Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai thực hiện Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh
01/08/2023 11:06:AM
Ngày 21/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023 và thay thế Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để triển khai thi hành Quyết định kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Phổ biến, quán triệt đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý nội dung Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND, nhất là cán bộ, công chức, viên chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, công chức phụ trách công tác pháp chế và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Toàn văn nội dung Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (mục Niêm yết thông báo) và các trang thông tin điện tử có liên quan.

- Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.205.081
Truy cập hiện tại 1.181 khách