Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
08/04/2018 5:04:PM

          Căn cứ Chương trình công tác năm 2018 và danh mục chương trình, đề án thực hiện trong năm 2018; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác quý II năm 2018 với các nội dung chính sau:

 

TT

NỘI DUNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

I

CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THÔNG QUA UBND HUYỆN THƯỜNG KỲ

                  1           

Nội dung Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV (phần kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh).

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 5

(trước ngày 10/5/2018)

                2          1

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2018

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

(trước ngày 10/5/2018)

                3          2

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Các Phó Chủ tịch

theo phân công

Tháng 6

(Trình HĐND huyện)

                4          3

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

(Trình HĐND huyện)

                5          4

Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

(Trình HĐND huyện)

                6          5

Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 05, HĐND huyện khóa XI

Văn phòng

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

(Trình HĐND huyện)

                7          7

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2018

Thanh tra

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

(Trình HĐND huyện)

                8          8

Báo cáo kết quả hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018

Thanh tra

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

(Trình HĐND huyện)

                  9           

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Công an huyện

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

(Trình HĐND huyện)

II

CÁC DỰ ÁN, QUY HOẠCH, ĐỀ ÁN LỚN

                  1           

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020

Phòng Tài nguyên và MT

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 4

(chuyển tiếp từ quý I)

                  2           

Quy hoạch chi tiết trục vành đai đô thị mới La Sơn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

                  3           

Quy hoạch tổng thể các điểm du lịch huyện giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 6

                  4           

Đề án xây dựng cánh đồng mẫu vùng trọng điểm lúa và phát triển một số sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Trước ngày 10/5/2018

(Trình Huyện ủy)

                  5           

  Dự án bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường xã năm 2018

Phòng Kinh tế                   và Hạ tầng

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Tháng 6

                  6           

Dự án đường và cầu liên thôn Bình An - Thuận Hóa, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

                  7           

Khu quy hoạch Phố chợ và chợ Lộc Bổn

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

                  8           

Dự án Cải tạo, sửa chữa đường ven sông Truồi về khu di tích kháng chiến Đình Bàn Môn

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

                  9           

Dự án kè chống xói lở bờ sông Nong, huyện Phú Lộc

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

                10         

Dự án đập ngăn mặn, giữ ngọt xã Lộc Thuỷ

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

                11         

Dự án trụ sở HĐND và UBND xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

                12         

Dự án kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Phú Lộc

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

                13         

Dự án đường nối từ Quốc lộ 1A vào Vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban Quản lý

dự án ĐTXDKV

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2018

                14         

Dự án thuộc nguồn vốn ODA của Chính phủ Đại công quốc Luxembourg

Ban Thực hiện Dự án VIE/033

/UBND các xã

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Năm 2018

III

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1.

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

                  1           

Kế hoạch lựa chọn, khoanh vùng để bảo vệ các rừng thông nhằm tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 4

                  2           

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Dại cho Chó Mèo 2018

Trạm Chăn nuôi và Thú y

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 4

                  3           

Kế hoạch triển khai công tác tiêu độc, khử trùng môi trường năm 2018

Trạm Chăn nuôi và Thú y

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 5

                  4           

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin LMLM cho gia súc 2018

Trạm Chăn nuôi và Thú y

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 5

                  5           

Kế hoạch kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch quản lý, bảo vệ phát triển rừng ở các xã, thị trấn

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 5

                  6           

Báo cáo kế hoạch kiểm tra, sắp xếp lại nghề nuôi cá lồng trên địa bàn huyện

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Cầu

Tháng 6

2.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

                  1           

Kế hoạch tham gia các môn thi đấu nằm trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh năm 2018

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 4

(chuyển tiếp

 từ quý I)

                  2           

Kế hoạch tham dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh năm 2018

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 4

(chuyển tiếp

 từ quý I)

                  3           

Kế hoạch tham gia giải việt dã tranh cúp báo Thừa Thiên Huế năm 2018

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 4

(chuyển tiếp

 từ quý I)

                  4           

Kế hoạch thực hiện tinh giảm biên chế năm 2018 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ

Phòng Nội vụ

Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 4

                  5           

Kế hoạch thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch

 Lê Văn Thông

Tháng 4

                  6           

Báo cáo kết luận kiểm tra công tác nội vụ trường học

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch

 Lê Văn Thông

Tháng 4

                  7           

Kế hoạch tổ chức tháng hành động Vì trẻ em 2018

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 5

                  8           

Kế hoạch điều tra cung - cầu lao động năm 2018

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 6

                  9           

Kế hoạch kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 6

                10         

Kế hoạch kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7

Trung tâm DS-KHHGĐ

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 6

                11         

Báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2018

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 6

                12         

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 6

                13         

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về thanh niên 6 tháng đầu năm 2018

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 6

                14         

Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

3.

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

                  1           

Kế hoạch cải tạo cây xanh dải phân cách các tuyến đường thị trấn Phú Lộc

Đội Quản lý

đô thị

Phó Chủ tịch

 Phan Công Mẫn

Tháng 4

(Điều chỉnh từ Dự án, chuyển tiếp từ quý I)

                  2           

Kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ Tư pháp các xã, thị trấn

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 4

                  3           

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân vùng ven biển

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 4

                  4           

Kế hoạch tổ chức hội thi cải cách hành chính khối xã 1, năm 2018

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch

 Đặng Hữu Phúc

Tháng 4

                  5           

Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm

Văn phòng

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 5

                  6           

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

                  7           

Báo cáo công tác xây dựng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND xã, thị trấn 06 tháng đầu năm 2018

Phòng Nội vụ

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 6

                  8           

Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 6

                  9           

Báo cáo công tác PBGDPL 6 tháng đâu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch

Lê Văn Thông

Tháng 6

                10         

Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2018

Ban Chỉ huy quân sự

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Quý II, III

III

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

 

1.

Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội

1.    

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo bồi dưỡng CBCCVC

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 4

2.    

Quyết định quy định trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 4

2.

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

                  1           

Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Văn phòng

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 4

                  2           

Chỉ thị về việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn huyện

Văn phòng

Phó Chủ tịch

Đặng Hữu Phúc

Tháng 5

                  3           

Quyết định sửa đổi, bổ sung bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 5

                  4           

Quyết định sửa đổi Quy chế phân công trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng

Đội quản lý đô thị

Phó Chủ tịch

Phan Công Mẫn

Tháng 5

(chuyển tiếp

 từ quý I)

                  5           

Quyết định giao chỉ tiêu, điều động huấn luyện, chuyển loại, đào tạo, bổ túc sĩ quan dự bị

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Quý I, II

                  6           

Chỉ thị tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn năm 2018

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch

Nguyễn Văn Mạnh

Quý I, II

           
 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý II năm 2018 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý II năm 2018 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày