Tìm trên trang KT-XH
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2020
04/01/2021 9:18:AM

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KTXH THÁNG 8

1. Về phát triển kinh tế:

a) Lĩnh vực dịch vụ:

- Dịch vụ du lịch: Trong tháng 8, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, nên hoạt động du lịch bị ảnh hưởng lớn, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch tại Phú Lộc giảm mạnh, người dân hạn chế đi lại nên nhiều tour chuyến bị hủy bỏ; các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch ngừng hoạt động, nhiều cơ sở kinh doanh không đón khách du lịch trong thời gian dài.

- Dịch vụ thương mại đã có nhiều cố gắng trong việc lưu thông hàng hoá, bình ổn giá đáp ứng tốt nhu cầu đời sống của người dân trên địa bàn; nguồn hàng hóa phong phú và đa dạng, phục vụ kịp thời nhu cầu mua sắm của người dân. Qua kiểm tra nắm bắt thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu tại các chợ luôn ổn định, không có biến động mạnh, không có biểu hiện đầu cơ, găm hàng, tăng giá, ép giá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 190 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm 3.000 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm và bằng 98,2% so với cùng kỳ.

- Dịch vụ vận tải phát triển đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, nhất là dịch vụ vận tải tư nhân; nhiều hộ kinh doanh đã đầu tư phương tiện, liên kết, hợp tác để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Lượng hàng hóa qua cảng Chân Mây trong tháng 8 đạt 196.600 tấn; khối lượng hàng hóa luân chuyển 2.000 tấn/km, lũy kế 8 tháng 22.000 tấn/km; khối lượng hành khách luân chuyển 950 người/km, lũy kế 8 tháng 47.000 người/km. Tổng doanh thu dịch vụ vận tải 200 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm 3.100 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch năm và bằng 90% so với cùng kỳ.

- Các loại hình dịch vụ khác tiếp tục có xu hướng phát triển nhanh như: dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ giao hàng tận nhà, viễn thông, ngân hàng, y tế, bảo hiểm… đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của người dân.

b) Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất trong tháng 8 khoảng 349 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng 2.160 tỷ đồng, đạt 64,3% kế hoạch, trong đó sản xuất công nghiệp 1.624 tỷ đồng, TTCN 486 tỷ đồng.

Chỉ đạo thực hiện lĩnh vực khuyến công theo kế hoạch năm 2020, đảm bảo tiến độ quy định. Khuyến khích, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp có tiềm năng thế mạnh, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cho các cơ sở, đơn vị tiếp cận các phương thức sản xuất, kinh doanh mới mang lại hiệu quả cao; đồng thời đã hình thành một môi trường kinh doanh lành mạnh, tuân thủ các quy định pháp luật cho các cơ sở, đơn vị. Tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng văn minh thương mại tại chợ Nong, xã Lộc Bổn năm 2020.

c) Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản:

- Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Hè Thu theo lịch thời vụ, đã gặt được 700/2.800 ha lúa; tổ chức thăm đồng ước tính năng suất, sản lượng vụ Hè Thu. Rau màu các loại, đã thu hoạch 200/750 ha. Tiếp tục thực hiện các đề án phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo kế hoạch. Thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020. Khảo sát thực địa, xây dựng Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ huyện Phú Lộc giai đoạn 2020 – 2025.

- Chăn nuôi: Chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc cho đàn gia súc, gia cầm, tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại; tổ chức tiêm phòng được: 2.077 liều vắc xin Tam liên lợn, 1.060 liều tụ huyết trùng trâu bò, 140 liều vắc xin và kháng thể Ecoli, dịch tả vịt 12.000 liều, 2.040 liều Lasota + Newcastle 25 liều, 840 liều vắc xin Newcastle tiêm… Tiếp tục chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, tổ chức tái đàn đối với những nơi có điều kiện, đảm bảo an toàn. Xây dựng Đề án chăn nuôi lợn sinh học giai đoạn 2020 – 2025 để trình thẩm định và phê duyệt.

- Lâm nghiệp: Tổ chức trồng lại rừng sản xuất sau khi thu hoạch, hướng dẫn các chủ rừng phát quang đường ranh, xử lý thực bì đúng quy định. Trong tháng đã khai thác 260 ha với sản lượng 15.600 m3 gỗ rừng trồng; lũy kế 08 tháng đầu năm đã khai thác 1.309 ha với sản lượng 78.540 m3 gỗ rừng trồng; kiểm tra phát hiện và xử lý 05 vụ vi phạm về pháp luật bảo vệ rừng, lũy kế 08 tháng đã xử lý 23 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách số tiền 36 triệu đồng.

- Thủy sản: Diện tích thả nuôi 1.312 ha, trong đó, ao hồ nước ngọt 310 ha, ao hồ nước lợ 1.002 ha (gồm Vinh Hưng 335 ha, Giang Hải 232 ha, Lộc Điền 178 ha, các xã khác 257 ha); nuôi cá lồng 3.922 cái (lồng nước ngọt 272 cái, lồng nước lợ 3.650 cái); nuôi bể xi măng 3.500 m3.

Sản lượng thủy sản 7.260 tấn, trong đó, sản lượng đánh bắt tự nhiên 5.260 tấn (sông đầm 1.280 tấn, đánh bắt biển 3.980 tấn); sản lượng nuôi trồng 2.000 tấn, trong đó: 700 tấn tôm, 145 tấn cua, 860 tấn cá các loại, nhuyễn thể 295 tấn.

d) Thu, chi ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước tại địa phương tháng 8 ước đạt 21,422 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 147,011 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch; trong đó, các khoản do huyện quản lý thu 9,305 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 103,291 tỷ đồng, đạt 52,2% kế hoạch, các khoản thu Cục Thuế trực tiếp quản lý thu 12,117 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 43,720 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch.

Tổng chi ngân sách trên địa bàn tháng 8 ước 37,093 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 482,696 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch; trong đó, chi ngân sách huyện 393,366 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch, chi ngân sách các xã, thị trấn 89,330 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch.

đ) Tình hình đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng:

- Về đầu tư xây dựng:

Các công trình thuộc nguồn vốn tỉnh: Bố trí 59,863 tỷ đồng, được phân bổ đầu tư 14 công trình; trong đó có 12 công trình chuyển tiếp và 02 công trình xây dựng mới (đã thu hồi vốn công trình xây dựng mới Trụ sở Huyện ủy). Đến nay, các công trình đang đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân theo kế hoạch; ước thực hiện giải ngân đến 8/2020 là 41,775 tỷ đồng, đạt 65% so với kế hoạch.

Các công trình thuộc nguồn vốn huyện: Bố trí 71,492 tỷ đồng, phân bổ thanh toán cho 39 công trình đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, 87 công trình chuyển tiếp và 39 công trình xây dựng mới. Đến nay, các công trình đang thi công, tổng vốn đầu tư đã thanh toán đến tháng 8/2020 là 59,34 tỷ đồng, đạt 82,54% so với kế hoạch; cụ thể đối với công trình nghiệm thu đã quyết toán và công trình chuyển tiếp giải ngân 45,124 tỷ đồng, đạt 86,3% so với kế hoạch; đối với công trình xây dựng mới giải ngân 14,216 tỷ đồng, đạt 74% so với kế hoạch.

Các công trình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia: Vốn Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, bố trí 21,817 tỷ đồng, phân bổ đầu tư 16 công trình chuyển tiếp, 09 công trình xây dựng mới. Vốn Chương trình 30a, bố trí 8,09 tỷ đồng, được phân bổ đầu tư cho 11 công trình xây dựng mới. Vốn Chương trình 135, bố trí 0,39 tỷ đồng, phân bổ đầu tư cho 02 công trình chuyển tiếp và 01 công trình đang thi công. Tổng vốn đầu tư đã thanh toán của các Chương trình đến tháng 7/2020 đối với công trình chuyển tiếp là 7,34 tỷ đồng, đạt 82,4% kế hoạch; đối với công trình mới là 9,86 tỷ đồng, đạt 44,4% kế hoạch.

Các nguồn vốn mục tiêu Quốc gia, vốn xổ số kiến thiết của tỉnh bố trí 31,147 tỷ đồng, phân bổ đầu tư cụ thể như sau: Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, bố trí 21,817 tỷ đồng, phân bổ đầu tư 16 công trình chuyển tiếp, 09 công trình xây dựng mới. Chương trình 30a, bố trí 8,09 tỷ đồng, được phân bổ đầu tư cho 11 công trình xây dựng mới (bổ sung thêm 06 công trình thuộc nguồn dự phòng của Chương trình). Chương trình 135, bố trí 0,39 tỷ đồng, được phân bổ đầu tư cho 02 công trình chuyển tiếp, 01 công trình xây dựng mới. Vốn xổ số kiến thiết của tỉnh hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng, bố trí 0,85 tỷ đồng, được phân bổ đầu tư cho 03 công trình xây dựng mới. Hiện nay, các công trình đang thi công; tiến độ giải ngân cụ thể như sau:

+ Đối với công trình chuyển tiếp, tổng vốn đầu tư đã thanh toán đến tháng 8/2020 là 7,918 tỷ đồng, đạt 88,8% so với kế hoạch.

+ Đối với công trình mới, tổng vốn đầu tư đã thanh toán đến tháng 8/2020 là 10,35 tỷ đồng, đạt 46,5% so với kế hoạch.

- Về công tác GPMB: Trong 8 tháng đầu năm, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình chuyển tiếp và khởi công mới. Về cơ bản, đã hoàn thành phần lớn khối lượng và đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra, tập trung tháo gỡ các vướng mắc do bổ sung, phát sinh khối lượng, giải quyết thắc mắc để vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

e) Quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và quản lý xây dựng:

- Công tác quy hoạch: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc, đến nay đơn vị tư vấn đã hoàn thành phương án tổng thể điều chỉnh quy hoạch bao gồm cả phần diện tích mở rộng quy hoạch; rà soát, cập nhật điều chỉnh hiện trạng sử dụng đất và một số nội dung khác theo Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt. Lập đề cương nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển tại xã Giang Hải và Vinh Hiền, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư xã Giang Hải và xã Vinh Hiền trước khi trình Sở Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch. Tổ chức lấy ý kiến đồ án quy hoạch nông thôn mới xã Giang Hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

- Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường: Trong tháng 8, đã cấp 26 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 3,457 ha; lũy kế 8 tháng đầu năm đã cấp 327 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 40,08 ha; lũy kế đến nay, đã cấp được 107.405 giấy, với diện tích 21.637,33 ha, đạt tỷ lệ 98,76% so với tổng diện tích đất cần cấp. Các loại đất đã cấp trong tháng 8 gồm: Đất sản xuất nông nghiệp 11 giấy, diện tích 1,34 ha; đất nuôi trồng thủy sản 04 giấy, diện tích 1,20 ha; đất ở đô thị 01 giấy, diện tích 0,12 ha; đất ở nông thôn 10 giấy, diện tích 0,80 ha.

Tiếp tục thực hiện Đề án thu gom và vận chuyển rác thải, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng tại các chợ và khu đông dân cư. Tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh – sạch – sáng” với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

- Công tác quản lý trật tự xây dựng: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp khi mới phát sinh. Trong tháng 8, phát hiện 01 trường hợp xây dựng không có giấy phép tại thị trấn Lăng Cô; đã chỉ đạo các ngành chức năng xử lý theo quy định. Qua kiểm tra, đã phát hiện 03 trường hợp xây dựng vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền xử lý của UBND các xã, thị trấn; 04 trường hợp tự ý san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn giao thông đường bộ, đã tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết theo quy định.

2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội:

a) Giáo dục và đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo các trường cận chuẩn hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo lộ trình kế hoạch đã xây dựng; kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia đối với Trường MN Sao Mai, Trường MN Tiến Lực.

Tổ chức thực hiện đề án sáp nhập trường đối với Trường Tiểu học Xuân Lộc - THCS Xuân Lộc, Mầm non Vinh Hải – Mầm non Vinh Giang, Tiểu học Vinh Giang – Tiểu học Vinh Hải, THCS Lâm Mộng Quang – Tiểu học Vinh Mỹ, Trường Mầm non Hưng Thuận – Mầm non Hưng Hòa.

b) Văn hóa, thông tin, thể thao: Đã tổ chức tổng kết 05 năm giai đoạn 2015-2020 thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn huyện. Tổ chức kiểm tra các đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2015-2020.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam. Đặc biệt đã tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và hướng dẫn cách ly y tế tại hộ gia đình, tuyên truyền cài đặt Bluezone trên điện thoại thông minh để người dân nắm bắt thông tin và phối hợp tốt nhằm phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

Tăng cường công tác QLNN trên lĩnh vực quảng cáo, thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo, lắp đặt bảng hiệu trên địa bàn huyện năm 2020.

c) Y tế: Trong tháng 8, số lượt người khám chữa bệnh là 7.756 lượt, điều trị nội trú bình quân trong ngày là 72 lượt. Công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng; trong tháng 8, trên địa bàn huyện đã phát hiện 01 ca sốt xuất huyết, lũy kế từ đầu năm đến nay đã phát hiện 44 ca bệnh sốt xuất huyết. Đã chỉ đạo ngành y tế tiến hành điều tra dịch tễ tại khu vực bệnh nhân đang sinh sống; đồng thời, tiến hành phun hóa chất xử lý ổ dịch, thau vét bọ gậy xung quanh khu vực hộ dân có gia đình bệnh nhân và triển khai rộng hơn sang các thôn khác.

Tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh dịch bệnh Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện để chủ động phòng, chống dịch. Tổ chức giám sát, theo dõi chặt chẽ và cách ly kịp thời các trường hợp đến và trở về từ thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hải Dương và các nước, khu vực có dịch và các trường hợp có tiếp xúc gần với người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19.

Về việc giám sát, cách ly các trường hợp có yếu tố dịch tễ: Tổ chức cách ly y tế 123 trường hợp, trong đó cách ly tại Trung tâm Y tế huyện 52 trường hợp, tại Bệnh viện Đa khoa Chân Mây 71 trường hợp; đã có 96 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly, còn 27 trường hợp đang trong thời gian được cách ly. Đã thực hiện 5.120 mẫu test nhanh (phát hiện 25 trường hợp cho kết quả dương tính, các trường hợp này sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR và cho kết quả xét nghiệm âm tính); 486 mẫu xét nghiệm PCR và đều cho kết quả âm tính. Tiến hành đo thân nhiệt 14.796 người, thực hiện tờ khai y tế 12.995 trường hợp, 7.033 phương tiện giao thông được dừng để kiểm tra y tế.

d) Thực hiện các chính sách xã hội, việc làm:

Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, các đối tượng chính sách. Trong tháng 8, lĩnh vực bảo trợ xã hội đã tổ chức giải quyết 158 hồ sơ, gồm 67 hồ sơ hưởng mới, 38 hồ sơ thôi hưởng, 45 hồ sơ mai táng phí, 08 hồ sơ điều chính mức hưởng. Thực hiện chính sách có công, đã giải quyết 38 hồ sơ, gồm 08 hồ sơ mai táng phí, 25 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ, 04 hồ sơ trợ cấp cho thân nhân thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng, 01 hồ sơ trợ cấp tuất.

Triển khai rà soát, thu thập tư liệu học sinh nhận học bổng do tổ chức Zhishan Foundation tài trợ năm 2020. Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND về đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016 – 2020.

Công tác thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong tháng đã tiếp nhận 43 hồ sơ mới, lũy kế hồ sơ tiếp nhận lên 5.695 hồ sơ; qua công tác thẩm định có 5.513 hồ sơ đủ điều kiện, 182 hồ sơ không đủ điều kiện; đã trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 5.513 hồ sơ, đến nay đã có Quyết định phê duyệt 5.128 hồ sơ, còn lại 385 hồ sơ (trong đó có 333 hồ sơ UBND tỉnh chưa phê duyệt và 52 hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện), gồm: 344 hộ kinh doanh, 4.711 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và 73 người bán vé số.

3. Công tác cải cách hành chính.

Hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện ngày càng phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác phục vụ. Trong tháng 8, đã tiếp nhận 1.884 hồ sơ (trong đó: Tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công: 1.428 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến (bao gồm liên thông trực tuyến từ cấp xã): 456 hồ sơ. Số hồ sơ có ngày hẹn trả trong tháng 8: 2.254 hồ sơ; trong đó, đã giải quyết 2.036 hồ sơ (trong hẹn: 1.972 hồ sơ, chiếm 96,8%; trễ hẹn: 64 hồ sơ, chiếm 3,2%, gồm: lĩnh vực đất đai: 48; bảo trợ xã hội: 12; hoạt động cây dựng: 03; môi trường: 01); đang giải quyết 218 hồ sơ (trong hẹn: 66 hồ sơ, quá hẹn: 152 hồ sơ).

4. Lĩnh vực an ninh, quốc phòng và giải quyết đơn thư khiếu nại:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang tiếp tục thực hiện tốt việc triển khai kế hoạch đảm bảo quốc phòng an ninh nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra điểm nóng về trật tự xã hội.

An toàn giao thông: Trong tháng 8, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 06 vụ, làm 05 người chết và 03 người bị thương; so với tháng trước tăng 03 vụ, tăng 02 người chết, tăng 01 người bị thương; so với cùng kỳ giảm 01 vụ, tăng 02 người chết và giảm 02 người bị thương. Tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra.

Về công tác tiếp công dân: Trong tháng 8, UBND huyện đã tiến hành 02 cuộc tiếp công dân; trong đó: có 01 cuộc tiếp công dân thường xuyên tại Ban Tiếp công dân huyện với 01 lượt công dân; 01 cuộc tiếp công dân định kỳ nhưng ko có công dân đến.

Về giải quyết đơn thư: UBND huyện tiếp nhận được 21 đơn, trong đó: 11 đơn thuộc thẩm quyền, 09 đơn không thuộc thẩm quyền, 01 đơn không đủ điều kiện xử lý.

+ Đơn thuộc thẩm quyền 11 đơn, thuộc lĩnh vực kiến nghị, phản ánh. UBND huyện đã tiếp nhận và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện kiểm tra, xác minh để tham mưu UBND huyện giải quyết, trả lời đơn đảm bảo theo quy định.

+ Đơn không thuộc thẩm quyền 09 đơn (kiến nghị, phản ánh 06 đơn, 01 đơn tranh chấp, 02 đơn khiếu nại). UBND huyện đã có văn bản chuyển đơn đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để được giải quyết theo đúng quy định.

+ Đơn không đủ điều kiện xử lý 01 đơn. UBND huyện đã có công văn trả lại và hướng dẫn đơn đảm bảo theo đúng quy định.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện về việc phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi xuyên tạc, đưa tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục chỉ đạo công tác hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tổ chức rà soát, lập danh sách bổ sung những đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo còn thiếu sót để phê duyệt và chi trả đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

2. Về lĩnh vực kinh tế, tổng hợp

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

- Chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

- Sản xuất nông nghiệp: Ngành Nông nghiệp tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ Hè Thu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; tổ chức thăm đồng, ước tính năng suất, sản lượng vụ Hè Thu; chuẩn bị đăng ký giống, đặc biệt là các giống lúa có chất lượng cao để chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021. Chỉ đạo hoàn thành tiêm phòng vụ Thu, tiêm phòng dại chó; tăng cường kiểm tra tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi; tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý, nuôi trồng và chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao (xã Vinh Hưng), nông thôn mới kiểu mẫu (xã Lộc Bổn). Phần đấu xây dựng xã Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Tập trung chỉ đạo và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCCR. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án PCCCR của các chủ rừng, chính quyền cấp xã.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch đầu tư công trong năm, đặc biệt là các công trình trọng điểm, công trình phục vụ sản xuất. Thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định của Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 23/01/2020 của UBND tỉnh, công văn số 3333/UBND-XDCB ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh, công văn số 4618/UBND-XDCB ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Về mốc thời gian giải ngân: Căn cứ Văn bản số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 5465/UBND-XDCB ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh quy định thời gian giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 như sau:

+ Đối với các dự án và gói thầu chuyển tiếp được bố trí kế hoạch vốn năm 2020, đến ngày 30/6/2020 phải giải ngân trên 50% kế hoạch vốn năm 2020, đến ngày 30/9/2020 phải giải ngân trên 80% kế hoạch vốn năm 2020, đến 31/10/2020 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2020.

+ Đối với các dự án và gói thầu khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn năm 2020, đến ngày 30/6/2020 phải có số liệu giải ngân cho công tác xây lắp, đến ngày 30/9/2020 phải giải ngân trên 60% kế hoạch vốn năm 2020, đến 30/11/2020 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2020.

- Về công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng năm 2021: Chỉ đạo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập các thủ tục đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo theo các mốc thời gian quy định, để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ theo kế hoạch.

- Tập trung giải quyết kịp thời các vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình, dự án mới và các dự án chuyển tiếp; ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm; các khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác thu chi ngân sách, tập trung đôn đốc tiến độ các nguồn thu đạt thấp; đẩy mạnh công tác chống thất thu, nợ đọng thuế. Tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn, tổ chức đấu giá giao quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện.

3. Lĩnh vực văn hóa, xã hội:

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 9. Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam, về an toàn giao thông, cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến,… tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và công tác thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch nhằm chấn chỉnh tình trạng chèo kéo khách, bán hàng rong, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác cứu hộ, cứu nạn... tại các điểm kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện, đặc biệt là các điểm du lịch sinh thái biển, sông hồ, khe suối.

- Chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phong quang trường lớp, phun thuốc khử trùng các cơ sở giáo dục để phòng tránh dịch bệnh Covid-19. Tổ chức tổng kết năm học 2019 – 2020, chỉ đạo công tác chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học mới 2020 - 2021 theo hướng dẫn của ngành giáo dục.

- Chỉ đạo ngành Y tế tiếp tục kiểm tra, giám sát các cơ sở hành nghề y dược tư nhân về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, đặc biệt là việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch COVID-19 như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn.

- Đẩy mạnh công tác tư vấn xuất khẩu lao động và công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tăng cường phối hợp quản lý và sử dụng nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, ưu tiên cho vay đối với các hộ nghèo và hộ sản xuất kinh doanh; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4,1% vào cuối năm, quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

4. Quốc phòng, an ninh, công tác nội chính, phòng tránh lụt bão.

- Tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, nhất là trong các dịp lễ lớn của đất nước; theo dõi, giám sát các đối tượng và các địa bàn có tệ nạn ma túy.

- Chỉ đạo Ban an toàn giao thông huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn, tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông như: Tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các xã, thị trấn; đưa các đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước dân; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

- Tăng cường quản lý tài nguyên môi trường; tổ chức kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, khai thác khoáng sản, xây dựng trái phép.

- Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế đơn thư vượt cấp, kéo dài.

- Chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống lụt bão và hỗ trợ kịp thời cho người dân ở các vùng bị thiên tai chia cắt; chuẩn bị tốt các điều kiện để ứng phó với lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

 

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày