Tìm trên trang KT-XH
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp La Sơn giai đoạn 1, huyện Phú Lộc (tỷ lệ 1/500) (Theo Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
10/03/2014 2:55:PM

1. Phạm vi quy hoạch: Khu đất quy hoạch thuộc địa phận của xã Lộc Sơn và xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, nằm trong ranh giới Khu công nghiệp La Sơn đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000; cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp khu dân cư xã Lộc Sơn;

- Phía Nam giáp với khu đất dự trữ 02, Khu công nghiệp La Sơn;

- Phía Đông giáp với tỉnh lộ 14B;

- Phía Tây giáp với khu đất quy hoạch cây xanh, khu công nghiệp La Sơn.

2. Quy mô đất đai: Diện tích quy hoạch khoảng 85,8ha.

3. Tính chất: Là khu công nghiệp tổng hợp, ưu tiên bố trí các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp nhẹ, công nghiệp sạch.

4. Bố cục quy hoạch kiến trúc:

a) Cơ cấu sử dụng đất:

Stt

Loại đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất hành chính, dịch vụ

7,03

8,19

2

Đất xây dựng nhà máy

54,06

63,01

3

Đất kho bãi

4,33

5,05

4

Đất giao thông

12,43

14,49

5

Đất cây xanh

7,08

8,25

6

Đất công trình đầu mối HTKT

0,87

1,01

 

Tổng cộng

85,8

100,00

b) Phân khu chức năng:

- Đất nhà máy công nghiệp: ký hiệu CN (CN02, CN03-10-12, CN11-13, CN09, CN14, CN15).

- Đất kho bãi: ký hiệu KB01, KB02.

- Đất khu hành chính, dịch vụ: ký hiệu CC, DV.

- Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: ký hiệu KT.

- Đất cây xanh: ký hiệu CX (CX-01, CX-02, CX-03, CX-04).

c) Chỉ tiêu kiến trúc, quy hoạch:

- Công trình hành chính, dịch vụ:

 + Mật độ xây dựng: ≤40%.

 + Chiều cao công trình: ≤20m.

 + Chỉ giới xây dựng: ≥5m so với chỉ giới đường đỏ.

- Công trình công nghiệp:

 + Mật độ xây dựng: ≤55%.

 + Chiều cao công trình: ≤15m.

 + Chỉ giới xây dựng: ≥5m so với chỉ giới đường đỏ.

- Công trình kho bãi:

 + Mật độ xây dựng: ≤50%.

 + Chiều cao công trình: ≤12m.

 + Chỉ giới xây dựng: ≥5m so với chỉ giới đường đỏ.

- Khu cây xanh:

 + Mật độ xây dựng: ≤5%.

 + Chiều cao công trình: ≤8m.

 + Chỉ giới xây dựng: ≥5m so với chỉ giới đường đỏ.

- Công trình đầu mối kỹ thuật:

 + Mật độ xây dựng: ≤20%.

 + Chiều cao công trình: ≤8m.

 + Chỉ giới xây dựng: ≥5m so với chỉ giới đường đỏ.

d) Tổ chức không gian:

- Trục trung tâm Khu công nghiệp là tuyến đường 31m từ cổng chính tỉnh lộ 14B xuyên suốt Khu công nghiệp, nối các khu công cộng, dịch vụ và các nhà máy công nghiệp, kết nối khu công nghiệp giai đoạn 01 với các khu vực khác trong khu công nghiệp La Sơn.

- Các công trình công cộng, dịch vụ được bố trí dọc tỉnh lộ 14B; các khu nhà máy công nghiệp bố trí liên hoàn, đảm bảo cách ly an toàn với tỉnh lộ 14B.

- Trên trục trung tâm có hai cụm điểm nhấn công trình công cộng, dịch vụ và cây xanh công viên (CX03).

- Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, kho bãi được bố trí ở phía Bắc của khu công nghiệp, thuận lợi trong việc phục vụ hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp.

5. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

a) Chuẩn bị kỹ thuật:

- San nền: Cao độ thiết kế tại các nút giao của mạng lưới đường giao thông. Cốt san nền khống chế thấp nhất được xác định là +6,5m. Độ dốc tối đa trên đường giao thông i<4%. Hướng dốc Tây Nam - Đông Bắc từ cao xuống thấp. San nền cục bộ trong các lô quy hoạch đất công nghiệp đảm bảo độ dốc nền phù hợp với loại hình công nghiệp, dưới 2%.

- Thoát nước mưa: Nước mưa theo hệ thống cống được dẫn đến các cửa xả đổ vào các mặt nước tự nhiên gồm: sông La Sơn, khe Đũa Bếp và hồ Bàu Sinh. Phân lưu vực thoát nước ra làm 3 phần phía Bắc và phía Tây qua sông La Sơn, phần còn lại của khu công nghiệp nước được thu vào các cống dọc đường nội bộ rồi được gom vào cống chính trên đường.

b) Giao thông:

- Trục trung tâm Khu công nghiệp tập trung: tuyến đường CN01 có lộ giới 31m, mặt cắt 01-01 (4,5m+10,5m+1m+10,5m+4,5m).

- Các tuyến đường chính của Khu công nghiệp gồm các tuyến:

 + Các tuyến CN02, CN03, CN04, CN07 có mặt cắt 02-02, 04-04 và 07-07; có lộ giới 19,5m (4,5m+10,5m+4,5m);

 + Các tuyến CN05, CN06, CN08, CN09, CN10 có mặt cắt 05-05, 06-06, 08-08, 09-09, 10-10; có lộ giới 15,5m (4m+7,5m+4m).

c) Cấp nước:

- Chỉ tiêu:

 + Cấp nước công nghiệp: 30m3/ha đất xây dựng nhà máy.

- Nguồn nước: từ nhà máy nước Lộc An, nhà máy nước sông Nông.

- Hệ thống: Mạng lưới cấp nước được thiết kế mạng lưới vòng nhánh cụt.

- Nước cứu hỏa: bố trí các họng cứu hỏa theo tuyến với khoảng cách 150m/1họng.

d) Cấp điện:

- Chỉ tiêu:

 + Đất hành chính công cộng: 100kW/ha/ngđ;

 + Đất nhà máy xí nghiệp: 250kW/ha/ngđ;

 + Đất kho bãi: 50kW/ha/ngđ;

 + Đất đầu mối kỹ thuật: 250kW/ha/ngđ;

 + Đất cây xanh công viên: 25kW/ha/ngđ;

 + Đất giao thông: 50kW/ha/ngđ.

- Nguồn điện: nguồn cấp điện từ lưới điện 110kV của quốc gia chạy ở phía Đông của khu công nghiệp. Lắp đặt trạm 110/35/22kV công suất 1x25MVA được đặt tại khu đất hạ tầng của khu công nghiệp. Tùy theo công suất sử dụng mỗi nhà máy sẽ đặt các trạm biến áp 22kV/0,4kV.

- Mạng lưới: Mạng lưới cấp điện cho toàn khu công nghiệp được bố trí theo hệ thống giao thông. Lưới điện chiếu sáng: trên trục đường đôi được đi cáp ngầm ở giải phân cách giữa, các trục đường còn lại thiết kế chủ yếu đi ngầm một bên vỉa hè của các trục đường.

đ) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Thoát nước thải:

 + Tiêu chuẩn thoát nước lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước.

 + Hệ thống thoát nước thải khu công nghiệp được thiết kế mạng lưới thoát nước riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa.

 + Nước thải từ các nhà máy, khu kho bãi được xử lý cục bộ đạt các yêu cầu về môi trường theo các quy định chuyên ngành trước khi xả vào hệ thống thu gom của khu công nghiệp, và được dẫn đến khu xử lý tập trung phía Bắc khu công nghiệp. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn quy định được xả trực tiếp vào mạng lưới thoát nước của  khu vực. Nước thải sinh hoạt từ các khu vệ sinh trong nhà máy, nhà công cộng, dịch vụ được xử lý qua bể tự hoại đúng quy cách trước khi xả vào hệ xử lý nước thải khu công nghiệp. Hệ thống thu gom nước thải khu công nghiệp dẫn nước thải đến khu xử lý tập trung phía Bắc Khu công nghiệp.

- Thu gom và xử lý chất thải rắn: Chất thải rắn của các công trình công cộng và dịch vụ được tập trung tại một điểm tập trung chất thải rắn, sau đó chuyển về bãi xử lý chất thải rắn của khu vực. Chất thải rắn các nhà máy công nghiệp được thu gom và tập trung tại một điểm trong khuôn viên của nhà máy, sau đó thỏa thuận với đội vệ sinh của khu công nghiệp để thu gom về khu công nghiệp. Chất thải rắn các nhà máy rất độc hại cần có xử lý trước khi đưa về khu xử lý chất thải rắn.

e) Môi trường: Sử dụng các biện pháp giảm thiểu tác động như trồng cây xanh, tạo khoảng lùi nhất định, đặc biệt rác thải cần xử lý đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra hoặc vận chuyển đến bãi tập trung rác thải.

 

 

       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày