Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Ngày 05 tháng 6 năm 2018, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 1043 /SGTVT-AT&QLGT về việc triển khai Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt
Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Sở Ngoại vụ ban hành Công văn số 621 /SNgV-LS về việc xử lý thi hài người nước ngoài tử vong tại địa phương.
Ngày 16 tháng 5 năm 2018, Sở Ngoại vụ đã ban hành Công văn số 611/SNgV-LS về việc thông báo thủ tục cấp thị thực của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội
Ngày 16 tháng 5 năm 2018,  Sở Ngoại vụ đã ban hành Công văn số 610/SNgV-LS  về việc khuyến cáo việc sử dụng HCNG/HCCV được gia hạn khi đi các nước Trung Đông Châu Phi.
Ngày 20/4/2018, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 1265/TB-UBND về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý I năm 2018.  
Ngày 12/4/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
Ngày 01/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về trình tự thủ tục thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với TTHC tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và thủ tục Đề nghị tặng hoặc truy tặng “Huân chương độc lập” áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 01/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 511/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh quy định về khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; theo Báo cáo số 01/BC-TTHCC ngày 02/01/2018 của Trung tâm Hành chính công huyện, UBND huyện thông báo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tháng 12 năm 2018 về dịch vụ hành chính công.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 2124/QĐ-TTg ngày 28/12/2017, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 6/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xác định thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế".
Các tin khác
Xem theo ngày