Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Giới thiệu kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
01/08/2023 3:48:PM

Bộ Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật là tập hợp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực do các cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành; các quy phạm pháp luật được sắp xếp theo một cấu trúc logic, khoa học, thống nhất; giúp cá nhân, tổ chức dễ dàng tìm kiếm, tra cứu các quy định của pháp luật. Bộ Pháp điển là sản phẩm chính thức của Nhà nước, được sử dụng miễn phí và được đăng tải, duy trì thường xuyên, liên tục trên Cổng thông tin điện tử pháp điển.

Theo quy định của Pháp lệnh pháp điển, Bộ pháp điển của Việt Nam được cấu trúc theo chủ đề. Hiện nay, Bộ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật chứa đựng 271 đề mục thuộc 45 chủ đề, trong đó, mỗi chủ đề chứa đựng quy phạm pháp luật điều chỉnh các nhóm quan hệ xã hội nhất định được xác định theo lĩnh vực. Trong mỗi chủ đề có một hoặc nhiều đề mục, mỗi đề mục chứa đựng các quy phạm pháp luật điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội nhất định. Trong mỗi đề mục có thể có các phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm và nội dung các quy phạm pháp luật được đưa vào bởi các văn bản sử dụng để pháp điển. Cấu trúc của đề mục dựa theo bố cục của văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất được pháp điển vào đề mục đó (mỗi một đề mục chỉ có một văn bản có giá trị pháp lý cao nhất). Mỗi đề mục trong Bộ pháp điển là tập hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội nhất định. Các quy phạm pháp luật này tồn tại ở nhiều văn bản khác nhau được sắp xếp theo một trật tự nhất định.

Thực hiện Công văn số 7570 /UBND-CCHC ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật với các chủ đề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tổ chức bộ máy nhà nước; Trật tự, an toàn xã hội và 08 đề mục và để thuận tiện trong việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển nói chung và khai thác kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tổ chức bộ máy nhà nước; Trật tự, an toàn xã hội và 08 đề mục, UBND huyện đề nghị, kiến nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn; các tổ chính trị-xã hội trên địa bàn huyện:

1. Tiến hành tuyên truyền, phổ biến về Bộ pháp điển và Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật với các chủ đề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tổ chức bộ máy nhà nước; Trật tự, an toàn xã hội và 08 đề mục.

2. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc mình quản lý thường xuyên truy cập, khai thác và sử dụng Bộ pháp điển trên Cổng/Trang thông tin điện tử pháp điển (https://phapdien.moj.gov.vn).

Cách thức khai thác Bộ pháp điển

Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin điện tử pháp điển (địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn)

Bước 2: Chọn mục Bộ pháp điển

Bước 3: Chọn các tính năng để tra cứu

1. Tra cứu nội dung theo cấu trúc của đề mục: Bấm lần lượt vào CHỦ ĐỀ - ĐỀ MỤC - PHẦN – CHƯƠNG - ĐIỀU cần tìm kiếm.

2. Tra cứu toàn bộ nội dung của đề mục: Khi vào Bộ pháp điển, màn hình máy tính hiển thị 45 chủ đề. Người dùng tìm kiếm các đề mục trong 45 chủ đề. Bên cạnh mỗi đề mục có cụm từ (Xem chi tiết), khi đó, người dùng click chuột vào cụm từ (Xem chi tiết), màn hình sẽ hiện ra toàn bộ nội dung của đề mục.

3. Tra cứu Danh mục văn bản sử dụng pháp điển vào mỗi đề mục: Ngay bên cạnh tên của mỗi đề mục có cụm từ (Danh mục văn bản), khi đó, người dùng click chuột vào cụm từ (Danh mục văn bản), màn hình sẽ hiện ra toàn bộ Danh mục các văn bản sử dụng để pháp điển. Đối với từng văn bản sử dụng để pháp điển được thể hiện các thông tin về: Cơ quan thực hiện pháp điển, ngày ban hành, ngày có hiệu lực của văn bản và số thứ tự của văn bản trong đề mục

4. Tra cứu, tìm kiếm theo từ khóa: Tính năng này giúp người sử dụng tra cứu, tìm kiếm các nội dung pháp lý cần tìm trong phần cấu trúc của Bộ pháp điển. Người dùng nhập nội dung tra cứu vào ô Nhập từ khóa cần tìm trên thanh công cụ, khi đó, kết quả tìm kiếm sẽ ra nội dung có chứa các từ khóa cần tìm.

Trân trọng!

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.148.147
Truy cập hiện tại 1.244 khách