Tìm trên trang KT-XH
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 04 tháng đầu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
10/07/2021 6:39:PM

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 4 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Tình hình phát triển sản xuất.

a) Lĩnh vực dịch vụ:

- Dịch vụ du lịch: Trong thời gian qua, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là dịch vụ du lịch. Lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch tại Phú Lộc giảm mạnh, nhiều tour chuyến bị hủy bỏ; các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch giảm, nhiều cơ sở kinh doanh không đón được khách trong thời gian dài. Tổng lượt khách du lịch đạt khoảng 54.000 lượt, đạt 6,8% kế hoạch; chủ yếu là khách nội địa. Tổng lượng khách lưu trú 24.800 lượt, đạt 11,78% kế hoạch và bằng 138% cùng kỳ, không có khách quốc tế. Doanh thu dịch vụ du lịch ước khoảng 208 tỷ đồng, đạt 14,65% so với kế hoạch.

- Dịch vụ thương mại bình ổn, diễn ra bình thường; giá cả thị trường tại các chợ luôn ổn định, không có biến động mạnh, không có biểu hiện đầu cơ, găm hàng, tăng giá, ép giá, đưa tin thất thiệt gây bất ổn thị trường. Qua kiểm tra, nắm bắt thị trường, lượng hàng hoá kinh doanh tại các đại lý và chợ trung tâm chủ yếu là hàng hoá trong nước, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 558 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 2.210 tỷ đồng, đạt 39,9% kế hoạch năm và tăng 14,2% so với cùng kỳ.

- Dịch vụ vận tải phát triển đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, nhất là dịch vụ vận tải tư nhân. Lượng hàng hóa qua cảng Chân Mây trong tháng 4 khoảng 319.846 tấn; khối lượng hàng hóa luân chuyển 14.000 tấn/km; khối lượng hành khách luân chuyển 41.000 người/km. Tổng doanh thu dịch vụ vận tải 2.430 tỷ đồng, đạt 42,5% kế hoạch năm và bằng 162% so với cùng kỳ.

- Một số loại hình dịch vụ khác có xu hướng phát triển nhanh như: dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ giao hàng tận nhà, viễn thông, ngân hàng, y tế, bảo hiểm… đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của người dân.

b) Lĩnh vực công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp khoảng 1.201 tỷ đồng, đạt 32,2% kế hoạch, tăng 9,4% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp 931 tỷ đồng, TTCN 270 tỷ đồng.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, năng suất và giá trị sản xuất lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn có phần bị ảnh hưởng; tuy nhiên, do nhu cầu về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, giá trị sản xuất của các sản phẩm từ tinh dầu, đặc biệt là dầu tràm tăng trên 45% so với cùng kỳ. Thị trường nội địa được khai thác có hiệu quả, hoạt động lưu thông hàng hoá, dịch vụ đã đáp ứng được nhu cầu cho đời sống nhân dân.

c) Lĩnh vực nông nghiệp:

- Trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân khoảng 4.700 ha, bằng 94,6% cùng kỳ; trong đó, diện tích lúa 3.700 ha, bằng 98,6% cùng kỳ. Hiện nay, lúa trong giai đoạn chín sáp.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình cánh đồng mẫu theo đề án đã phê duyệt; Đề án cải tạo, nhân rộng cây dâu Truồi, bưởi da xanh trên địa bàn huyện; theo dõi tình hình thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia.

- Chăn nuôi: Chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc cho đàn gia súc, gia cầm, tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại. Đã tổ chức tiêm 2.150/7.000 liều THT trâu, bò; 3.859/6.000 liều tam liên; 210/670 liều vắc xin và KT Ecoli; vắc xin dại chó 3830/7.200 liều; 39.000/71.000 liều cúm gia cầm; 40.5.000/45.000 liều dịch tả vịt; 3.300/3.300 liều lasota + newcastle 25 liều; 60/5.000 liều newcastle tiêm; 100/1.000 liều THT gia cầm; 1.000/1.000 liều đậu gà; 2.000/2.000 liều Gumboro.

- Lâm nghiệp: Đến tháng 4/2021, đã khai thác và trồng lại 304,2 ha rừng trồng tập trung với sản lượng gỗ khai thác là 18.900 m3, tăng 117% so với cùng kỳ. Công tác quản lý và bảo vệ rừng luôn được quan tâm chỉ đạo tích cực, qua tuần tra kiểm soát đã phát hiện và xử lý 12 vụ vi phạm về Luật Bảo vệ rừng.

- Thủy sản: Đến nay, đã cải tạo 1.005/1.005 ha (Vinh Hưng 335 ha, Giang Hải 232 ha, Lộc Điền 178 ha, các xã khác 260 ha); diện tích thả nuôi 1.005 ha (Vinh Hưng 335 ha, Giang Hải 232 ha, Lộc Điền 178 ha, các xã khác 260 ha). Sản lượng đánh bắt tự nhiên đầu năm đến nay đạt 2.030 tấn, trong đó, đánh bắt biển là 1.490 tấn, đánh bắt sông đầm là 540 tấn.

- Kinh tế hợp tác xã, xây dựng nông thôn mới: Đến nay, có 25/35 HTX nông nghiệp đã tổ chức đại hội tổng kết; tiếp tục chỉ đạo các HTX còn lại đẩy nhanh công tác kiểm kê, quyết toán năm 2020. Chỉ đạo các đơn vị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021; Kế hoạch Chương trình Nông thôn mới năm 2021.

2. Tình hình đầu tư phát triển, giải phóng mặt bằng

Về đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 4 tháng đầu năm khoảng 2.986 tỷ đồng, đạt 42,6% so với kế hoạch. Quản lý đầu tư xây dựng được tập trung chỉ đạo thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nên đã chủ động trong công tác quản lý, thanh toán và đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho các dự án có trong kế hoạch. Tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư xây dựng đến tháng 4, như sau:

- Các công trình thuộc nguồn vốn tỉnh: Phân bổ 55,1 tỷ đồng, đầu tư 09 công trình; đến tháng 4/2021, giải ngân 18,21 tỷ đồng, đạt 33,04% kế hoạch.

- Các công trình thuộc nguồn vốn huyện: Gồm 91,1 tỷ đồng (trong đó: phân bổ đầu tư 87 công trình chuyển tiếp, 57 công trình xây dựng mới và đối ứng xây dựng đề án, chương trình xây dựng nông thôn mới, quy hoạch, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia). Đến tháng 4/2021, các công trình chuyển tiếp tiếp tục thi công, các công trình xây dựng mới đang lập hồ sơ để lựa chọn nhà thầu thi công (bao gồm 38 công trình thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, 07 công trình thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, 12 công trình thực hiện theo hình thức đấu thầu qua mạng); hiện nay, hầu hết công trình đã triển khai thi công, số công trình còn lại đang tổ chức giải phóng mặt bằng. Tổng vốn đầu tư đã thanh toán đến tháng 4/2021 là 24,92 tỷ đồng, đạt 27,3% kế hoạch.

Các công trình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia dự kiến đầu tư trong năm 2021: Hiện nay, Ngân sách Trung ương chưa phân bổ vốn; tuy nhiên, theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch & Đầu tư, các chủ đầu tư căn cứ kế hoạch đăng ký tiến hành lập hồ sơ trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; số công trình đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng 18/20 công trình.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Tiếp tục triển khai các công trình chuyển tiếp của năm trước; tổ chức họp dân, đối thoại giải quyết các vướng mắc và chi trả bồi thường theo phương án đã phê duyệt.

