Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Từ 25/10, mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ tối đa 6,5%/năm
02/11/2022 3:03:PM
Ngày 24/10/2022, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 1813/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2022.

Theo đó, so với quy định cũ, mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đã tăng thêm 1%/năm. Cụ thể, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 như sau: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,5%/năm (quy định cũ là 4,5%/năm). Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 6,5%/năm (quy định cũ là 5,5%/năm).

Cũng trong ngày 24/10/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 1812/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014. Quyết định này có hiệu lực từ 25/10/2022.

Cụ thể, tăng mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ 0,5%/năm lên 1,0%/năm. Bên cạnh đó, tăng mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 - 06 tháng từ 5,0%/năm lên 6,0%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 - 06 tháng tăng từ 5,5%/năm lên 6,5%/năm.

H. Sơn (theo thuathienhue.gov.vn)
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.477.217
Truy cập hiện tại 2.328 khách