Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
01/08/2023 11:06:AM
Ngày 30/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra, bao gồm: Điều 38, Điều 56, Điều 60, Điều 79, Điều 87, Điều 90, Điều 91; Khoản 4 Điều 96; Điều 105; Khoản 3 Điều 106. Các biện pháp thi hành Luật Thanh tra bao gồm: thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm Thanh tra viên; trang phục, thẻ thanh tra; chế độ, chính sách, phụ cấp và chế độ đặc thù đối với Thanh tra viên; tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, Thủ trưởng các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, Thanh tra viên; cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thanh tra; Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập và người làm công tác thanh tra nội bộ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Thanh Tra Chính phủ./.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.148.867
Truy cập hiện tại 1.500 khách