Tìm trên trang KT-XH
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Xuân Lộc (theo Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND huyện Phú Lộc)
15/01/2015 8:10:AM

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Lộc (đã được UBND huyện Phú Lộc phê duyệt tại Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 16/7/2013) với những nội dung sau:

1. Điều chỉnh vị trí quy hoạch nghĩa trang: Điều chỉnh 02 vị trí quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa tại thôn 1 và bản Phúc Lộc, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc đến vị trí thuộc thửa 31, tờ bản đồ số 02 (được xác định tại bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 của xã Xuân Lộc), tại thôn 1, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc (Có bản vẽ vị trí khu đất kèm theo)

2. Điều chỉnh mục đích sử dụng đất:

- Điều chỉnh 4,0ha đất quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa tại thôn 1 (diện tích 2,0ha) và bản Phúc Lộc (diện tích 2,0ha), xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc thành đất rừng sản xuất.

- Điều chỉnh 4,0ha đất rừng sản xuất thuộc thửa 31, tờ bản đồ số 02 (được xác định tại bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 của xã Xuân Lộc), tại thôn 1, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc thành đất nghĩa trang, nghĩa địa.

Quốc Sinh
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày