Tìm trên trang KT-XH
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 10 tháng và triển khai nhiệm vụ hai tháng cuối năm 2020
04/01/2021 9:18:AM

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KTXH 10 THÁNG

1. Về phát triển kinh tế:

a) Lĩnh vực dịch vụ:

- Dịch vụ du lịch: Tập trung chỉ đạo công tác xúc tiến, quảng bá du lịch sau dịch bệnh Covid-19. Triển khai các nội dung, tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện. Tổng lượt khách du lịch đạt khoảng 732.900 lượt, đạt 52% kế hoạch và bằng 62% cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 28.600 lượt, khách nội địa 704.800 lượt. Tổng lượng khách lưu trú 209.000 lượt, bằng 51,6% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 17.400 lượt, khách nội địa 191.600 lượt khách. Doanh thu dịch vụ du lịch khoảng 702,5 tỷ đồng, đạt 49,5% kế hoạch, bằng 57% so cùng kỳ.

- Dịch vụ thương mại tiếp tục đẩy mạnh việc lưu thông hàng hoá, bình ổn giá, tổ chức hội chợ thương mại, đưa hàng Việt về nông thôn… đáp ứng tốt nhu cầu đời sống của người dân trên địa bàn; nguồn hàng hóa phong phú và đa dạng, phục vụ kịp thời nhu cầu mua sắm của người dân trong mùa mưa bão. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 215 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng 3.800 tỷ đồng, đạt 74,7% kế hoạch và bằng 97,2% so với cùng kỳ.

- Dịch vụ vận tải phát triển đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, nhất là dịch vụ vận tải tư nhân; nhiều hộ kinh doanh đã đầu tư phương tiện, liên kết, hợp tác để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Lượng hàng hóa qua cảng Chân Mây trong tháng 10 đạt 122.800 tấn; khối lượng hàng hóa luân chuyển 1.820 tấn/km, lũy kế 10 tháng 27.000 tấn/km; khối lượng hành khách luân chuyển 1.250 người/km, lũy kế 10 tháng 53.550 người/km. Tổng doanh thu dịch vụ vận tải 90 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng 3.580 tỷ đồng, đạt 63,5% kế hoạch năm và bằng 91,6% so với cùng kỳ.

- Các loại hình dịch vụ khác tiếp tục có xu hướng phát triển nhanh như: dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ giao hàng tận nhà, viễn thông, ngân hàng, y tế, bảo hiểm… đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của người dân.

b) Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất trong tháng 10 khoảng 384 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng 2.857 tỷ đồng, đạt 85,1% kế hoạch, trong đó sản xuất công nghiệp 2.214 tỷ đồng, TTCN 643 tỷ đồng.

Tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích đẩy mạnh phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp có tiềm năng thế mạnh, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cho các cơ sở, đơn vị tiếp cận các phương thức sản xuất, kinh doanh mới mang lại hiệu quả cao; đồng thời đã hình thành một môi trường kinh doanh lành mạnh, tuân thủ các quy định pháp luật cho các cơ sở, đơn vị.

Chỉ đạo thực hiện đề án: “Ứng dụng hệ thống máy móc tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm rượu vang vả Bạch Mã”. Tổ chức đào tạo khoảng 30 lao động cho các cơ sở, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ cho 03 cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ trên 10 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ 01 đơn vị phát triển thương hiệu sản phẩm.

c) Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản:

- Trồng trọt: Thực hiện Đề án cải tạo, nhân rộng cây dâu Truồi, bưởi da xanh trên địa bàn huyện năm 2020 theo kế hoạch; hiện nay đã làm đất, đào hố chuẩn bị trồng, chiết giống dâu Truồi. Tổ chức tập huấn kỹ thuật các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG NTM và giảm nghèo bền vững năm 2020. Tổ chức hội nghị tổng kết mô hình lạc hữu cơ ở xã Giang Hải. Triển khai xây dựng Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ huyện Phú Lộc giai đoạn 2020 - 2025.

- Chăn nuôi: Chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc cho đàn gia súc, gia cầm, tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại; tổ chức tiêm phòng được: 3.404 liều vắc xin Tam liên lợn, 2.370 liều tụ huyết trùng trâu bò, 140 liều vắc xin và kháng thể Ecoli, 70.200 liều vắc xin cúm gia cầm, dịch tả vịt 40.000 liều, 3.280 liều Lasota + Newcastle 25 liều, 1.200 liều vắc xin Newcastle tiêm… Tiếp tục chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, tổ chức tái đàn đối với những nơi có điều kiện, đảm bảo an toàn.

- Lâm nghiệp: Tổ chức trồng lại rừng sản xuất sau khi thu hoạch, hướng dẫn các chủ rừng phát quang đường ranh, xử lý thực bì đúng quy định. Trong tháng đã khai thác 119,2 ha với sản lượng 7.152 m3 gỗ rừng trồng; lũy kế 10 tháng đã khai thác 1.557,7 ha với sản lượng 93.462 m3 gỗ rừng trồng; kiểm tra phát hiện và xử lý 07 vụ vi phạm về pháp luật bảo vệ rừng, lũy kế 10 tháng đã xử lý 44 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách số tiền 49,25 triệu đồng.

- Thủy sản: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch nuôi trồng thủy sản trước mùa mưa bão và phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Sản lượng thủy sản 9.210 tấn, trong đó, sản lượng đánh bắt tự nhiên 6.590 tấn (sông đầm 1.620 tấn, đánh bắt biển 4.970 tấn); sản lượng nuôi trồng 2.620 tấn, trong đó: 960 tấn tôm, 210 tấn cua, 1.050 tấn cá các loại, nhuyễn thể 400 tấn.

Tình hình thiệt hại do lũ lụt kéo dài từ ngày 09 - 13/10/2020, đã làm ngập úng 108 ha rau màu, gãy đổ 58,5 ha cây ăn quả, diện tích cây bị ngã đỗ 9,5 ha; lĩnh vực thủy sản đã làm 954,94 ha diện tích xem ghép bị ngập úng, 95,56 ha diện tích nuôi cá nước ngọt và 206 lồng bè bị cuốn trôi.

d) Thu, chi ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước tại địa phương tháng 10 ước đạt 20,378 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 174,841 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch; trong đó, các khoản do huyện quản lý thu 10,675 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 113,035 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch, các khoản thu Cục Thuế trực tiếp quản lý thu 9,703 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 61,806 tỷ đồng, đạt 114,5% kế hoạch.

Tổng chi ngân sách trên địa bàn tháng 10 là 53,548 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 615,715 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch; trong đó, chi ngân sách huyện 502,858 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch, chi ngân sách các xã, thị trấn 112,857 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch.

đ) Tình hình đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng:

- Về đầu tư xây dựng:

Các công trình thuộc nguồn vốn tỉnh: Bố trí 59,863 tỷ đồng, đầu tư 14 công trình; trong đó có 12 công trình chuyển tiếp và 02 công trình xây dựng mới (đã thu hồi vốn công trình xây dựng mới Trụ sở Huyện ủy). Đến nay, các công trình đang đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân theo kế hoạch; ước thực hiện giải ngân hết tháng 10/2020 là 56,282 tỷ đồng, đạt 94% so với kế hoạch.

Các công trình thuộc nguồn vốn huyện: Bố trí 71,492 tỷ đồng, phân bổ thanh toán cho 39 công trình đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, 87 công trình chuyển tiếp và 39 công trình xây dựng mới. Đến nay, các công trình mới đang thi công, tổng vốn đầu tư đã thanh toán đến tháng 10/2020 là 60,48 tỷ đồng, đạt 84,6% so với kế hoạch; đối với công trình nghiệm thu đã quyết toán và công trình chuyển tiếp giải ngân đạt 100% so với kế hoạch.

Các nguồn vốn mục tiêu Quốc gia, vốn xổ số kiến thiết của tỉnh bố trí 31,147 tỷ đồng, gồm: Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, 21,817 tỷ đồng, phân bổ đầu tư 16 công trình chuyển tiếp, 09 công trình xây dựng mới. Chương trình 30a, bố trí 8,09 tỷ đồng, được phân bổ đầu tư cho 11 công trình xây dựng mới (bổ sung thêm 06 công trình thuộc nguồn dự phòng của Chương trình). Chương trình 135, bố trí 0,39 tỷ đồng, được phân bổ đầu tư cho 02 công trình chuyển tiếp, 01 công trình xây dựng mới. Vốn xổ số kiến thiết của tỉnh hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng, bố trí 0,85 tỷ đồng, được phân bổ đầu tư cho 03 công trình xây dựng mới. Hiện nay, các công trình đang thi công; tiến độ giải ngân đến tháng 10/2020, đối với công trình chuyển tiếp đạt 100% so với kế hoạch, đối với công trình mới đạt 80% so với kế hoạch.

- Về công tác GPMB: Trong 10 tháng đầu năm, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình chuyển tiếp và khởi công mới. Về cơ bản, đã hoàn thành phần lớn khối lượng và đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra, tập trung tháo gỡ các vướng mắc do bổ sung, phát sinh khối lượng, giải quyết thắc mắc để vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

e) Quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và quản lý xây dựng:

- Công tác quy hoạch: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc. Lập đề cương nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển tại xã Giang Hải và Vinh Hiền, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư xã Giang Hải và xã Vinh Hiền trước khi trình nộp Sở Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch. Tổ chức lấy ý kiến đồ án quy hoạch nông thôn mới xã Giang Hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

- Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường: Trong tháng 10, đã cấp 49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 5,180 ha; lũy kế 10 tháng đầu năm đã cấp 425 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 52,35 ha; lũy kế đến nay, đã cấp được 107.493 giấy, với diện tích 21.647,82 ha, đạt tỷ lệ 98,77% so với tổng diện tích đất cần cấp. Các loại đất đã cấp trong tháng 10 gồm: Đất sản xuất nông nghiệp 30 giấy, diện tích 3,78 ha; đất nuôi trồng thủy sản 01 giấy, diện tích 0,18 ha; đất ở đô thị 03 giấy, diện tích 0,13 ha; đất ở nông thôn 15 giấy, diện tích 1,09 ha.

Tổ chức ra quân tổng vệ sinh trên địa bàn toàn huyện để khắc phục hậu quả lụt bão, kết hợp thực hiện tốt Đề án Ngày Chủ nhật xanh, Đề án thu gom và vận chuyển rác thải, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng tại các chợ và khu đông dân cư.

- Công tác quản lý trật tự xây dựng: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp khi mới phát sinh. Trong tháng 10, có 03 trường hợp xây dựng công trình vi phạm về lĩnh vực đất đai, 01 trường hợp tự ý san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ, đã tiến hành các bước xử lý vi phạm theo quy định. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, nhất là ở Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, nhằm kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm, đặc biệt các trường hợp xây dựng đối phó giải phóng mặt bằng.

2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội:

a) Giáo dục và đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo các trường cận chuẩn hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo lộ trình kế hoạch đã xây dựng; đến nay có 32/67 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 47,76%. Chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt và vệ sinh, phong quang trường lớp sau lụt bão để đón học sinh trở lại trường.

b) Văn hóa, thông tin, thể thao: Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ bà con nhân dân khá sôi động, đáp ứng được yêu cầu vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn. Tiếp tục tổ chức kiểm tra, xét duyệt các đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2015-2020.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác ứng phó với cơn bão số 8, số 9; công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, phòng chống bệnh sốt xuất huyết; công tác phòng, chống tai nạn đuối nước; công tác phòng chống tham nhũng; an toàn vệ sinh lao động; phòng chống cháy nổ; an toàn giao thông; cải cách hành chính… Đặc biệt đã tăng cường tuyên truyền về Đại hội đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và những thành quả kinh tế - xã hội đạt được trong thời gian qua.

c) Y tế: Trong tháng 10, số lượt người khám chữa bệnh là 7.937 lượt, điều trị nội trú bình quân trong ngày là 73 lượt. Công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng; trong tháng 10, giám sát và xử lý 03 ca sốt xuất huyết, lũy kế từ đầu năm đến nay đã phát hiện 55 ca bệnh sốt xuất huyết. Đã chỉ đạo ngành y tế tiến hành điều tra dịch tễ tại khu vực bệnh nhân đang sinh sống; đồng thời, tiến hành phun hóa chất xử lý ổ dịch, thau vét bọ gậy xung quanh khu vực hộ dân có gia đình bệnh nhân và triển khai rộng hơn sang các thôn khác.

Tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh dịch bệnh Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện để chủ động phòng, chống dịch trong tình hình mới. Tổ chức giám sát, theo dõi chặt chẽ và cách ly kịp thời các trường hợp đến và trở về từ các nước, khu vực có dịch và các trường hợp có tiếp xúc gần với người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19.

Kiểm tra, giám sát hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu; đã kiểm tra 139 cơ sở, có 98 cơ sở đạt tiêu chuẩn, chiếm tỷ lệ 70,5%. Qua kiểm tra, các nội dung vi phạm chủ yếu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn.

d) Thực hiện các chính sách xã hội, việc làm:

Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, các đối tượng chính sách. Trong tháng 10, lĩnh vực bảo trợ xã hội đã tổ chức giải quyết 188 hồ sơ, gồm 94 hồ sơ hưởng mới, 33 hồ sơ thôi hưởng, 29 hồ sơ mai táng phí, 32 hồ sơ điều chỉnh mức hưởng. Thực hiện chính sách có công, đã giải quyết 26 hồ sơ, gồm 15 hồ sơ mai táng phí, 10 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ, 01 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ con liệt sĩ bị khuyết tật nặng.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong tháng 10 đã tiếp nhận 24 hồ sơ mới, lũy kế hồ sơ tiếp nhận 6.128 hồ sơ; đã được UBND tỉnh phê duyệt 5.907 hồ sơ (còn lại 221 hồ sơ chưa phê duyệt), gồm: 356 hộ kinh doanh, 5.451 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, 01 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và 99 người bán vé số. Tổng số tiền đã chi trả 5.882 triệu đồng.

Công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do lụt bão: Tổng hợp danh sách các đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách có công, hộ nghèo, cận nghèo bị thiệt hại do lụt, bão tại các xã, thị trấn để báo cáo tỉnh. Qua các kênh hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, đã trao tặng 500 thùng mì tôm và 1 tấn gạo cho các xã trên địa bàn huyện (xã Lộc An 200 thùng mì tôm, Lộc Điền 200 thùng mì tôm, Giang Hải 100 thùng mì tôm và 1 tấn gạo); phối hợp với Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Suleco hỗ trợ 100 thùng mì tôm cho nhân dân tại xã Lộc Trì và thị trấn Phú Lộc.

3. Công tác cải cách hành chính.

Hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện ngày càng phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác phục vụ. Trong tháng 10, đã tiếp nhận 1.039 hồ sơ (trong đó: Tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công: 677 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến (gồm liên thông trực tuyến từ cấp xã): 362 hồ sơ). Số hồ sơ có ngày hẹn trả trong tháng 10: 1.349 hồ sơ; trong đó, đã giải quyết 1.147 hồ sơ (trong hẹn: 1.076 hồ sơ, chiếm 94%; trễ hẹn: 71 hồ sơ, chiếm 06%, gồm: lĩnh vực đất đai: 58; giáo dục đào tạo: 02; hoạt động cây dựng: 04; giao dịch bảo đảm: 02; bảo trợ xã hội: 02; việc làm: 03); đang giải quyết 202 hồ sơ (trong hẹn: 71 hồ sơ, quá hẹn: 131 hồ sơ).

4. Lĩnh vực an ninh, quốc phòng và giải quyết đơn thư khiếu nại:

Lĩnh vực an ninh, quốc phòng được chú trọng, thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn địa bàn nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra điểm nóng về trật tự xã hội. Tổ chức tốt công tác giúp dân phòng chống lụt bão và khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra.

An toàn giao thông: Trong tháng 10, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 04 vụ, làm 03 người chết và 07 người bị thương; so với tháng trước tăng 03 vụ, tăng 03 người chết, tăng 06 người bị thương, so với cùng kỳ giảm 02 vụ, giảm 03 người chết, tăng 03 người bị thương. Tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra.

Về công tác tiếp công dân: Trong tháng 10, UBND huyện đã tiến hành hành 03 cuộc tiếp công dân; trong đó: có 01 cuộc tiếp công dân thường xuyên tại Ban Tiếp công dân huyện với 01 lượt ý kiến; 02 cuộc tiếp công dân định kỳ, với 02 lượt ý kiến.

Về giải quyết đơn thư: Trong tháng 10, UBND huyện đã tiếp nhận 18 đơn; trong đó, 11 đơn thuộc thẩm quyền, 04 đơn không thuộc thẩm quyền, 03 đơn không đủ điều kiện xử.

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết gồm 11 đơn kiến nghị, phản ánh. UBND huyện đã tiếp nhận và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện kiểm tra, xác minh để tham mưu giải quyết, trả lời đơn đảm bảo theo quy định.

+ Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết gồm 04 đơn kiến nghị, phản ánh. UBND huyện đã chuyển đơn đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để được giải quyết theo đúng quy định.

+ Đơn không đủ điều kiện xử lý: 03 đơn, UBND huyện đã có văn bản hướng dẫn đơn đơn đảm bảo theo đúng quy định.

 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 02 THÁNG CUỐI NĂM

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông liên quan đến tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về việc phòng, chống dịch Covid-19, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục chỉ đạo công tác hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tổ chức rà soát, lập danh sách bổ sung những đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo... để phê duyệt và chi trả đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

2. Về lĩnh vực kinh tế, tổng hợp

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

- Tiếp tục chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. Tổ chức làm việc với các xã, thị trấn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

- Chỉ đạo ngành Nông nghiệp tổ chức tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2020, chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai vụ Đông Xuân 2020 - 2021 đúng lịch thời vụ; tăng cường kiểm tra tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi. Tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý, nuôi trồng và chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao (xã Vinh Hưng), nông thôn mới kiểu mẫu (xã Lộc Bổn). Phấn đấu xây dựng xã Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là biện pháp thi công và bảo vệ công trình trong mùa mưa bão. Thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định của Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 23/01/2020 của UBND tỉnh, công văn số 3333/UBND-XDCB ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh, công văn số 4618/UBND-XDCB ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

- Tập trung giải quyết kịp thời các vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình, dự án mới và các dự án chuyển tiếp; ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm; các khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác thu chi ngân sách, tập trung đôn đốc tiến độ các nguồn thu đạt thấp; đẩy mạnh công tác chống thất thu, nợ đọng thuế. Tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn, tổ chức đấu giá giao quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tổ chức tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 theo quy định. Chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp thứ 11, khóa XI. Hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

3. Lĩnh vực văn hóa, xã hội:

- Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý IV. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền về an toàn giao thông, cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến,… tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, dịch bệnh sốt xuất huyết.

- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch về công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh; kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác cứu hộ, cứu nạn... tại các điểm kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phong quang trường lớp, phun thuốc khử trùng các cơ sở giáo dục để phòng tránh dịch bệnh Covid-19. Thực hiện kế hoạch kiểm tra, thẩm định kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS; tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, tổ chức kiểm tra, tổng kết học kỳ I của các cấp học theo kế hoạch. Tổ chức tốt công tác kiểm tra công nhận và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia đối với Trường Tiểu học Vinh Hiền, THCS Vinh Hiền, MN Hương Mai, THCS Lộc Sơn. Tổ chức kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Chỉ đạo ngành Y tế tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh có nguy cơ phát sinh trong thời điểm giao mùa; kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, phòng chống dịch sốt xuất huyết theo chỉ đạo của UBND huyện.

- Chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phấn đấu đạt kế hoạch đề ra. Tăng cường phối hợp quản lý và sử dụng nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, ưu tiên cho vay đối với các hộ nghèo và hộ sản xuất kinh doanh; quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

4. Quốc phòng, an ninh, công tác nội chính, phòng tránh lụt bão.

- Tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, nhất là trong các dịp lễ lớn của đất nước; theo dõi, giám sát các đối tượng và các địa bàn có tệ nạn ma túy.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Chỉ đạo Ban an toàn giao thông huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn, tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông như: Tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các xã, thị trấn; đưa các đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước dân; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

- Tăng cường quản lý tài nguyên môi trường; tổ chức kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, khai thác khoáng sản, xây dựng trái phép.

- Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế đơn thư vượt cấp, kéo dài.

- Chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống lụt bão và hỗ trợ kịp thời cho người dân ở các vùng bị thiên tai chia cắt; chuẩn bị tốt các điều kiện để ứng phó với lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

 

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày