Tìm trên trang KT-XH
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
31/03/2020 3:08:PM

 Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 và danh mục chương trình, đề án thực hiện trong năm 2020; xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác Quý I năm 2020 với các nội dung chính sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

I

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KT-XH TRỌNG ĐIỂM

1

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

2

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị năm 2020

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

3

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô và các dự án trên địa bàn huyện năm 2020

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

4

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Du lịch – Dịch vụ năm 2020

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

5

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội năm 2020

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

II

CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH LỚN

1

Đề án khai thác mặt nước Đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

2

Đề án Rà soát, sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

3

Chỉnh trang cải tạo cây xanh dải phân cách trên các tuyến đường thị trấn Phú Lộc

Đội Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2020

4

Cải tạo, sửa chữa hệ thống đèn trang trí QL1A đoạn qua thị trấn Phú Lộc

Đội Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2020

5

Công trình Chỉnh trang nút giao thông giữa đường Lý Thành Tông và Nguyễn Cảnh Chân, thị trấn Phú Lộc

Đội Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2020

6

Hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường Nguyễn Cảnh Chân – Hoàng Đức Trạch, thị trấn Phú Lộc

Đội Quản lý đô thị

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Năm 2020

7

Dự án Hạ tầng mở rộng nghĩa trang nhân dân Trường Đồng, thị trấn Lăng Cô (giai đoạn 1)

Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

8

Dự án Trụ sở Huyện ủy Phú Lộc

Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

9

Dự án Đường giao thông trục trung tâm đô thị mới La Sơn

Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

III

CÁC BÁO CÁO, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

 

 

 

1

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2020

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

2

Kế hoạch triển khai Chỉ thị 65/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh

Hạt Kiểm lâm

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 02

3

Kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình xây dựng năm 2020

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 02

4

Kế hoạch kiểm kê đất đai 2019

Phòng Tài nguyên &MT

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 02

5

Kế hoạch triển khai Đề án cải tạo, nhân rộng cây dâu Truồi, Bưởi da xanh trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2019-2025

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 3

6

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Dại cho Chó Mèo 2020

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 3

7

Kế hoạch trồng cây Tết nguyên đán Canh Tý 2020

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 1

8

Kế hoạch kiểm tra việc sắp xếp lại nghề nuôi cá lồng trên địa bàn huyện

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

9

Kế hoạch kiểm tra, xử lý việc nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện vi phạm Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

10

Kế hoạch kiểm tra nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

Kế hoạch gặp mặt đầu xuân 2020

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

2

Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn năm 2020

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

3

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng án bộ, công chức, viên chức năm 2020

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

4

Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2020

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

5

Kế hoạch xuất khẩu lao động năm 2020

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

6

Kế hoạch kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng gây tiếng ồn và internet, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

7

Kế hoạch cải tạo, sắp xếp dây thuê bao viễn thông trên địa bàn huyện năm 2020

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 02

8

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 02

9

Kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội 2020

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 02

10

Kế hoạch kiểm tra hệ thống phát thanh, truyền hình năm 2020

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 02

11

Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh trình trạng chèo kéo du khách, bán hàng rong, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác cứu hộ, cứu nạn... tại các điểm kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 3

12

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2020

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 3

13

Kế hoạch Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020

Phòng Lao động - TB và XH

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 3

14

Kế hoạch tổ chức giải bóng đá nữ huyện Phú Lộc

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

15

Kế hoạch tổ chức giải Việt dã truyền thống huyện 2020 và tham gia giải Việt dã tranh cúp báo Thừa Thiên Huế tại Huế

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

16

Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2020

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

17

Kế hoạch Dân vận chính quyền năm 2020

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

18

Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác thanh niên năm 2020

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

19

Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

20

Kế hoạch Tổng kết Chương trình công tác thanh niên giai đoạn 2012 - 2020

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

21

Kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Năm 2020

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Kế hoạch Phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020

Công an huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

2

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020

Phòng Văn hoá và Thông tin

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

3

Kế hoạch Kiểm tra Cải cách hành chính, văn hóa công vụ năm 2020

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

4

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

5

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

6

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông năm 2020

Phòng Văn hoá và Thông tin

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 02

7

Báo cáo kê khai tài sản, thu nhập năm 2019

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 3

8

Kế hoạch tổ chức lễ ra quân huấn luyện

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 3

9

Kế hoạch Tổ chức bảo vệ Đại  hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

10

Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2020

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

11

Kế hoạch thực hiện Đề án 452

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

12

Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL năm 2020

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

13

Kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL năm 2020

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

14

Kế hoạch theo dõi thi hành Pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

15

Kế hoạch thực hiện công tác Hòa giải ở cơ sở năm 2020

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

16

Kế hoạch thực hiện đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

17

Kế hoạch thực hiện công tác Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

18

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2020

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

19

Kế hoạch thanh tra năm 2020

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

20

Kế hoạch Văn thư - Lưu trữ năm 2020

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

21

Kế hoạch Tổng kết cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

22

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ 5

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

23

Kế hoạch triển khai Đề án sắp xếp, chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống các cơ quan, đơn vị

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

IV

TÊN HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐỐI THOẠI

1

Tổng kết thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2019 và ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2020

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

2

Tổng kết nhiệm vụ công tác xây dựng cơ sở ATLC- SSCĐ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng cơ sở ATLC-SSCĐ năm 2020

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

3

Tổ chức Tổng kết cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

4

Tổ chức Tổng kết Chương trình công tác thanh niên giai đoạn 2012 - 2020

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

5

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ 5

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Năm 2020

V

CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

1

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

 

 

 

1

Quyết định triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2020

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

2

Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc

Văn Phòng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

3

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thực hiện các hoạt động Khuyến nông lâm ngư trên địa bàn huyện năm 2020

Trung tâm dịch vụ NN huyện

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

4

Chỉ thị tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Phan Công Mẫn

Tháng 01

5

Chỉ thị về tăng cường công tác an toàn điện, tiết kiệm điện năm 2020

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

6

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Hạt Kiểm lâm

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 3

7

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lầm nghiệp bền vững

Hạt Kiểm lâm

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 3

8

Chỉ thị về tăng cường quản lý việc khai thác thủy sản trên đầm phá

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

9

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý việc nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện theo Quyết định 72/2014/QĐ- UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh.

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

10

Chỉ thị Ban hành một số quy định tổ chức thực hiện NSNN huyện năm 2020

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

11

Chỉ thị tăng cường quản lý đầu tư xây dựng năm 2020

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

12

Chỉ thị tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phòng
Tài chính - KH

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 

 

 

1

 Chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm tra, cảnh báo cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống đuối nước tại các bãi biển, sông, suối, hồ trên địa bàn huyện

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Quý I

3

Lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính

 

 

 

1

Chỉ thị tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ năm 2020

Phòng Nội vụ

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

2

Chỉ thị tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, các Lễ hội Xuân năm 2020

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Tháng 01

3

Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND và UBND huyện còn hiệu lực, hết hiệu lực năm 2019

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

4

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Phòng Tư pháp

Phó Chủ tịch
Hồ Trọng Cầu

Tháng 01

5

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020

Thanh tra huyện

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

6

Chỉ thị chấn chỉnh tình trạng lập hồ sơ, Biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện

Phòng Tư pháp

Chủ tịch
Nguyễn Văn Mạnh

Quý I

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình công tác Quý I năm 2020 của UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm trễ thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ thời gian đã đề ra.

2. Đề nghị các thành viên UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác Quý I năm 2020 của UBND huyện.

Đối với các chương trình, đề án, văn bản, nội dung công việc không có trong Chương trình công tác của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất và đăng ký qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần để trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

 

Phương Thảo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày