Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng mật độ của loài cây trồng chính rừng phòng hộ lên 600 cây/ha
02/11/2022 3:03:PM
Ngày 27/10/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 17/2022/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông ngiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh.

Theo quy định mới, cần khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên đối với: Rừng do khai thác kiệt; nương rẫy bỏ hoang, đất có trảng cỏ, cây bụi xen cây gỗ và bãi bồi cửa sông, vùng ven biển có mật độ cây tái sinh mục đích đạt chiều cao trên 0,5 m lớn hơn 500 cây/ha; đất ngập phèn có cây tái sinh mục đích lớn hơn 1000 cây/ha. Mật độ cây tái sinh mục đích phân bố tương đối đều trên toàn diện tích hoặc có các khoảng trống dưới 1000 m2. Trong đó, các biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên được quy định cụ thể hơn:

Thứ nhất, đối với rừng đặc dụng (phân khu bảo vệ nghiêm ngặt): Bảo vệ, chống chặt phá cây tái sinh mục đích hiện có; phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thứ hai, đối với rừng đặc dụng (phân khu phục hồi sinh thái), rừng phòng hộ, rừng sản xuất: Bảo vệ, chống chặt phá cây tái sinh mục đích hiện có; phòng cháy, chữa cháy rừng; phát dọn dây leo, cây bụi và chặt bỏ cây cong queo, sâu bệnh, cây phi mục đích; sửa chồi gốc và tỉa bớt chồi xấu, để lại mỗi gốc không quá 02 chồi và thực hiện vệ sinh rừng…

Bên cạnh đó, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng đối tượng rừng phòng hộ và chọn loài cây trồng để xác định mật độ trồng phù hợp, đảm bảo mật độ của loài cây trồng chính phải từ 600 cây/ha trở lên thay vì chỉ 400 cây/ha như quy định cũ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2022.

H. Sơn (theo thuathienhue.gov.vn)
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.477.460
Truy cập hiện tại 2.422 khách