3. Thu, chi ngân sách:

Thu ngân sách nhà nước tại địa phương đến tháng 4 đạt 76,012 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch, bằng 118% so với cùng kỳ; trong đó, các khoản thu do huyện quản lý thu 43,825 tỷ đồng, đạt 27,88% kế hoạch, các khoản thu Cục Thuế trực tiếp quản lý thu 32,187 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch.

Công tác quản lý chi ngân sách đảm bảo đúng kế hoạch và phục vụ kịp thời các hoạt động của các ngành, các cấp cũng như đầu tư xây dựng cơ bản. Kho bạc Nhà nước huyện thường xuyên thực hiện công tác kiểm soát chi đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải ngân. Tổng chi ngân sách trên địa bàn 212,238 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch; trong đó, chi ngân sách huyện 183,895 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch, chi ngân sách xã, thị trấn 28,343 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch.

4. Quy hoạch, quản lý tài nguyên môi trường và trật tự xây dựng.

- Công tác quy hoạch: Tập trung thực hiện hoàn thành các đồ án quy hoạch xây dựng chuyển tiếp năm 2020 và triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch theo kế hoạch năm 2021; tiến độ cụ thể như sau:

+ Lập Tờ trình về việc thẩm định và phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển tại xã Giang Hải và xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Tờ trình về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Đề cương đề án đề nghị công nhận đô thị mới Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại V.

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển tại xã Giang Hải và xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc.

+ Ban hành Công văn về việc lấy ý kiến về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc đến năm 2030 (lần cuối); Công văn về việc lấy ý kiến Dự thảo Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch Chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn khu vực ven đầm Cầu Hai, huyện Phú Lộc; Công văn về việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch và đề xuất kiến nghị trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường: Trong tháng 4/2021, đã cấp 116 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 33,47 ha; lũy kế đến nay, đã cấp được 107.949 giấy, với diện tích 21.761,03 ha, đạt tỷ lệ 98,83% so với tổng diện tích đất cần cấp. Các loại đất đã cấp trong tháng 4 gồm: Đất sản xuất nông nghiệp 47 giấy, diện tích 5,36 ha; đất lâm nghiệp 04 giấy, diện tích 24,12 ha; đất ở đô thị 7 giấy, diện tích 0,36 ha; đất ở nông thôn 57 giấy, diện tích 3,5 ha.

Chỉ đạo thực hiện Đề án thu gom và vận chuyển rác thải, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng tại các chợ và khu đông dân cư; tích cực thực hiện phong trào “ngày Chủ nhật xanh”, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tiếp tục thực hiện tốt các tuyến đường do nhân dân tự quản, phát động việc xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu. Quản lý tài nguyên được tăng cường; thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa bàn.

- Công tác quản lý trật tự xây dựng: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp khi mới phát sinh. Trong tháng 4, phát hiện 08 trường hợp xây dựng vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, luỹ kế đến nay, 26 trường hợp vi phạm; 02 trường hợp xây dựng không có giấy phép và 01 vi phạm chỉ giới xây dựng (tại thị trấn Lăng Cô). Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, nhằm kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm, đặc biệt, các trường hợp xây dựng đối phó để giải phóng mặt bằng; cụ thể, trong tháng 4, đã phát hiện 08 trường hợp xây dựng sau khi đã có thông báo thu hồi đất giai đoạn 6 (dự án Sài Gòn - Huế)

5. Lĩnh vực văn hóa, xã hội:

a) Văn hóa, thể thao: Chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ bà con nhân dân trong những ngày lễ lớn và lịch sử quan trọng,… trên sóng phát thanh và truyền hình, xe tuyên truyền lưu động, đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Đặc biệt, đã tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn cách ly y tế tại hộ gia đình để người dân nắm bắt thông tin và phối hợp tốt nhằm phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 22/12/2020 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Triển khai Kế hoạch kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện năm 2021; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình năm 2021 trên địa bàn huyện,..

b) Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn Quốc gia. Chỉ đạo ngành giáo dục và các trường học triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Xây dựng Đề án trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021-2025.

c) Y tế: Đẩy mạnh các hoạt động về phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các xã, thị trấn. Tiếp tục chỉ đạo ngành Y tế huyện phối hợp với trạm y tế các xã, thị trấn tổ chức giám sát dịch bệnh trên địa bàn.

Kiểm tra giám sát hoạt động của mô hình điểm giám sát bữa ăn đông người tại các xã Lộc Sơn, Lộc Bình, Xuân Lộc, Vinh Hiền, Giang Hải, Lộc Điền, Lộc Hòa, Vinh Hưng, Vinh Mỹ

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Y tế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

d) Thực hiện các chính sách xã hội, việc làm: Triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, các đối tượng chính sách.

Công tác bảo trợ xã hội, đã tổ chức giải quyết 253 hồ sơ BTXH; trong đó: 100 hồ sơ hưởng mới, 66 hồ sơ mai táng phí, 66 hồ sơ thôi hưởng, 21 hồ sơ điều chỉnh mức hưởng. Thực hiện chính sách có công, đã giải quyết 16 hồ sơ chính sách có công; trong đó: 12hồ sơ mai táng phí; 04 hồ sơ thờ cúng.

Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được quan tâm và chung tay của toàn xã hội; xây dựng Kế hoạch số 1319/KH-UBND ngày 30/3/2021 về việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2021; Kế hoạch số 1321/KH-UBND ngày 30/3/2021 về thực hiện công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện năm 2021 và Kế hoạch số 1320/KH-UBND ngày 30/3/2021 về việc thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025.

Tập trung chỉ đạo công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động năm 2021; triển khai, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tư vấn về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Phối hợp các xã, thị trấn hỗ trợ Công ty Billion Max tuyển dụng 500 lao động phổ thông. Ban hành Kế hoạch số 1485/KH-UBND ngày 08/4/2021 về An toàn vệ sinh lao động năm 2021.

6. Công tác cải cách hành chính, khoa học công nghệ:

a) Công tác cải cách hành chính

Tiếp tục đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các phần mềm dùng chung trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Thực hiện các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn huyện.

Hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện ngày càng phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác phục vụ. Trong tháng 4/2021, Trung tâm hành chính công huyện đã tiếp nhận 968 hồ sơ; trong đó, tiếp nhận trực tiếp tại TTHCC: 574 hồ sơ; tiếp nhận liên thông, trực tuyến: 394 hồ sơ). Số lượng hồ sơ có ngày hẹn trả trong tháng: 1.108 hồ sơ; trong đó: Đã giải quyết 894 hồ sơ (đúng hẹn: 774 hồ sơ, chiếm 87%; trễ hẹn: 123 hồ sơ, chiếm 13% (đất đai: 94 hồ sơ, chiếm 76,4%; giao dịch bảo đảm: 01 hồ sơ, chiếm 01%; hoạt động xây dựng: 07 hồ sơ, chiếm: 5,6%; giáo dục đào tạo: 01 hồ sơ, chiếm: 01%; bảo trợ xã hội: 20 hồ sơ, chiếm 25%)). Đang giải quyết 211 hồ sơ (quá hẹn: 131 hồ sơ, chiếm 62% (đất đai); trong hẹn: 80 hồ sơ, chiếm 38%).

b) Về khoa học và công nghệ

- Phối hợp với Sở Công Thương và hướng dẫn thủ tục cho các cơ sở đăng ký thực hiện đề án khuyến công cấp tỉnh năm 2021: “Ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất sản phẩm thực phẩm” của cơ sở kinh doanh thực phẩm chay Phú Lộc và “Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm mộc mỹ nghệ” của cơ sở Trần Đình Đẩu - xã Vinh Hưng.

- Phối hợp với Trung tâm thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh điều tra khảo sát KH&CN trên địa bàn huyện

7. Quốc phòng, an ninh, nội chính và giải quyết đơn thư khiếu nại:

- Các cơ quan đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang thực hiện tốt việc xây dựng và triển khai kế hoạch trực bảo vệ cơ quan, đơn vị; chuẩn bị tốt các điều kiện và nắm bắt kịp thời những diễn biến xã hội, nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

- An toàn giao thông: Tai nạn giao thông đường bộ (từ ngày 15/03/2021 đến 15/04/2021), xảy ra 05 vụ làm 02 người chết, 07 người bị thương; so với tháng trước tăng 01 vụ, số người bị thương tăng 06 người. Tai nạn giao thông đường thủy nội địa không xảy ra.

- Về công tác tiếp công dân: Trong tháng 4, đã tổ chức 01 cuộc tại Trụ sở UBND huyện, tuy nhiên, không có công dân đến và 01 cuộc tiếp công dân định kỳ cùng Chủ tịch UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh nhưng không có ý kiến của công dân huyện Phú Lộc.

Về giải quyết đơn thư: Trong tháng đã tiếp nhận 10 đơn; trong đó, 07 đơn thuộc thẩm quyền, 02 đơn không thuộc thẩm quyền, 01 đơn không đủ điều kiện xử lý.

Kết quả giải quyết như sau: 07 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết: UBND huyện đã tiếp nhận và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện kiểm tra, xác minh để trả lời đơn đảm bảo theo quy định; 02 đơn kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền: UBND huyện đã có văn bản chuyển đơn đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để được giải quyết theo đúng quy định;  

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong bối cảnh hiện nay, dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, khó lường, đề nghị các ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung ưu tiên các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch để bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho người dân theo chỉ đạo Trung ương, của tỉnh. Cùng với quyết tâm chống dịch Covid-19, đề nghị các ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai Kế hoạch 120-KH/HU ngày 29/4/2020 của Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, cụ thể tập trung các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tập trung ưu tiên các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19

Các cấp, các ngành và các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Huyện ủy và UBND huyện về việc phòng, chống dịch Covid-19. Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 tham dự giao ban trực tuyến thường xuyên với tỉnh và tổ chức giao ban các xã để nắm chắc tình hình dịch bệnh, chủ động xử lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi xuyên tạc, đưa tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. Lĩnh vực kinh tế, tổng hợp:

a) Về công tác quy hoạch:

- Hoàn chỉnh các Đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc; Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển xã Giang Hải và Vinh Hiền, trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021- 2025 theo Chương trình hành động số 01-CTr/HU ngày 21/9/2020 trình UBND huyện. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trục trung tâm đô thị mới La Sơn (sau khi Chủ đầu tư hoàn thành công tác lập quy hoạch).

- Triển khai các quy hoạch, đề án theo kế hoạch năm 2021; tổ chức thẩm định, phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và tổ chức lập quy hoạch, đề án: Quy hoạch phân khu Khu vực Lộc Bình (núi Quện), huyện Phú Lộc; Lập đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn khu vực ven đầm Cầu Hai; Lập đồ án quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Đề án đề nghị công nhận đô thị mới Vinh Hiền, huyện Phú Lộc đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị đô thị La Sơn; Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Phú Lộc.

- Triển khai rà soát các tiêu chí đô thị Loại V đối với các xã: Vinh Hiền, Lộc Thủy, Lộc Vĩnh và Lộc Tiến.

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết phân lô các khu dân cư, tái định cư của các Chủ đầu tư theo định hướng quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới và quy hoạch chung đô thị để tạo quỹ đất đấu giá và bố trí tái định cư đảm bảo thời gian quy định.

b) Về sản xuất nông nghiệp: Chỉ đạo các HTX, bà con tập trung thu hoạch vụ Đông Xuân, triển khai thực hiện vụ Hè Thu theo lịch thời vụ, đặc biệt là công tác phòng, chống hạn cho cây trồng. Tăng cường kiểm tra tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý, nuôi trồng và chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.

c) Tập trung chỉ đạo và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCCR. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án PCCCR của các chủ rừng, chính quyền cấp xã.

d) Tăng cường kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, chủ động tích nước và cung cấp đủ nước tưới cho cây trồng. Đôn đốc các HTX triển khai thực hiện phương án phòng chống hạn mặn vụ Hè Thu.

e) Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đạt chuẩn. Xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực trong nhân dân nhằm phấn đấu xã Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

f) Tiếp tục huy động có hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển. Chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ đầu tư xây dựng, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để nhanh chóng khởi công công trình; đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch đầu tư công trong năm, đặc biệt là các công trình trọng điểm, công trình phục vụ sản xuất. Thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch đã cam kết, đảm bảo đúng quy định của Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh; đôn đốc các chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, đặc biệt là các công trình hoàn thành chậm lập quyết toán trên 24 tháng, thực hiện theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh.

g) Tập trung giải quyết kịp thời các vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình, dự án mới và các dự án chuyển tiếp; ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm; các khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án trọng điểm.

h) Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác thu chi ngân sách, tập trung đôn đốc tiến độ các nguồn thu đạt thấp; đẩy mạnh công tác chống thất thu, nợ đọng thuế. Tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn, tổ chức đấu giá giao quyền sử dụng đất tạo nguồn thu đầu tư cơ sở hạ tầng.

i) Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện.

3. Lĩnh vực văn hóa, xã hội:

a) Tiếp tục tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các ngày lễ, sự kiện trong năm; đặc biệt là công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, công tác phòng chống dịch bệnh,… Có biện pháp tăng cường công tác cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện.

b) Tiếp tục chỉ đạo ngành Y tế chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19, xây dựng kế hoạch ứng phó và cách ly kịp thời khi có tình huống xảy ra. Tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh,…

c) Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch nhằm chấn chỉnh tình trạng chèo kéo khách, bán hàng rong, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác cứu hộ, cứu nạn... tại các điểm kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện, đặc biệt là các điểm du lịch sinh thái biển, sông hồ, khe suối.

d) Chỉ đạo ngành giáo dục tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh Covid-19; tổ chức xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS và hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn Quốc gia đối với các trường đề nghị công nhận mới, công nhận lại trong năm 2021.

e) Đẩy mạnh công tác tư vấn xuất khẩu lao động và công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Tăng cường phối hợp quản lý và sử dụng nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, ưu tiên cho vay đối với các hộ nghèo và hộ sản xuất kinh doanh thực hiện theo Đề án; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3% vào cuối năm, quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phối hợp cùng Viettel Thừa Thiên Huế và UBND các xã, thị trấn thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội không tiền mặt

4. Lĩnh vực khác:

a) Tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các dịp lễ lớn của đất nước. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đặc biệt là theo dõi, giám sát các đối tượng và các địa bàn có tệ nạn ma túy.

b) Tăng cường quản lý tài nguyên môi trường; tổ chức kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, khai thác khoáng sản trái phép.

c) Tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý nghiêm tình hình lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; tổ chức cưỡng chế các đối tượng không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường trái quy định nhằm đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn đô thị.

d) Chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các Đoàn Thanh tra liên quan các lĩnh vực theo kế hoạch thanh tra được duyệt và thanh tra đột xuất, đảm bảo chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

e) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; trong đó, tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện hoàn thành chương trình công tác, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

f) Chỉ đạo Phòng Nội vụ tập trung triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chế độ công vụ; nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính; chấn chỉnh chế độ thông tin, báo cáo.

g) Tiếp tục chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu, đẩy mạnh tổ chức họp trực tuyến; hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến để đẩy mạnh số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm Hành chính công huyện.

e) Chỉ đạo Ban an toàn giao thông huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn, tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông như: Tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các xã, thị trấn; đưa các đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước dân; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Văn Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày