Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ III NĂM 2023
11/11/2023 10:24:AM

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 về ban hành Chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện Phú Lộc; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác Quý III năm 2023 với các nội dung chính sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

I

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH HUYỆN ỦY VÀ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY (Theo Chương trình công tác của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023)

1

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/HU ngày 17/7/2018 của Huyện ủy về "xây dựng cánh đồng mẫu vùng lúa trọng điểm và phát triển một số sản phẩm nông nghiệp sạch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025"

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 9

(trước 10/9/2023)

2

Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/HU ngày 14/10/2021 của Huyện ủy về "chương trình xây dựng nông thôn mới và mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025"

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 9

(trước 10/9/2023)

3

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 9

(trước 10/9/2023)

4

Đề án đề nghị công nhận xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 9 (Chuyển tiếp từ tháng 3)

5

Đề án đề nghị công nhận xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 9 (Chuyển tiếp từ tháng 3)

6

Đề án đề nghị công nhận xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 9 (Chuyển tiếp từ tháng 3)

7

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII về Kế hoạch của Tỉnh ủy về "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050"

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý III (Chuyển tiếp từ tháng 6)

II

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

1

Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực ven biển xã Vinh Mỹ

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 8

2

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, vui chơi thể thao Lộc Bình

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Trần Văn Minh Quân

Tháng 8

3

Đề án Chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh của Đài Truyền thanh cấp huyện

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Năm 2023

III

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

 

 

 

1

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 7

(Chuyển tiếp từ Quý II)

2

Báo cáo công khai tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 9

3

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ các hoạt động khuyến nông - lâm - ngư năm 2024

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Tháng 9

4

Kế hoạch Cải tạo, nhân rộng cây dâu Truồi, bưởi da xanh trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2019-2025

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý III (Chuyển tiếp từ Quý II)

5

Kế hoạch kiểm tra tình hình vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai tại các xã Khu III

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý III (Chuyển tiếp từ Quý II)

6

Kế hoạch kiểm tra diện tích rừng trồng do các HTX quản lý và tổ chức sản xuất lâm nghiệp

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý III

7

Báo cáo tổng kết công tác PCTT & TKCN năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hoàng Văn Đề

Quý III

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Kế hoạch tổ chức Giải cờ tướng năm 2023

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 7 (Chuyển tiếp từ Quý II)

2

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở năm 2023

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 7

(Chuyển tiếp từ Quý I)

3

Kế hoạch tổ chức Giải cầu lông năm 2023

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý III (Chuyển tiếp từ Quý II)

4

Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tiếng hát hay về quê hương Phú Lộc” năm 2023

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý III (Chuyển tiếp từ Quý II)

5

Kế hoạch điều tra Cung - Cầu lao động năm 2023

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý III

6

Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2023

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Quý III

7

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Người cao tuổi năm 2023

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 9

8

Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 9

9

Kế hoạch tham gia Giải đua ghe trên Sông Hương 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Năm 2023

10

Kế hoạch tham gia Giải vô địch CLB Taewondo

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Năm 2023

11

Kế hoạch tham gia Giải vô địch các CLB Karatedo

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Năm 2023

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện năm 2023

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý III

IV

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

1

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Quyết định Điều chỉnh Quy chế phối hợp và phân công nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện.

Đội Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
 Trần Văn Minh Quân

Tháng 7 (Chuyển tiếp từ Tháng 4)

2

Công điện về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới năm 2023

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Hải Đăng

Tháng 8

3

Quyết định số lượng người trong các đơn vị trường học huyện

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý III

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý III năm 2023 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý III năm 2023 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

Văn Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày