Tìm trên trang KT-XH
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quý I và triển khai kế hoạch Quý II năm 2021
10/07/2021 6:37:PM

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I

1. Tình hình phát triển sản xuất.

a) Lĩnh vực dịch vụ:

- Dịch vụ du lịch: Trong Quý I, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là dịch vụ du lịch. Lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch tại Phú Lộc giảm mạnh, nhiều tour chuyến bị hủy bỏ; các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch giảm, nhiều cơ sở kinh doanh không đón được khách trong thời gian dài. Tổng lượt khách du lịch đạt khoảng 41.500 lượt, đạt 5,3% kế hoạch; chủ yếu là khách nội địa. Tổng lượng khách lưu trú 13.200 lượt, đạt 6,27% kế hoạch và bằng 74% cùng kỳ, không có khách quốc tế. Doanh thu dịch vụ du lịch ước khoảng 88 tỷ đồng, đạt 6,2% so với kế hoạch và bằng tỷ lệ % so cùng kỳ.

- Dịch vụ thương mại bình ổn, diễn ra bình thường; giá cả thị trường tại các chợ luôn ổn định, không có biến động mạnh, không có biểu hiện đầu cơ, găm hàng, tăng giá, ép giá, đưa tin thất thiệt gây bất ổn thị trường. Qua kiểm tra, nắm bắt thị trường, lượng hàng hoá kinh doanh tại các đại lý và chợ trung tâm chủ yếu là hàng hoá trong nước, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 1.652 tỷ đồng, đạt 29,9% kế hoạch năm và tăng 25% so với cùng kỳ.

- Dịch vụ vận tải phát triển đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, nhất là dịch vụ vận tải tư nhân; nhiều hộ kinh doanh đã đầu tư phương tiện, liên kết, hợp tác để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Lượng hàng hóa qua cảng Chân Mây trong Quý I khoảng 697.364 tấn; khối lượng hàng hóa luân chuyển 10.500 tấn/km; khối lượng hành khách luân chuyển 30.000 người/km. Tổng doanh thu dịch vụ vận tải 1.830 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch năm và bằng 122,9% so với cùng kỳ.

- Một số loại hình dịch vụ khác có xu hướng phát triển nhanh như: dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ giao hàng tận nhà, viễn thông, ngân hàng, y tế, bảo hiểm… đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của người dân.

b) Lĩnh vực công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp khoảng 892 tỷ đồng, đạt 26,94% kế hoạch, bằng 70,7% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp 691 tỷ đồng, TTCN 201 tỷ đồng.

Năm nay, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền cho nên công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm ngặt; vì vậy, năng suất và giá trị sản xuất của các lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn có bị ảnh hưởng nhưng không đáng kể; đồng thời, sức mua và sử dụng các loại hình dịch vụ đã tăng trở lại, thị trường nội địa được khai thác có hiệu quả, hoạt động lưu thông hàng hoá, dịch vụ đã đáp ứng được nhu cầu đa dạng và phong phú về hàng hoá, dịch vụ cho đời sống nhân dân.

Hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại tiếp tục được quan tâm thực hiện. Triển khai Kế hoạch Khuyến công - Thương mại năm 2021, đào tạo được khoảng 30 lao động cho các cơ sở, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ cho khoảng 02 cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ trên 10 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ 02 đơn vị xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm. Phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển tỉnh và UBND các xã: Lộc Sơn, Lộc Điền và Lộc Hòa tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa một số vị trí để đăng ký thành lập Cụm Công nghiệp.

c) Lĩnh vực nông nghiệp:

- Trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân khoảng 4.700 ha, bằng 94,6% cùng kỳ; trong đó, diện tích lúa 3.700 ha, bằng 98,6% cùng kỳ. Hiện nay, lúa giai đoạn đẻ nhánh, sinh trưởng phát triển tốt, bị một số sâu bệnh gây hại sau: Bọ trĩ 5 ha, mật độ 1-3 con/m2, dòi đục nõn 5 ha, tỷ lệ 0,2-2%, chuột 150 ha, tỷ lệ 0,2-2%, bệnh đạo ôn lá 25 ha, tỷ lệ 1-5%, sâu cuốn lá nhỏ 20 ha, tỷ lệ 0,2-3%, sâu Phao 7 ha, tỷ lệ 1-5%. Diện tích lúa nhiễm chua, mặn ở HTX An Lộc đã khắc phục, tỉa dặm được 5 ha, 3 ha còn lại tỷ lệ chết trên 70%, HTX Thủy Tân 5 ha, tỷ lệ chết 40-70%.

Chỉ đạo các hợp tác xã triển khai các giải pháp chống hạn, mặn, diệt trừ sâu bệnh phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình cánh đồng mẫu theo đề án đã phê duyệt; Đề án cải tạo, nhân rộng cây dâu Truồi, bưởi da xanh trên địa bàn huyện; theo dõi tình hình thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia.

- Chăn nuôi: Chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc cho đàn gia súc, gia cầm, tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại. Tổ chức tiêm phòng vụ Xuân, đã tiêm 1.700/7.000 liều THT trâu, bò; 2.764/6.000 liều tam liên; 210/670 liều vắc xin và kháng thể Ecoli; 21.000/45.000 liều dịch tả vịt; 3.300/3.300 liều lasota + newcastle 25 liều; 60/5.000 liều newcastle tiêm; 100/1.000 liều THT gia cầm; 1.000/1.000 liều đậu gà; 2.000/2.000 liều Gumboro. Hoàn chỉnh Đề án nuôi lợn an toàn sinh học trên địa bàn huyện.

- Lâm nghiệp: Trong Quý I, đã khai thác và trồng lại 146,8 ha rừng trồng tập trung với sản lượng gỗ khai thác là 7.800 m3, tăng 121% so với cùng kỳ. Công tác quản lý và bảo vệ rừng luôn được quan tâm chỉ đạo tích cực, qua tuần tra kiểm soát đã phát hiện và xử lý 03 vụ vi phạm về Luật Bảo vệ rừng.

- Thủy sản: Tổ chức hướng dẫn bà con cải tạo ao hồ, chuẩn bị các điều kiện nuôi trồng đảm bảo lịch thời vụ. Đến nay, đã cải tạo 600/1.310 ha (Lộc Điền 160ha, Vinh Hưng 280 ha, Giang Hải 60 ha, các xã khác 100 ha), thả nuôi 295 ha (Lộc Điền 120ha, Vinh Hưng 100 ha, Giang Hải 15 ha, các xã khác 60 ha). Sản lượng đánh bắt tự nhiên đầu năm đến nay đạt 1.460 tấn, trong đó đánh bắt biển là 1.070 tấn, đánh bắt sông đầm là 390 tấn.

- Kinh tế hợp tác xã, xây dựng nông thôn mới: Tổng hợp quyết toán các HTX; chỉ đạo, hướng dẫn các hợp tác xã tổ chức đại hội tổng kết năm 2020, lũy kế đến nay có 22/35 HTX nông nghiệp đã tổ chức đại hội tổng kết; tiếp tục chỉ đạo các HTX còn lại đẩy nhanh công tác kiểm kê, quyết toán năm 2020. Chỉ đạo các đơn vị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021; Kế hoạch Chương trình Nông thôn mới năm 2021.

2. Tình hình đầu tư phát triển, giải phóng mặt bằng

Về đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong Quý I khoảng 2.138 tỷ đồng, đạt 30,5% so với kế hoạch. Quản lý đầu tư xây dựng được tập trung chỉ đạo thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; nên đã chủ động trong công tác quản lý, thanh toán và đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho các dự án có trong kế hoạch. Tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư xây dựng trong Quý I như sau:

Các công trình thuộc nguồn vốn tỉnh: Phân bổ 55,1 tỷ đồng, đầu tư 09 công trình; đến tháng 3/2021, giải ngân 12,1 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch.

Các công trình thuộc nguồn vốn huyện: Gồm 91,1 tỷ đồng (trong đó: phân bổ đầu tư 87 công trình chuyển tiếp, 57 công trình xây dựng mới và đối ứng xây dựng đề án, chương trình xây dựng nông thôn mới, quy hoạch, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia). Đến tháng 3/2021, các công trình chuyển tiếp tiếp tục thi công, các công trình xây dựng mới đang lập hồ sơ để lựa chọn nhà thầu thi công (bao gồm 38 công trình thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, 07 công trình thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, 12 công trình thực hiện theo hình thức đấu thầu qua mạng); hiện nay, 18 công trình mới đang thi công, số công trình còn lại đang lựa chọn nhà thầu và tổ chức giải phóng mặt bằng; dự kiến lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công trong tháng 4/2021. Tổng vốn đầu tư đã thanh toán đến tháng 3/2021 là 42,26 tỷ đồng, đạt 46,2% kế hoạch.

Các công trình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2020: Hiện nay, đang tiếp tục thực hiện, có 08/21 công trình đã nghiệm thu hoàn thành. Đối với công trình dự kiến đầu tư trong năm 2021: Hiện nay, Ngân sách Trung ương chưa phân bổ vốn; tuy nhiên, theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch & Đầu tư, các chủ đầu tư căn cứ theo kế hoạch đăng ký, tiến hành lập hồ sơ trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Trong Quý I, tiếp tục triển khai các công trình chuyển tiếp của năm trước; tổ chức họp dân, đối thoại giải quyết các vướng mắc và chi trả bồi thường theo khối lượng đã phê duyệt.

3. Thu, chi ngân sách:

Thu ngân sách nhà nước tại địa phương trong Quý I đạt 56,004 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch, bằng 105% so với cùng kỳ; trong đó, các khoản thu do huyện quản lý thu 32,396 tỷ đồng, đạt 20,6% kế hoạch, các khoản thu Cục Thuế trực tiếp quản lý thu 23,608 tỷ đồng, đạt 85,8% kế hoạch.

Công tác quản lý chi ngân sách đảm bảo đúng kế hoạch và phục vụ kịp thời các hoạt động của các ngành, các cấp cũng như đầu tư xây dựng cơ bản. Kho bạc Nhà nước huyện thường xuyên thực hiện công tác kiểm soát chi đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải ngân. Tổng chi ngân sách trên địa bàn 174,661 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch; trong đó, chi ngân sách huyện 154,066 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch, chi ngân sách xã, thị trấn 20,595 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch.

4. Quy hoạch, quản lý tài nguyên môi trường và trật tự xây dựng.

- Công tác quy hoạch: Tập trung thực hiện hoàn thành các đồ án quy hoạch xây dựng chuyển tiếp năm 2020 và triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch theo kế hoạch năm 2021; tiến độ cụ thể như sau:

- Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc: Đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư, báo cáo thông qua UBND huyện lần 2; hiện nay, đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh lại đồ án; đồng thời, triển khai công tác phản biện quy hoạch.

- Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển tại xã Vinh Hải và Vinh Hiền, huyện Phú Lộc: Hiện nay, đang hoàn chỉnh đồ án, tham mưu UBND huyện văn bản trình Sở Xây dựng thẩm định.

- Đã triển khai lập nhiệm vụ các quy hoạch, đề án mới theo kế hoạch năm 2021, gồm: Quy hoạch phân khu Khu vực Lộc Bình (núi Quện); Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu vực ven đầm Cầu Hai; Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị La Sơn.

- Đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn Khu tái định cư Lã Lã, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân lô (tỷ lệ 1/500) khu dân cư đường Từ Dũ, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định điều chỉnh bản vẽ Quy hoạch phân lô khu dân cư xen ghép thôn Nam Khe Dài, xã Lộc Hòa; Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh phân lô khu quy hoạch Nương Thiền (mở rộng), thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc; Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch mặt bằng chung điểm du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng Gành Lăng, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường: Trong Quý I, đã cấp 94 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 31,87 ha; lũy kế đến nay, đã cấp được 107.841 giấy, với diện tích 21.751,9 ha, đạt tỷ lệ 98,82% so với tổng diện tích đất cần cấp. Các loại đất đã cấp trong quý I gồm: Đất sản xuất nông nghiệp 35 giấy, diện tích 4,42 ha; đất lâm nghiệp 04 giấy, diện tích 24,12 ha; đất ở đô thị 4 giấy, diện tích 0,21 ha; đất ở nông thôn 51 giấy, diện tích 3,12 ha.

Chỉ đạo thực hiện Đề án thu gom và vận chuyển rác thải, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng tại các chợ và khu đông dân cư; tích cực thực hiện phong trào “ngày Chủ nhật xanh”, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tiếp tục thực hiện tốt các tuyến đường do nhân dân tự quản, phát động việc xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu. Quản lý tài nguyên được tăng cường; thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa bàn.

- Công tác quản lý trật tự xây dựng: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp khi mới phát sinh. Trong quý I, phát hiện 18 trường hợp xây dựng vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai; 04 trường hợp vi phạm chưa lập hồ sơ xử lý (đã có văn bản đôn đốc UBND thị trấn Lăng Cô tiến hành xử lý các bước tiếp theo theo quy định pháp luật).

5. Lĩnh vực văn hóa, xã hội:

a) Văn hóa, thể thao: Chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ bà con nhân dân trong dịp tết và lễ hội Xuân. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam 26/3/1931-26/3/2021, tuyên truyền công tác tuyển quân năm 2021, an toàn giao thông, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và lịch sử quan trọng,… trên sóng phát thanh và truyền hình, xe tuyên truyền lưu động, đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Đặc biệt, đã tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và hướng dẫn cách ly y tế tại hộ gia đình để người dân nắm bắt thông tin và phối hợp tốt nhằm phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

b) Giáo dục và Đào tạo: Tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra và tổ chức sơ kết học kỳ 1 các bậc học. Chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia; tổ chức thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS cấp huyện, thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện, kiểm tra công tác bồi dưỡng học sinh lớp 9 để tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh; tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, giải cờ vua, cờ tướng học sinh tiểu học cấp tỉnh. Chỉ đạo ngành giáo dục và các trường học triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19

Chỉ đạo, đôn đốc công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn Quốc gia theo kế hoạch năm 2021. Xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

c) Y tế: Đẩy mạnh các hoạt động về phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các xã, thị trấn. Tiếp tục chỉ đạo ngành Y tế huyện phối hợp với trạm y tế các xã, thị trấn tổ chức giám sát dịch bệnh trên địa bàn.

Tình hình dịch bệnh Covid-19: Rà soát đối tượng, lập danh sách tiêm vắc xin COVID-19 và sắp xếp theo mức độ ưu tiên. Kiểm tra, giám sát công tác thực hiện Bộ tiêu chí cơ sở bán thuốc an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại các xã.

d) Thực hiện các chính sách xã hội, việc làm: Triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, các đối tượng chính sách.

Tiếp nhận, phân bổ quà tết kịp thời, đến tận tay đối tượng chính sách và người nghèo, bảo đảm không để thất thoát, thiếu đói trước và trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021. Đã tổ chức trao tặng 20.836 suất quà, với kinh phí 7.139.100.000 đồng, gồm: Quà của Chủ tịch Nước 3.408 suất, với tổng số tiền 1.125.100.000 đồng; quà của UBND tỉnh 11.577 suất, với tổng số tiền 3.862.100.000 đồng; quà của UBND huyện 211 suất, với tổng số tiền 84.400.000 đồng; quà của các tổ chức, cá nhân khác trao tặng 5.640 suẩt, với tổng số tiền 2.067.500.000 đồng.

Công tác bảo trợ xã hội, đã tổ chức giải quyết 480 hồ sơ, gồm 177 hồ sơ hưởng mới, 201 hồ sơ thôi hưởng và 102 hồ sơ mai táng phí. Thực hiện chính sách có công, đã giải quyết 40 hồ sơ, gồm 36 hồ sơ mai táng phí, 02 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ, 02 hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Triển khai rà soát, kiểm tra hồ sơ trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng trước năm 1996 chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được quan tâm và chung tay của toàn xã hội; đã tổ chức trao học bổng cho 80 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trên địa bàn, với tổng số tiền 55 triệu đồng do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Văn phòng dự án Zhishan Foundation tài trợ; Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021 và Kế hoạch bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021. Xây dựng Kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội năm 2021.

Tập trung chỉ đạo công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động năm 2021; triển khai, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tư vấn về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH Chế xuất Billon Max Việt Nam để thông báo tuyển dụng nhân sự, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh của các xã, thị trấn, các buổi họp dân, các buổi sinh hoạt của các hội đoàn thể,... với mục tiêu thông tin tuyển dụng đến được với người lao động để biết và đăng ký tham gia, tìm kiếm việc làm phù hợp.

6. Công tác cải cách hành chính, khoa học công nghệ:

a) Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện với chủ đề: “Cải cách hành chính gắn với phát triển Chính quyền điện tử” hướng tới xây dựng Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn 2021-2025 tại Chiến lược 4 không - 1 có “Làm việc không giấy tờ; Hội họp không tập trung; Dịch vụ công không gặp mặt; Thanh toán không dùng tiền mặt; Dữ liệu chuyển đổi số”.

Tiếp tục đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các phần mềm dùng chung trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Ban hành triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC, ban hành chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng áp dụng tại Phòng ban cấp huyện; thực hiện báo cáo tuần, tháng, quý theo thời gian quy định. Thực hiện các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn huyện; trên cơ sở các kế hoạch đã xây dựng, tổ chức kiểm tra công vụ định kỳ và đột xuất tại các cơ quan đơn vị, nhằm kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện ngày càng phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác phục vụ. Trong quý I, Trung tâm hành chính công huyện đã tiếp nhận 2.608 hồ sơ, trong đó: Cơ chế một cửa: đã tiếp nhận 663 hồ sơ, cơ chế một cửa liên thông: đã tiếp nhận 1.103hồ sơ (có 45 hồ sơ tiếp nhận trong ngày thứ 7). Hồ sơ đang giải quyết: 842 hồ sơ (chưa đến hạn: 714 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 84,80%; đã trễ hạn: 128 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 17.93%); hồ sơ đã giải quyết: 1.766 hồ sơ (giải quyết đúng hạn: 1.564 hồ sơ, đạt 88,56%; giải quyết trễ hạn: 202 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 11,44%.

Bộ phận TN&TKQ các xã, thị trấn đã tiếp nhận 6.873 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ đã giải quyết 6.402 hồ sơ (trước hạn 3.113 hồ sơ chiếm tỷ lệ 48,63%; Đúng hạn 3.138 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 49,02%; Trễ hạn 151 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 2.63%); hồ sơ đang giải quyết 471 hồ sơ (trong hạn 309 hồ sơ, chiếm 65.61%; trễ hạn 162 hồ sơ, chiếm 34.39%).

b) Về khoa học và công nghệ, tiếp tục thực hiện dự án Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi cá tuần hoàn nước trong bể xi măng nhằm giảm tác động ô nhiễm môi trường nước tại xã Vinh Mỹ. Đề xuất nhiệm vụ đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu bảo tồn, phát triển và chế biến sản phẩm chè Truồi tại huyện Phú Lộc”.

Về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Thường xuyên giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng, dầu diezel, khí dầu mỏ hóa lỏng; kiểm tra nhãn hàng hóa, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ, điều kiện bảo quản hàng hóa, cân đối chứng, tình hình quản lý và sử dụng các phương tiện đo ở các chợ và các cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn huyện.

Về lĩnh vực sở hữu trí tuệ: hướng dẫn các đơn vị, cá nhân có liên quan tiến hành các thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm địa phương. Hoàn thành 02 thuyết minh dự án đăng ký Nhãn hiệu tập thể “Cá Vẩu Cầu Hai” và Nhãn hiệu chứng nhận “Bạch Mã” cho các sản phẩm làm từ quả vả; phiếu đề xuất xây dựng nhãn hiệu trí tuệ “Dưa lưới Phú Lộc”

7. Quốc phòng, an ninh, nội chính và giải quyết đơn thư khiếu nại:

- Các cơ quan đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang thực hiện tốt việc xây dựng và triển khai kế hoạch trực bảo vệ cơ quan, đơn vị, chuẩn bị tốt các điều kiện và nắm bắt kịp thời những diễn biến xã hội, nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; các hoạt động lễ hội xuân đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tổ chức tốt công tác giao nhận quân năm 2021 đảm bảo yêu cầu và chỉ tiêu được giao; hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, giao đủ 100% quân (cụ thể: đã giao 189 quân, trong đó: 172 quân cho Bộ Quốc phòng, 17 quân cho Bộ Công an).

- An toàn giao thông: Tai nạn giao thông đường bộ trong quý I, xảy ra 15 vụ làm chết 12 người, bị thương 05 người; so với cùng kỳ tăng 04 vụ, chết tăng 06 người, bị thương giảm 05 người. Tai nạn giao thông đường sắt: xảy ra 01 vụ làm 01 người chết, 01 người bị thương tại địa bàn thị trấn Phú Lộc, tăng 01 vụ và 01 người chết, 01 người bị thương so với cùng kỳ. Tai nạn giao thông đường thủy nội địa không xảy ra.

- Về công tác tiếp công dân: Trong quý I, đã tổ chức 13 cuộc tiếp công dân; trong đó: có 05 cuộc tiếp công dân thường xuyên tại Ban Tiếp công dân huyện với 21 lượt công dân (trong đó: có 01 đoàn 17 người phản ánh việc nứt nhà ở Hải Vân), 08 cuộc tiếp công dân định kỳ tại Ban Tiếp công dân huyện với 03 lượt công dân.

Về giải quyết đơn thư: Trong Quý I, UBND huyện đã tiếp nhận 63 đơn, giảm 69 đơn so với cùng kỳ (khiếu nại: 03 đơn; tố cáo: 03 đơn; tranh chấp: 05 đơn; kiến nghị, phản ánh: 52 đơn). Trong đó, 49 đơn thuộc thẩm quyền (khiếu nại: 03 đơn; tố cáo: 01 đơn; tranh chấp: 03 đơn; kiến nghị, phản ánh 42 đơn); 13 đơn không thuộc thẩm quyền (tố cáo 01 đơn; tranh chấp: 02 đơn; kiến nghị, phản ánh 10 đơn); 01 đơn không đủ điều kiện xử lý (đơn tố cáo).

Kết quả giải quyết như sau: Trong 49 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND huyện đã tiếp nhận và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện kiểm tra, xác minh để tham mưu UBND huyện giải quyết, trả lời đơn đảm bảo theo quy định. Đến nay, đã giải quyết được 24/49 đơn đạt 48,9%. Còn lại 25 đơn (khiếu nại: 03 đơn, tố cáo: 01 đơn, tranh chấp: 03 đơn, kiến nghị, phản ánh: 18 đơn) UBND huyện đang chỉ đạo các cơ quan khẩn trương giải quyết.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II

1. Lĩnh vực kinh tế, tổng hợp:

a) Về công tác quy hoạch:

- Hoàn chỉnh các Đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc; Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển xã Giang Hải và Vinh Hiền, trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021- 2025 theo Chương trình hành động số 01-CTr/HU ngày 21/9/2020 trình UBND huyện. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trục trung tâm đô thị mới La Sơn (sau khi Chủ đầu tư hoàn thành công tác lập quy hoạch).

- Triển khai các quy hoạch, đề án theo kế hoạch năm 2021; tổ chức thẩm định, phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và tổ chức lập quy hoạch, đề án: Quy hoạch phân khu Khu vực Lộc Bình (núi Quện), huyện Phú Lộc; Lập đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu vực ven đầm Cầu Hai; Lập đồ án quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Đề án đề nghị công nhận đô thị mới Vinh Hiền, huyện Phú Lộc đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị đô thị La Sơn; Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Phú Lộc.

- Triển khai rà soát các tiêu chí đô thị Loại V đối với các xã: Vinh Hiền, Lộc Thủy, Lộc Vĩnh và Lộc Tiến.

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết phân lô các khu dân cư, tái định cư của các Chủ đầu tư theo định hướng quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới và quy hoạch chung đô thị để tạo quỹ đất đấu giá và bố trí tái định cư đảm bảo thời gian quy định.

b) Về sản xuất nông nghiệp: Tiếp tục chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, đặc biệt là bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá, rầy, chuột; chỉ đạo chăm sóc rau màu các loại; tổ chức thăm đồng ước tính năng suất, sản lượng vụ Đông Xuân, chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Hè Thu, đặc biệt là phòng, chống hạn cho cây trồng. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải tạo, nhân rộng cây dâu Truồi, bưởi da xanh; tiếp tục chỉ đạo triển khai mô hình sản xuất cánh đồng mẫu và phát triển nông nghiệp sạch ở các địa phương. Tiếp tục thực hiện Đề án chăn nuôi lợn an toàn sinh học. Chỉ đạo hoàn thành tiêm phòng vụ Xuân, tăng cường kiểm tra tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý, nuôi trồng và chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.

c) Tập trung chỉ đạo và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCCR. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án PCCCR của các chủ rừng, chính quyền cấp xã.

d) Tăng cường kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, chủ động tích nước và cung cấp đủ nước tưới cho cây trồng. Đôn đốc các HTX triển khai thực hiện phương án phòng chống hạn mặn vụ Đông Xuân; duy tu, bảo dưỡng, xây dựng mới các hạng mục công trình thủy lợi nhỏ để phục vụ sản xuất.

e) Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đạt chuẩn. Xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực trong nhân dân nhằm phấn đấu xã Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

f) Tiếp tục huy động có hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển. Chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ đầu tư xây dựng, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để nhanh chóng khởi công công trình; đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch đầu tư công trong năm, đặc biệt là các công trình trọng điểm, công trình phục vụ sản xuất. Thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch đã cam kết, đảm bảo đúng quy định của Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh; đôn đốc các chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, đặc biệt là các công trình hoàn thành chậm lập quyết toán trên 24 tháng, thực hiện theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh.

g) Tập trung giải quyết kịp thời các vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình, dự án mới và các dự án chuyển tiếp; ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm; các khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án trọng điểm.

h) Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác thu chi ngân sách, tập trung đôn đốc tiến độ các nguồn thu đạt thấp; đẩy mạnh công tác chống thất thu, nợ đọng thuế. Tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn, tổ chức đấu giá giao quyền sử dụng đất tạo nguồn thu đầu tư cơ sở hạ tầng.

i) Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện.

2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội:

a) Tiếp tục tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm; đặc biệt là kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng quê hương Phú Lộc và tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, công tác phòng chống dịch bệnh,… Có biện pháp tăng cường công tác cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện.

b) Tiếp tục chỉ đạo ngành Y tế chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19, xây dựng kế hoạch ứng phó và cách ly kịp thời khi có tình huống xảy ra. Tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh,…

c) Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch nhằm chấn chỉnh tình trạng chèo kéo khách, bán hàng rong, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác cứu hộ, cứu nạn... tại các điểm kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện, đặc biệt là các điểm du lịch sinh thái biển, sông hồ, khe suối.

d) Chỉ đạo ngành giáo dục tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh Covid-19; tổ chức xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS và hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn Quốc gia đối với các trường đề nghị công nhận mới, công nhận lại trong năm 2021.

e) Đẩy mạnh công tác tư vấn xuất khẩu lao động và công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động lần thứ 5 năm 2021; Kế hoạch điều tra Cung - Cầu lao động năm 2021. Tăng cường phối hợp quản lý và sử dụng nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, ưu tiên cho vay đối với các hộ nghèo và hộ sản xuất kinh doanh; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3% vào cuối năm, quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phối hợp cùng Viettel Thừa Thiên Huế và UBND các xã, thị trấn thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội không tiền mặt

3. Lĩnh vực khác:

a) Tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các dịp lễ lớn của đất nước. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đặc biệt là theo dõi, giám sát các đối tượng và các địa bàn có tệ nạn ma túy.

b) Tăng cường quản lý tài nguyên môi trường; tổ chức kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, khai thác khoáng sản trái phép.

c) Tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý nghiêm tình hình lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; tổ chức cưỡng chế các đối tượng không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường trái quy định nhằm đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn đô thị.

d) Chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các Đoàn Thanh tra liên quan các lĩnh vực theo kế hoạch thanh tra được duyệt và thanh tra đột xuất, đảm bảo chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

e) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; trong đó, tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện hoàn thành chương trình công tác, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

f) Chỉ đạo Phòng Nội vụ tập trung triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chế độ công vụ; nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính; chấn chỉnh chế độ thông tin, báo cáo.

g) Tiếp tục chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu, đẩy mạnh tổ chức họp trực tuyến; hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến để đẩy mạnh số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm Hành chính công huyện.

e) Chỉ đạo Ban an toàn giao thông huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn, tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông như: Tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các xã, thị trấn; đưa các đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước dân; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Văn Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày