Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
04/01/2021 9:18:AM

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 về ban hành Chương trình công tác năm 2020 của UBND huyện Phú Lộc; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác Quý II năm 2020 với các nội dung chính sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

I

CÁC ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THƯỜNG KỲ

1

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ KTXH 6 tháng  đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

2

Báo cáo thực hiện các chương trình KTXH trọng điểm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Phòng
Tài chính - KH

Các Phó Chủ tịch
theo phân công

Tháng 6

3

Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

4

Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

5

Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 09, HĐND huyện khóa XI

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

6

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

7

Báo cáo kết quả hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

8

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Công an huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

9

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

II

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

1

Dự án bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường xã năm 2020

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 5

2

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Phú Lộc

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

3

Đề án khai thác mặt nước Đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 6 (Chuyển tiếp từ Quý I)

4

Đề án Rà soát, sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

5

Chỉnh trang cải tạo cây xanh dải phân cách trên các tuyến đường thị trấn Phú Lộc

Đội Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2020

6

Cải tạo, sửa chữa hệ thống đèn trang trí QL1A đoạn qua thị trấn Phú Lộc

Đội Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2020

7

Công trình Chỉnh trang nút giao thông giữa đường Lý Thành Tông và Nguyễn Cảnh Chân, thị trấn Phú Lộc

Đội Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2020

8

Hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường Nguyễn Cảnh Chân – Hoàng Đức Trạch, thị trấn Phú Lộc

Đội Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2020

9

Dự án Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng, thị trấn Lăng Cô (giai đoạn 1)

Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

10

Dự án Trụ sở Huyện ủy Phú Lộc

Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

11

Dự án Đường giao thông trục trung tâm đô thị mới La Sơn

Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

III

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

 

 

 

1

Kế hoạch triển khai công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường năm 2020

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 4

2

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin LMLM cho gia súc 2020

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 5

3

Báo cáo rà soát quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hiền

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

4

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với đất trồng lúa bị thiếu nước vụ Hè Thu năm 2020

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý II

5

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý II

6

Kế hoạch kiểm kê đất đai 2019

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý II (Chuyển tiếp từ Quý I)

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo, lắp đặt biển hiệu trên địa bàn huyện.

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 4

2

Kế  hoạch tổ chức tháng hành động Vì trẻ em năm 2020

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 5

3

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 6

4

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp, luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý II

5

Kế hoạch điều tra Cung – Cầu lao động năm 2020

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Quý II

6

Kế hoạch xét thăng hạng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý II

7

Kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Năm 2020

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

2

Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 6

3

Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý II

4

Báo cáo kê khai tài sản, thu nhập năm 2019

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý II (Chuyển tiếp từ Quý I)

IV

TÊN HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐỐI THOẠI

1

Tổ chức Tổng kết cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

2

Tổ chức Tổng kết Chương trình công tác thanh niên giai đoạn 2012 - 2020

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

3

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ 5

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý II năm 2020 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý II năm 2020 của UBND huyện.

 

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày