Tìm trên trang KT-XH
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 (Theo Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 28/09/2012 của UBND huyện Phú Lộc)
15/03/2014 12:55:PM