Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Bãi bỏ các Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
17/05/2023 11:17:AM
Ngày 11/5/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND về bãi bỏ các Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, UBND tỉnh bãi bỏ toàn bộ các Chỉ thị sau đây:

- Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 13/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chỉ thị số 19/2015/CT-UBND ngày 12/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2023.

Do đó, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND nêu trên./.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.200.352
Truy cập hiện tại 199 khách