Tìm trên trang KT-XH
Các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2015
14/01/2015 11:25:AM

1.Chương trình xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội:

- Cơ quan chủ trì:  Phòng Nông nghiệp và PTNT.

- Cơ quan phối hợp:  Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, các ngành, địa phương liên quan.

2. Chương trình xây dựng, chỉnh trang các đô thị loại V và góp phần xây dựng đô thị Chân Mây:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: các ngành, địa phương liên quan.

3. Chương trình phát triển dịch vụ, du lịch:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Công Thương, các ngành, địa phương liên quan.

4. Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Phòng LĐ,TB&XH, các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn./.

Quốc Sinh
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày