Tìm trên trang KT-XH
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Lộc Điền (theo Quyết định số 4556/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của UBND huyện Phú Lộc)
15/01/2015 8:10:AM

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc Điền đến năm 2020 (đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 28/9/2012) với những nội dung sau:

1. Nhà văn hóa xã:

- Vị trí: Điều chỉnh từ vị trí khu đất sau UBND xã sang vị trí mới tại Sân vận động cũ của xã Lộc Điền thuộc thôn Đông An.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất một phần diện tích có chức năng sử dụng đất theo quy hoạch là đất khu dân cư nông thôn (hiện trạng là đất thể dục thể thao) với diện tích là 3.610,0m2 thành đất xây dựng nhà văn hóa xã (thuộc hạng mục đất phát triển hạ tầng).

(Có họa đồ vị trí  khu đất điều chỉnh quy hoạch kèm theo Quyết định này)

2. Điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kèm theo Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lộc Điền:

STT

Chỉ tiêu

Theo Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 28/9/2012

Điều chỉnh

 quy hoạch

Diện tích

Cơ cấu

Diện tích

Cơ cấu

(ha)

(%)

(ha)

(%)

1

Đất phi nông nghiệp

3482,2

30,18

3482,56

30,19%

-

Đất phát triển hạ tầng

454,52

13,05%

454,881

13,06%

2

Đất khu dân cư nông thôn

345,01

2,99%

344,649

2,99%

3. Các chỉ tiêu về kiến trúc, quy hoạch: Đối với lô đất xây dựng nhà văn hóa xã sau khi điều chỉnh vị trí và chức năng sử dụng đất nêu trên, vẫn được giữ nguyên các chỉ tiêu về kiến trúc, quy hoạch theo Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch kèm theo Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2012 của UBND huyện./.

Quốc Sinh
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày