Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới
28/03/2024 9:26:AM
Ngày 25/3/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch 137-KH/HU về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Theo đó, mục đích nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên trong huyện nắm vững nội dung cơ bản của Kết luận 70. Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận 70; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Kết luận 70 trong các tầng lớp Nhân dân.

Yêu cầu đặt ra đó là công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận 70 phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kết luận 70. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trong huyện chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận 70. Công tác tuyên truyền Kết luận 70 cần được tiến hành thường xuyên, thống nhất và kịp thời.

Nội dung, tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt: Kết luận 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện Kết luận 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Đối tượng: Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên trong huyện; Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Kết luận 70.

Hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt: Kết hợp nghiên cứu, học tập, quán triệt tại Hội nghị với tự học, tự nghiên cứu tài liệu. Tổ chức hội nghị cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chi bộ chuyên đề phổ biến, giới thiệu, thảo luận nội dung cơ bản về công tác phát triển mạnh mẽ thể dục, thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng con người phát triển hài hòa, toàn diện.

Thời gian tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt: hoàn thành trong quý II năm 2024.

Trần Thị Phi – Ban Tuyên giáo Huyện ủy
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.028.148
Truy cập hiện tại 1.870 khách