực hiện mô hình cánh đồng mẫu theo đề án đã phê duyệt; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia.

- Chăn nuôi: Hướng dẫn các biện pháp phòng trừ dịch bệnh cúm, dịch tả lợn Châu Phi, da nổi cục và chống đói rét cho gia súc, gia cầm; triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ Xuân; đã tiêm 290/5.800 liều THT trâu, bò; đối với lợn: 1.669/6.600 liều tam liên, 550/700 liều vắc xin và KT Ecoli; đối với gia cầm: 51.000/80.000 liều cúm gia cầm, 780/1.000 liều THT gia cầm; 22.000/40.500 liều dịch tả vịt; riêng đối với gà: 1.620/3.300 liều lasota + newcastle 25 liều, 2.800/5.000 liều newcastle tiêm,700/1.000 liều đậu gà, 1.500/2.000 liều Gumboro.

- Lâm nghiệp: Tổ chức trồng lại rừng sản xuất sau khi thu hoạch, hướng dẫn các chủ rừng phát quang đường ranh, xử lý thực bì đúng quy định. Lũy kế từ đầu năm đã trồng 50 ha, tăng 133% so với cùng kỳ (chủ yếu là tràm và keo các loại); từ đầu năm đến nay, không có vụ vi phạm về pháp luật bảo vệ rừng.

- Thủy sản: Thông báo lịch thời vụ thả nuôi đến các xã, thị trấn; hướng dẫn hộ dân nạo vét, xử lý ao hồ để thả nuôi vụ mới, đến nay, đã cải tạo 550/1.005 ha (Lộc Điền 125 ha, Vinh Hưng 225 ha, Giang Hải 85 ha, các xã khác 115 ha); đã thả nuôi: 100 ha (Lộc Điền: 60 ha, Vinh Hưng 30 ha, các xã khác: 10 ha); số lượng giống tôm thả nuôi: 12 triệu con. Hỗ trợ, khuyến khích các hộ ngư dân ra khơi bám biển trong những ngày giáp tết; chuẩn bị tốt các điều kiện để đánh bắt vụ cá đầu năm. Sản lượng đánh bắt tự nhiên đầu năm đến nay đạt 940 tấn, trong đó đánh bắt biển là 360 tấn, đánh bắt sông đầm là 260 tấn.

- Kinh tế hợp tác xã: Tổng hợp quyết toán các HTX; chỉ đạo, hướng dẫn các hợp tác xã tổ chức đại hội tổng kết năm 2021, lũy kế đến nay, đã có 30/35 HTX tổ chức đại hội tổng kết nông nghiệp. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng mỗi xã một sản phẩm năm 2022.

2. Tình hình đầu tư phát triển, giải phóng mặt bằng

Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định Luật Đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2022. Tổ chức thực hiện phân bổ vốn đầu tư theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, gồm: 128,325 tỷ đồng, phân bổ đầu tư 91 công trình chuyển tiếp, 48 công trình xây dựng mới và đối ứng xây dựng đề án, chương trình xây dựng nông thôn mới, quy hoạch, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia... Hiện nay, các chủ đầu tư đang lập thủ tục hồ sơ để thực hiện; đồng thời, gửi cam kết giải ngân vốn đầu tư theo mốc thời gian quy định.

Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ 04 công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư, hiện nay, đang lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu để thực hiện.

Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia: Kế hoạch đăng ký đầu tư xây dựng trong năm 2021 - 2022 là 20 công trình; hiện nay, đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, dự kiến UBND tỉnh phân bổ vốn trong tháng 3/2022; theo đó, các chủ đầu tư triển khai lựa chọn nhà thầu để thực hiện.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Trong tháng chủ yếu tiếp tục triển khai các công trình chuyển tiếp của năm trước; tổ chức họp dân, đối thoại giải quyết các vướng mắc tồn đọng.

3. Thu chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước tại địa phương đến tháng 02 đạt 22,281 tỷ đồng, đạt 9,5% kế hoạch. Tổng chi ngân sách địa phương tháng 02 đạt 158,796 tỷ đồng, đạt 22,9% kế hoạch; trong đó, chủ yếu là chi thường xuyên và giải quyết các chế độ chính sách.

4. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường và quản lý xây dựng

Trong tháng 02, đã xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 56 trường hợp, với diện tích 5,78 ha; lũy kế đến nay, đã cấp 108.068 giấy chứng nhận với diện tích 21.733,3 ha, đạt tỷ lệ 98,88% diện tích cần cấp. Các loại đất đã cấp trong tháng 02 gồm: Đất sản xuất nông nghiệp 15 giấy, diện tích 2,33 ha;  đất ở đô thị 24 giấy, diện tích 0,68 ha; đất ở nông thôn 17 giấy, diện tích 2,77 ha.

Chỉ đạo thực hiện Đề án thu gom và vận chuyển rác thải, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng tại các chợ và khu đông dân cư; tích cực thực hiện phong trào “ngày Chủ nhật xanh”, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tiếp tục thực hiện tốt các tuyến đường do nhân dân tự quản, phát động việc xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu. Quản lý tài nguyên được tăng cường; thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Công tác quản lý trật tự xây dựng: Trong tháng 02 năm 2022, trên địa bàn huyện không phát hiện trường hợp vi phạm về lĩnh vực trật tự xây dựng. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, nhằm kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm, đặc biệt các trường hợp xây dựng đối phó giải phóng mặt bằng.

5. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

a) Văn hóa, thể thao: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn; vì vậy, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, các giải thi đấu thể thao… không được diễn ra theo Kế hoạch; tuy nhiên, tổ chức thực hiện tuyên truyền công tác tuyển quân năm 2022.

b) Y tế: Đẩy mạnh các hoạt động về phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các xã, thị trấn.  

Tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh dịch bệnh Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện để chủ động phòng, chống dịch.

c) Giáo dục và đào tạo: Tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra và tổ chức sơ kết học kỳ 1 các bậc học. Chỉ đạo rà soát, đánh giá cấp độ dịch bệnh tại địa phương, linh hoạt triển khai mở cửa trường học trong trạng thái bình thường mới, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh an tâm lao động góp phần phục hồi kinh tế và ổn định xã hội.

d) An sinh xã hội:

Chính sách xã hội được thực hiện tốt, công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách được quan tâm thường xuyên. Tiếp nhận giải quyết 26 hồ sơ chính sách có công; trong đó, 17 hồ sơ đề nghị trợ cấp mai táng phí cho người có công với cách mạng, 01 hồ sơ đề nghị trợ cấp mai táng phí cho người hưởng chế độ tù đày, 06 hồ sơ đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, 02 hồ sơ đề nghị trợ cấp mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và lập thủ tục đề nghị Sở Lao động-TB&XH di chuyển 02 hồ sơ gốc đến tỉnh, thành phố khác.

Tiếp nhận, phân bổ quà tết kịp thời, đến tận tay đối tượng chính sách và người nghèo; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai tổ chức thăm hỏi động viên và trao 21.607 suất quà, với tổng số tiền 7.428.850.000 đồng cho các đối tượng.

Công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid - 19:

+ Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt: 697 hồ sơ/6.675 hồ sơ; với tổng kinh phí 962,94 triệu đồng.

+ Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của HĐND tỉnh về việc Quy định phân cấp nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; đến nay, tổng số hồ sơ lao động tự do đã trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt (18 đợt), UBND tỉnh đã phê duyệt: 2.219 hồ sơ/2.329 hồ sơ, với tổng số tiền 3.719 triệu đồng

6. Lĩnh vực nội chính, giải quyết đơn thư khiếu nại.

- Các cơ quan đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang thực hiện tốt việc xây dựng và triển khai kế hoạch trực bảo vệ cơ quan, đơn vị 24/24 giờ trong dịp Tết Nguyên đán nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

- Đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022. Buổi lễ đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, giao đủ 100% quân (cụ thể: đã giao 180 quân, trong đó: 150 quân cho Bộ Quốc phòng, 30 quân cho Bộ Công an).

- An toàn giao thông: Tai nạn giao thông đường bộ trong tháng 02 xảy ra 01 vụ làm 01 người chết và 01 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ tăng 01 vụ, số người chết tăng 01 người, số người bị thương tăng 01 người. Tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy không xảy ra, so với cùng kỳ không tăng không giảm.

- Về công tác tiếp công dân: Trong tháng 02, đã tổ chức 05 cuộc tiếp công dân. Trong đó: 03 cuộc tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở HĐND&UBND huyện, tuy nhiên không có công dân đến; 02 cuộc tiếp công dân thường xuyên với 02 lượt công dân.

- Về giải quyết đơn thư: Trong tháng 02, UBND huyện đã tiếp nhận 20 đơn; trong đó, 09 đơn thuộc thẩm quyền, 11 đơn không thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:

+ 09 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết: UBND huyện đã tiếp nhận và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện kiểm tra, xác minh để tham mưu UBND huyện giải quyết, trả lời đơn đảm bảo theo quy định.

+ 11 đơn không thuộc thẩm quyền, gồm: 10 đơn kiến nghị, phản ánh, 01 đơn khiếu nại: UBND huyện đã có văn bản chuyển đơn đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để được giải quyết theo đúng quy định.

7. Công tác cải cách hành chính:

- Thống kê từ 16/01/2021 đến 15/02/2022, Trung tâm Hành chính công (Trung tâm) đã tiếp nhận 719 hồ sơ, số lượng hình thức tiếp nhận cụ thể như sau: Truyền thống: 484 hồ sơ; liên thông, trực tuyến: 235 hồ sơ (liên thông từ cấp xã: 231 hồ sơ; công dân/tổ chức nộp: 04 hồ sơ); đã giải quyết: 364, đúng hẹn: 361 hồ sơ; trễ hẹn: 03 hồ sơ (thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội). Đã trả kết quả cho công dân/tổ chức: 775 hồ sơ (trả liên thông về cấp xã: 148 hồ sơ; trả trực tiếp: 623 hồ sơ; trả qua dịch vụ Bưu chính công ích: 04 hồ sơ).

- Thực hiện số hóa hồ sơ TTHC đã tiếp nhận tại Trung tâm đạt 100%.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 03

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi xuyên tạc, đưa tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân gieo trồng hết diện tích lúa, rau màu của vụ Đông Xuân đảm bảo theo lịch thời vụ; chỉ đạo tỉa dặm, chăm sóc, bón thúc phân lần 1 cho lúa và phòng trừ sâu bệnh hại lúa, đặc biệt là bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá, rầy, lem lép hạt, chuột.

Chỉ đạo kiểm tra, khắc phục hệ thống thủy lợi phòng chống hạn vụ Đông Xuân 2021-2022. Xây dựng Kế hoạch thực hiện các mô hình lúa hữu cơ và giống lúa chất lượng cao; Kế hoạch thực hiện Đề án cải tạo cây dâu Truồi và bưởi da xanh năm 2022; Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý sản xuất, kinh doanh và lưu thông giống cây trồng lâm nghiệp; xây dựng Kế hoạch “Hưởng ứng 1 tỷ cây xanh năm 2022”.

Tiếp tục triển khai tiêm phòng vụ Xuân 2022; thực hiện tốt công tác quản lý giống gia súc, gia cầm và thức ăn chăn nuôi, hướng dẫn, chăm sóc phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Chỉ đạo, hướng dẫn ngư dân cải tạo ao hồ đảm bảo quy trình kỹ thuật để triển khai vụ nuôi thủy sản năm 2022; tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kiểm soát các nghề khai thác trái phép và đánh bắt hủy diệt trên đầm phá.

3. Đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (nếu có), hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt là các công trình trọng điểm, công trình phục vụ sản xuất. Thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định của Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh.

4. Chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực Phú Lộc - Nam Đông, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn, thực hiện hiệu quả công tác thu - chi ngân sách; đẩy mạnh công tác chống thất thu, nợ đọng thuế, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

5. Tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết học kỳ 1,  theo dõi, nắm bắt thông tin, báo cáo kịp thời tình hình học sinh bỏ học sau Tết và chủ động triển khai các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Tổ chức vệ sinh trường lớp, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 theo quy định của ngành y tế, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trong các trường học.

6. Chỉ đạo Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19, xây dựng kế hoạch ứng phó và cách ly kịp thời khi có tình huống xảy ra. Tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh sau Tết Nguyên đán.

7. Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 và các đơn vị liên quan, tổ chức kiểm tra tại các chợ, các điểm kinh doanh trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý tình trạng buôn bán hàng giả, hàng không có nguồn gốc, xuất xứ; tình hình niêm yết giá các mặt hàng thiết yếu…

8. Tiếp tục chỉ đạo Đội Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

9. Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2022 và Kế hoạch bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2022. Đôn đốc UBND các xã, thị trấn bổ sung hồ sơ còn thiếu đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của HĐND tỉnh về một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

10. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm; đặc biệt là tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh,… Có biện pháp tăng cường công tác cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện. Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND huyện dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 5804/UBND-DL của UBND tỉnh về phục hồi, kích cầu các hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh.

11. Chỉ đạo lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn quyết tâm, tập trung theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức tham gia thụ lý hồ sơ TTHC thực hiện đúng quy trình giải quyết hồ sơ theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về việc quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhằm hạn chế hồ sơ trễ hạn, nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn theo mục tiêu chất lượng đề ra đạt trên 98%;

Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động theo dõi, chỉ đạo công tác xử lý hồ sơ TTHC của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị.

12. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chấn chỉnh công tác tiếp nhận, liên thông các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế liên thông đảm bảo theo đúng quy trình quy định, tập trung chủ yếu lĩnh vực đất đai.

13. Chỉ đạo Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc các ngành có liên quan nghiêm túc triển khai có hiệu quả các nội dung theo Thông báo số 274/TB-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện và Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND huyện về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện.

14. Chỉ đạo Công an huyện, Công an các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Văn Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày