Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2019 CỦAỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
20/03/2019 3:52:PM

Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 và danh mục chương trình, đề án thực hiện trong năm 2019; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác Quý I năm 2019 với các nội dung chính sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

I

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KT-XH TRỌNG ĐIỂM

1

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

2

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị năm 2019

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

3

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô và các dự án trên địa bàn huyện năm 2019

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

4

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Du lịch – Dịch vụ năm 2019

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

5

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội năm 2019

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

II

CÁC BÁO CÁO, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN TRÌNH HUYỆN ỦY (theo Chương trình của Huyện ủy)

1

Đề án sát nhập các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Phú Lộc (giai đoạn 2018 - 2025)

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

2

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 28/6/2016 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 3 (trước ngày 10/3/2019)

III

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

1

Dự án bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường xã năm 2019

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 3

2

Đề án khai thác mặt nước Đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

3

Dự án xây dựng khu căn cứ hậu phương của huyện tại xã Lộc Hòa (giai đoạn 2)

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2019

4

Dự án xây dựng 03 thao trường bắn cơ bản cấp xã, gồm Khu 1, Khu 2 và Khu 3 (giai đoạn 1)

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2019

5

Dự án Chỉnh trang, cải tạo dải phân cách đường Lý Thánh Tông

Đội
Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2019

6

Dự án Hệ thống đèn trang trí đô thị qua thị trấn Phú Lộc

Đội
Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2019

7

Đề án sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo quy định

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2019

8

Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2019

9

Đề án Sắp xếp tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2019

IV

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

 

 

 

1

Kế hoạch trồng cây Tết nguyên đán

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

2

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2019

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

3

Kế hoạch triển khai Chỉ thị 65/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh

Hạt Kiểm lâm

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 02

4

Phương án Phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Phú Lộc.

Hạt Kiểm lâm

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 3

5

Phương án huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy

Hạt Kiểm lâm

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 3

6

Kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình xây dựng

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 3

7

Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình sản xuất liên kết theo kiểu chuổi giá trị

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 3

8

Kế hoạch kiểm tra việc sắp xếp lại nghề nuôi cá lồng trên địa bàn huyện theo QĐ số 60/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

9

Kế hoạch kiểm tra, xử lý việc nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện vi phạm Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

10

Kế hoạch kiểm tra nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

11

Báo cáo Thống kê đất đai 2018

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

12

Kế hoạch Kiểm kê đất đai 2019

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý I

13

Kế hoạch khuyến khích phát triển trồng rừng gỗ lớn (FSC)

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Kế hoạch gặp mặt đầu xuân 2019

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

2

Kế hoạch triển khai Đề án sắp xếp, chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, đơn vị năm 2019

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

3

Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn năm 2019

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

4

Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo, lắp đặt biển hiệu trên địa bàn huyện.

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

5

Kế hoạch kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa công cộng và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

6

Kế hoạch kiểm tra hệ thống phát thanh, truyền hình năm 2019

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

7

Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh trình trạng chèo kéo du khách, bán hàng rong, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác cứu hộ, cứu nạn... tại các điểm kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

8

Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, cảnh báo công tác cứu hộ, cứu nạn tại các bãi biển, sông, suối, hồ trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

9

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng án bộ, công chức, viên chức năm 2019

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

10

Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2019

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

11

Kế hoạch xuất khẩu lao động năm 2019

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

12

Kế hoạch cải tạo, sắp xếp dây thuê bao viễn thông

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 02

13

Kế hoạch đầu tư nhà vệ sinh, bãi đậu xe, wifi, cây xanh tại các điểm di tích

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 02

14

Kế hoạch xây dựng đề tài nghiên cứu các tour, tuyến du lịch trải nghiệm trên đầm phá Cầu Hai

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 02

15

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 02

16

Kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội 2019

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 02

17

Kế hoạch Nâng cấp website du lịch Phú Lộc, xây dựng các fanpage, facebook, blog về du lịch huyện Phú Lộc

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 3

18

Kế hoạch tổ chức giải Việt dã truyền thống huyện Phú Lộc năm 2019

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 3

19

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2019

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 3

20

Kế hoạch Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 3

21

Kế hoạch xây dựng mô hình xã, thị trấn phù hợp trẻ em năm 2019

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 3

22

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

23

Kế hoạch văn thư - lưu trữ năm 2019

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Quý I

24

Kế hoạch Thi tuyển chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

25

Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tôn giáo

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2019

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Kế hoạch Phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy năm 2019

Công an huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

2

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

3

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông năm 2019

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

4

Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

5

Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2018 và ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2019

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

6

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Văn Phòng

Phó Chủ tịch Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

7

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Văn Phòng

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

8

Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2019

Phòng
Tư pháp

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Quý I

9

Kế hoạch thực hiện Đề án 452

Phòng
Tư pháp

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Quý I

10

Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL năm 2019

Phòng
Tư pháp

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Quý I

11

Kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL năm 2019

Phòng
Tư pháp

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Quý I

12

Kế hoạch theo dõi thi hành Pháp luật trên địa bàn huyện năm 2019

Phòng
Tư pháp

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Quý I

13

Kế hoạch thực hiện đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Phòng
Tư pháp

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Quý I

14

Kế hoạch thực hiện công tác Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

Phòng
Tư pháp

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Quý I

15

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

16

Kế hoạch thanh tra năm 2019

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

V

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

1

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

 

 

 

1

Chỉ thị về tập trung mọi nỗ lực, nâng cao vai trò và trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

2

Chỉ thị triển khai thực hiện dự toán thu NSNN năm 2019

Chi cục Thuế

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

3

Chỉ thị tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

4

Chỉ thị về tăng cường công tác an toàn điện, tiết kiệm điện năm 2019

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

5

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thực hiện các hoạt động Khuyến nông lâm ngư trên địa bàn huyện năm 2019

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

6

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Hạt Kiểm lâm

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 3

7

Quyết định Ban hành một số quy định tổ chức thực hiện NSNN huyện năm 2019

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

8

Chỉ thị tăng cường quản lý đầu tư xây dựng năm 2019

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

9

Chỉ thị tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

 Chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm tra, cảnh báo cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống đuối nước tại các bãi biển, sông, suối, hồ trên địa bàn huyện

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Chỉ thị tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các Lễ hội Xuân năm 2019

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

2

Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND và UBND huyện còn hiệu lực, hết hiệu lực năm 2018

Phòng
Tư pháp

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

3

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Phòng
Tư pháp

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Tháng 01

4

Quyết định giao chỉ tiêu về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

5

Chỉ thị về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

6

Chỉ thị công tác huấn luyện DQTV năm 2019

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 02

7

Chỉ thị tổ chức lễ ra quân huấn luyện

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 03

8

Đề án đánh  giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

9

Chỉ thị về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TT-BTP-BCA-BYT về  hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Phòng
Tư pháp

Phó Chủ tịch
Đặng Hữu Phúc

Quý I

10

Chỉ thị về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Phòng
Tư pháp

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

 

Ghi chú: Căn cứ tình hình thực tế, Chương trình công tác Quý I/2019 có thay đổi một số nội dung so với Chương trình công tác năm 2019 đã ban hành.

Các nội dung tại Chương trình công tác năm 2019 có thay đổi như sau:

- Mục II.1: thay đổi từ mục các dự án, đề án, quy hoạch lớn sang mục các báo cáo, kế hoạch, đề án trình Huyện ủy.

- Mục IV.2.6: thay đổi cơ quan chủ trì từ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện sang Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Mục IV.2.18: thay đổi cơ quan chủ trì từ Phòng Văn hóa và Thông tin sang Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý I năm 2019 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý I năm 2019 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày