Tìm trên trang KT-XH
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2020
04/01/2021 9:18:AM

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KTXH THÁNG 7

1. Về phát triển kinh tế:

a) Lĩnh vực dịch vụ:

- Dịch vụ du lịch: Trong thời gian qua, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện đã có những dấu hiệu tích cực, các điểm du lịch sinh thái như: các bãi tắm biển, khe suối, hồ,… đã đi vào hoạt động trở lại để đón khách du lịch; giá cả các mặt hàng, dịch vụ ổn định, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo; tình trạng đuối nước tại các bãi tắm, suối khe, hồ không xảy ra. Tổng lượng khách du lịch trong tháng khoảng 278.000 lượt người (quốc tế 100 lượt, trong nước 277.900 lượt), lũy kế 7 tháng đầu năm 729.500 lượt người đạt 51,6% kế hoạch (quốc tế 28.600 lượt, trong nước 700.900 lượt). Khách lưu trú trong tháng là 89.600 lượt người, chủ yếu là khách trong nước, lũy kế 7 tháng đầu năm 207.150 lượt người, đạt 40,6% kế hoạch (quốc tế 17.400 lượt, trong nước 189.750 lượt). Doanh thu du lịch 286 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm 696 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch.

- Dịch vụ thương mại bình ổn, hoạt động lưu thông hàng hoá đáp ứng tốt nhu cầu đời sống của người dân trên địa bàn; nguồn hàng hóa phong phú và đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Qua kiểm tra nắm bắt thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu tại các chợ luôn ổn định, không có biến động mạnh, không có biểu hiện đầu cơ, găm hàng, tăng giá, ép giá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 650 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm 2.810 tỷ đồng, đạt 55,2% kế hoạch năm và bằng 107% so với cùng kỳ.

- Dịch vụ vận tải phát triển đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, nhất là dịch vụ vận tải tư nhân; nhiều hộ kinh doanh đã đầu tư phương tiện, liên kết, hợp tác để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Lượng hàng hóa qua cảng Chân Mây trong tháng 07 đạt 139.500 tấn; khối lượng hàng hóa luân chuyển 4.000 tấn/km, lũy kế 07 tháng 20.000 tấn/km; khối lượng hành khách luân chuyển 8.050 người/km, lũy kế 07 tháng 46.050 người/km. Tổng doanh thu dịch vụ vận tải 510 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm 2.900 tỷ đồng, đạt 51,4% kế hoạch năm và bằng 99,3% so với cùng kỳ.

- Một số loại hình dịch vụ khác có xu hướng phát triển nhanh như: dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ giao hàng tận nhà, viễn thông, ngân hàng, y tế, bảo hiểm… đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của người dân.

b) Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất trong tháng 7 khoảng 592 tỷ đồng, lũy kế 07 tháng 1.811 tỷ đồng, đạt 53,96% kế hoạch, trong đó sản xuất công nghiệp 1.404 tỷ đồng, TTCN 407 tỷ đồng.

Tiếp tục khuyến khích, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề có tiềm năng thế mạnh như chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp gia công, in ấn bao bì, sản xuất cơ khí, may mặc... Chỉ đạo thực hiện lĩnh vực khuyến công theo kế hoạch năm 2020, đảm bảo tiến độ quy định. Tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, làng nghề năm 2020 tại thị xã Hương Thủy.

c) Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản:

- Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu theo lịch thời vụ, đã gieo trồng được 2.800 ha lúa, cây trồng khác 750 ha. Đối với diện tích lúa ở các vùng chủ động được nước tưới, đến nay lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt, đã trổ khoảng 200 ha, diện tích còn lại lúa đang giai đoạn làm đòng; có một số đối tượng gây hại sau: chuột 125 ha, mật độ 0,5-12 con/m2, sâu cuốn lá nhỏ 90 ha, mật độ 0,2 – 5 con/m2, rầy lưng trắng 25 ha, mật độ 2-40 con/m2, khô vằn 110 ha, tỷ lệ 10-20%, vàng sinh lý 12 ha, tỷ lệ 10-50%, lem lép hạt 7 ha, tỷ lệ 2-10%.

Tổ chức thực hiện các đề án phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo kế hoạch. Thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020. Khảo sát thực địa xây dựng Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ huyện Phú Lộc giai đoạn 2020 – 2025.

- Chăn nuôi: Chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa hè nắng nóng, tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại; tổ chức tiêm phòng được: 4.163 liều vắc xin Tam liên lợn, 3.010 liều tụ huyết trùng trâu bò, 6.725 liều vắc xin lở mồm long móng, 220 liều vắc xin và kháng thể Ecoli, dịch tả vịt 23.500 liều, cúm gia cầm 26.300 liều, tiêm phòng dại chó 6.611 liều. Tiếp tục chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, tổ chức tái đàn đối với những nơi có điều kiện, đảm bảo an toàn.

- Lâm nghiệp: Tổ chức trồng lại rừng sản xuất sau khi thu hoạch, hướng dẫn các chủ rừng phát quang đường ranh, xử lý thực bì đúng quy định. Trong tháng đã khai thác 170 ha với sản lượng 10.200 m3 gỗ rừng trồng; lũy kế 07 tháng đầu năm đã khai thác 1.049 ha với sản lượng 62.940 m3 gỗ rừng trồng; kiểm tra phát hiện và xử lý 04 vụ vi phạm về pháp luật bảo vệ rừng, lũy kế 07 tháng đã xử lý 19 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách số tiền 20 triệu đồng.

- Thủy sản: Diện tích thả nuôi 1.312 ha, trong đó, ao hồ nước ngọt 310 ha, ao hồ nước lợ 1.002 ha (gồm Vinh Hưng 335 ha, Giang Hải 232 ha, Lộc Điền 178 ha, các xã khác 257 ha); nuôi cá lồng 3.922 cái (lồng nước ngọt 272 cái, lồng nước lợ 3.650 cái); nuôi bể xi măng 3.500 m3.

Sản lượng thủy sản 5.430 tấn, trong đó, sản lượng đánh bắt tự nhiên 4.380 tấn (sông đầm 1.090 tấn, đánh bắt biển 3.290 tấn); sản lượng nuôi trồng 1.050 tấn, trong đó: 530 tấn tôm, 105 tấn cua, 220 tấn cá các loại, nhuyễn thể 195 tấn.

d) Thu, chi ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước tại địa phương tháng 7 ước đạt 23,865 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 125,590 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch; trong đó, các khoản do huyện quản lý thu 20,998 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt 93,987 tỷ đồng, đạt 47,5% kế hoạch, các khoản thu Cục Thuế trực tiếp quản lý thu 2,867 tỷ đồng, lũy kế 07 tháng đạt 31,603 tỷ đồng, đạt 58,5% kế hoạch.

Tổng chi ngân sách trên địa bàn tháng 07 ước 66,642 tỷ đồng, lũy kế 07 tháng là 445,603 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch; trong đó, chi ngân sách huyện 372,095 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch, chi ngân sách xã, thị trấn 73,508 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch.

đ) Tình hình đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng:

- Về đầu tư xây dựng:

Các công trình thuộc nguồn vốn tỉnh: Bố trí 59,336 tỷ đồng, được phân bổ đầu tư 14 công trình; trong đó có 12 công trình chuyển tiếp và 01 công trình xây dựng mới (giảm 01 công trình xây dựng mới do thu hồi vốn). Đến tháng 7/2020, các công trình đang đẩy nhanh tiến độ thi công; tổng vốn đầu tư thanh toán đến tháng 7 là 41,775 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch.

Các công trình thuộc nguồn vốn huyện: Bố trí 72,993 tỷ đồng (trong đó: Trả nợ vốn vay 5,388 tỷ, phân bổ đầu tư 62,993 tỷ, đối ứng xây dựng các công trình theo đề án 4,5 tỷ). Đến nay, các công trình đang tiếp tục thi công; tổng vốn đầu tư thanh toán đến tháng 7/2020 là 57,52 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch.

Các công trình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia: Vốn Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, bố trí 21,817 tỷ đồng, phân bổ đầu tư 16 công trình chuyển tiếp, 09 công trình xây dựng mới. Vốn Chương trình 30a, bố trí 8,09 tỷ đồng, được phân bổ đầu tư cho 11 công trình xây dựng mới. Vốn Chương trình 135, bố trí 0,39 tỷ đồng, phân bổ đầu tư cho 02 công trình chuyển tiếp và 01 công trình đang thi công. Tổng vốn đầu tư đã thanh toán của các Chương trình đến tháng 7/2020 đối với công trình chuyển tiếp là 7,34 tỷ đồng, đạt 82,4% kế hoạch; đối với công trình mới là 9,86 tỷ đồng, đạt 44,4% kế hoạch.

- Về công tác GPMB: Trong 07 tháng đầu năm, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình chuyển tiếp và khởi công mới. Về cơ bản, đã hoàn thành phần lớn khối lượng và đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra, tập trung tháo gỡ các vướng mắc do bổ sung, phát sinh khối lượng, giải quyết thắc mắc để vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

e) Quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và quản lý xây dựng:

- Công tác quy hoạch: Chỉ đạo thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng theo kế hoạch năm 2020, gồm: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc, đến nay đơn vị tư vấn đã hoàn thành phương án tổng thể điều chỉnh quy hoạch bao gồm cả phần diện tích mở rộng quy hoạch; rà soát, cập nhật điều chỉnh hiện trạng sử dụng đất và một số nội dung khác theo Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt; tiến độ thực hiện dự kiến thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch lần 1 vào cuối tháng 7. Lập đề cương nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển tại xã Giang Hải và Vinh Hiền, đến nay, nhiệm vụ quy hoạch cơ bản được đơn vị tư vấn hoàn thành; dự kiến báo cáo thông qua nội dung Nhiệm vụ quy hoạch trong tháng 7 để làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư xã Giang Hải và xã Vinh Hiền trước khi trình nộp Sở Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch.

- Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường: Trong tháng 7, đã cấp 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 3,258 ha; lũy kế 7 tháng đầu năm đã cấp 301 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 36,75 ha; lũy kế đến nay, đã cấp được 107.379 giấy, với diện tích 21.633,91 ha, đạt tỷ lệ 98,75% so với tổng diện tích đất cần cấp. Các loại đất đã cấp trong tháng 7 gồm: Đất sản xuất nông nghiệp 18 giấy, diện tích 1,48 ha; đất nuôi trồng thủy sản 04 giấy, diện tích 0,84 ha; đất ở đô thị 01 giấy, diện tích 0,02 ha; đất ở nông thôn 13 giấy, diện tích 0,92 ha.

Tiếp tục thực hiện Đề án thu gom và vận chuyển rác thải, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng tại các chợ và khu đông dân cư. Tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh – sạch – sáng” với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

- Công tác quản lý trật tự xây dựng: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp khi mới phát sinh. Trong tháng 7, phát hiện 01 trường hợp xây dựng không có giấy phép; hộ gia đình đã dừng thi công công trình và xin giấy phép xây dựng. Qua kiểm tra, đã phát hiện 05 trường hợp xây dựng vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền xử lý của UBND xã, thị trấn và đã chỉ đạo giải quyết theo quy định.

2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội:

a) Giáo dục và đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Tập trung chỉ đạo các trường cận chuẩn hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo lộ trình kế hoạch đã xây dựng; kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia đối với Trường MN Sao Mai, Trường MN Tiến Lực.

Chỉ đạo công tác tổ chức thi học kỳ 2 và tổng kết năm học 2019-2020. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 và hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021.

b) Văn hóa, thể thao: Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ bà con nhân dân khá sôi động, các lễ hội dân gian truyền thống được tái hiện, đáp ứng được yêu cầu vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Huyện đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền về kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ; Tháng hành động vì trẻ em năm 2020. Đặc biệt đã tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và hướng dẫn cách ly y tế tại hộ gia đình để người dân nắm bắt thông tin và phối hợp tốt nhằm phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

Tăng cường công tác QLNN trên lĩnh vực quảng cáo, thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo, lắp đặt bảng hiệu trên địa bàn huyện năm 2020.

c) Y tế: Trong tháng 07, số lượt người khám chữa bệnh là 10.067 lượt, điều trị nội trú bình quân trong ngày là 69 lượt. Công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng; trong tháng 07, trên địa bàn huyện đã phát hiện 05 ca sốt xuất huyết, lũy kế từ đầu năm đến nay đã phát hiện 43 ca bệnh sốt xuất huyết. Đã chỉ đạo ngành y tế tiến hành điều tra dịch tễ tại khu vực bệnh nhân đang sinh sống; đồng thời, tiến hành phun hóa chất xử lý ổ dịch, thau vét bọ gậy xung quanh khu vực hộ dân có gia đình bệnh nhân và triển khai rộng hơn sang các thôn khác.

Tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh dịch bệnh Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện để chủ động phòng, chống dịch, tổ chức cách ly kịp thời các trường hợp đi về từ vùng dịch hoặc các trường hợp có tiếp xúc gần với những trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19. Về việc giám sát, cách ly các trường hợp có yếu tố dịch tễ: Tổ chức giám sát, theo dõi chặt chẽ các trường hợp đến và trở về từ thành phố Đà Nẵng và các nước, khu vực có dịch và các trường hợp có tiếp xúc gần với người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19.

d) Thực hiện các chính sách xã hội, việc làm:

Triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, các đối tượng chính sách. Công tác bảo trợ xã hội đã tổ chức giải quyết 151 hồ sơ, gồm 60 hồ sơ hưởng mới, 36 hồ sơ thôi hưởng, 50 hồ sơ mai táng phí, 05 hồ sơ điều chính mức hưởng. Thực hiện chính sách có công, đã giải quyết 09 hồ sơ, gồm 06 hồ sơ mai táng phí, 01 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ, 01 hồ sơ HĐCM, HĐKC bị địch bắt tù, đày; 01 hồ sơ đề nghị giám định ADN liệt sĩ Trương Văn Sính (Hà Tĩnh).

Thực hiện các hoạt động tri ân, nhân dịp Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, đã rà soát tổng hợp quà Chủ tịch Nước tặng cho các đối tượng có công với cách mạng trên địa bàn 17 xã, thị trấn theo Quyết định số 1097/QĐ-CTN ngày 08/7/2020 với tổng số tiền 514 triệu đồng (trong đó: 36 đối tượng gồm Mẹ VNAH, TB,BB > 81%, liệt sĩ hưởng nuôi dưỡng, thân nhân 2 Liệt sĩ, CĐHH > 81% được hưởng 400.000 đồng/01 suất với số tiền 14.400.000 đồng và gần 2.534 đối tượng gồm tuất LSCB, TB < 81%, BB < 81%, con liệt sĩ, đại diện gia đình thờ cúng được hưởng 200.000 đồng/1 suất với số tiền 499.600.000 đồng). Triển khai chi tiền thờ cúng cho hơn 1.735 liệt sĩ trên địa bàn huyện, với tổng số tiền 867.500.000 đồng. Tổ chức đưa, đón 44 người có công đi điều dưỡng ngoại tỉnh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công miền Trung (thành phố Đà Nẵng) từ ngày 06/7-10/7/2020.

Công tác thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đến nay, đã tiếp nhận 5.255 hồ sơ; qua công tác thẩm định có 5.073 hồ sơ đủ điều kiện, 182 hồ sơ không đủ điều kiện, đã được UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 3.087 hồ sơ.

3. Công tác cải cách hành chính.

Hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện ngày càng phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác phục vụ. Trong tháng 07, đã tiếp nhận 1.857 hồ sơ (trong đó: Tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công: 1.404 hồ sơ; tiếp nhận liên thông từ cấp xã (bao gồm thủ tục liên thông từ cấp xã và thủ tục thuộc thẩm quyền cấp huyện nhưng tiếp nhận tại cấp xã): 453 hồ sơ). Số hồ sơ có ngày hẹn trả trong tháng là 1.736 hồ sơ; trong đó, đã giải quyết 1.539 hồ sơ (trong hẹn: 1.443 hồ sơ, chiếm 93,7%; trễ hẹn: 96 hồ sơ, chiếm 6,3%, gồm: lĩnh vực đất đai: 66 hồ sơ, bảo trợ xã hội: 09 hồ sơ, việc làm: 06 hồ sơ, hoạt động xây dựng: 01 hồ sơ, tài chính đầu từ: 09, viễn thông: 02, giáo dục đào tạo: 03); đang giải quyết 196 hồ sơ (trong hẹn: 54 hồ sơ, quá hẹn: 142 hồ sơ).

4. Lĩnh vực an ninh, quốc phòng và giải quyết đơn thư khiếu nại:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang tiếp tục thực hiện tốt việc triển khai kế hoạch đảm bảo quốc phòng an ninh nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra điểm nóng về trật tự xã hội.

An toàn giao thông: Trong tháng 07, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 03 vụ nghiêm trọng làm chết 03 người, bị thương 01 người tại thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Điền; so với tháng trước giảm 01 vụ, giảm 01 người chết, giảm 02 người bị thương, so với cùng kỳ giảm 06 vụ, số người chết không tăng không giảm và giảm 02 người bị thương. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 01 vụ, bị thương 01 người tại xã Lộc Trì; số vụ không tăng không giảm, tăng 01 người bị thương so với tháng trước và cùng kỳ. Tai nạn giao thông đường thủy nội địa không xảy ra, tuy nhiên đáng chú ý xảy ra 01 vụ tai nạn vùng biển gần bờ thuộc địa phận xã Lộc Vĩnh làm 02 người chết.

Về công tác tiếp công dân: Trong tháng 7, UBND huyện đã tiến hành 11 cuộc tiếp công dân; trong đó: có 08 cuộc tiếp công dân thường xuyên tại Ban Tiếp công dân huyện với 13 lượt công dân (trong đó có 01 đoàn 05 người); 04 cuộc tiếp công dân định kỳ tại Ban Tiếp công dân huyện và UBND xã Lộc Thủy.

Về giải quyết đơn thư: UBND huyện tiếp nhận được 47 đơn, trong đó: 28 đơn thuộc thẩm quyền, 18 đơn không thuộc thẩm quyền, 01 đơn không đủ điều kiện xử lý.

+ Đơn thuộc thẩm quyền 28 đơn, thuộc lĩnh vực kiến nghị, phản ánh. UBND huyện đã tiếp nhận và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện kiểm tra, xác minh để tham mưu UBND huyện giải quyết, trả lời đơn đảm bảo theo quy định.

+ Đơn không thuộc thẩm quyền 18 đơn (kiến nghị, phản ánh 07 đơn, 01 đơn tranh chấp, 10 đơn tố cáo). UBND huyện đã có văn bản chuyển đơn đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để được giải quyết theo đúng quy định.

+ Đơn không đủ điều kiện xử lý: 01 đơn. UBND huyện đã có công văn trả lại và hướng dẫn đơn đảm bảo theo đúng quy định.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Các cấp, các ngành và các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện về việc phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi xuyên tạc, đưa tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục chỉ đạo công tác hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tổ chức rà soát, lập danh sách bổ sung những đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo còn thiếu sót để phê duyệt và chi trả đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

2. Về lĩnh vực kinh tế, tổng hợp

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

- Chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

- Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Chỉ đạo ngành Nông nghiệp tập trung công tác chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, đặc biệt là công tác phòng, chống hạn, chống úng cho cây trồng; tổ chức thăm đồng, ước tính năng suất, sản lượng vụ Hè Thu, chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Hè Thu theo lịch thời vụ hoàn thành trước ngày 31/8; chuẩn bị đăng ký giống, đặc biệt là các giống lúa có chất lượng cao để chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021. Chỉ đạo hoàn thành tiêm phòng vụ Thu, tiêm phòng dại chó; tăng cường kiểm tra tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi; tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý, nuôi trồng và chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Tăng cường kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, chủ động tích nước và cung cấp đủ nước tưới cho cây trồng. Đôn đốc các HTX triển khai thực hiện phương án phòng chống hạn mặn vụ Hè Thu; duy tu, bảo dưỡng, xây dựng mới các hạng mục công trình thủy lợi nhỏ để phục vụ sản xuất.

Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao (xã Vinh Hưng), nông thôn mới kiểu mẫu (xã Lộc Bổn). Xây dựng xã Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Tập trung chỉ đạo và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCCR. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án PCCCR của các chủ rừng, chính quyền cấp xã.

- Tiếp tục huy động có hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch đầu tư công trong năm, đặc biệt là các công trình trọng điểm, công trình phục vụ sản xuất. Thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định của Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 23/01/2020 của UBND tỉnh, công văn số 3333/UBND-XDCB ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh, công văn số 4618/UBND-XDCB ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; Chỉ thị số 336/CT-UBND ngày 14/02/2020 của UBND huyện về thực hiện đầu tư công năm 2020.

Về mốc thời gian giải ngân: Căn cứ Văn bản số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 5465/UBND-XDCB ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh quy định thời gian giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 như sau:

+ Đối với các dự án và gói thầu chuyển tiếp được bố trí kế hoạch vốn năm 2020, đến ngày 30/6/2020 phải giải ngân trên 50% kế hoạch vốn năm 2020, đến ngày 30/9/2020 phải giải ngân trên 80% kế hoạch vốn năm 2020, đến 31/10/2020 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2020.

+ Đối với các dự án và gói thầu khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn năm 2020, đến ngày 30/6/2020 phải có số liệu giải ngân cho công tác xây lắp, đến ngày 30/9/2020 phải giải ngân trên 60% kế hoạch vốn năm 2020, đến 30/11/2020 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2020.

- Tập trung giải quyết kịp thời các vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình, dự án mới và các dự án chuyển tiếp; ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm; các khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác thu chi ngân sách, tập trung đôn đốc tiến độ các nguồn thu đạt thấp; đẩy mạnh công tác chống thất thu, nợ đọng thuế. Tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn, tổ chức đấu giá giao quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện.

3. Lĩnh vực văn hóa, xã hội:

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 8. Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về an toàn giao thông, cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến,… tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và công tác thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch nhằm chấn chỉnh tình trạng chèo kéo khách, bán hàng rong, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác cứu hộ, cứu nạn... tại các điểm kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện, đặc biệt là các điểm du lịch sinh thái biển, sông hồ, khe suối.

- Chỉ đạo ngành giáo dục tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng các cơ sở giáo dục để phòng tránh dịch bệnh Covid-19. Tổng kết năm học 2019 – 2020, chỉ đạo công tác chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học mới theo hưỡng dẫn của ngành giáo dục.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Tăng cường phối hợp quản lý và sử dụng nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, ưu tiên cho vay đối với các hộ nghèo và hộ sản xuất kinh doanh; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4,1% vào cuối năm, quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Quốc phòng, an ninh, công tác nội chính, phòng tránh lụt bão.

- Tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, nhất là trong các dịp lễ lớn của đất nước; theo dõi, giám sát các đối tượng và các địa bàn có tệ nạn ma túy.

- Chỉ đạo Ban an toàn giao thông huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn, tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông như: Tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các xã, thị trấn; đưa các đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước dân; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

- Tăng cường quản lý tài nguyên môi trường; tổ chức kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, khai thác khoáng sản, xây dựng trái phép.

- Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế đơn thư vượt cấp, kéo dài.

- Chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống lụt bão và hỗ trợ kịp thời cho người dân ở các vùng bị thiên tai chia cắt; chuẩn bị tốt các điều kiện để ứng phó với lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

 

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày