Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
02/11/2022 3:02:PM
Ngày 28/10/2022, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 13/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Theo đó, trường hợp bên đi vay đã sử dụng hết tài sản bảo đảm quy định tại Khoản 1 Điều 12, bên đi vay có thể sử dụng các tài sản sau đây làm tài sản bảo đảm để vay đặc biệt, gia hạn vay đặc biệt hoặc để thực hiện Khoản 2 Điều 6 Thông tư này và không phải áp dụng các quy định tại Khoản 3, 4, 5 Điều 12 đối với các khoản vay đặc biệt còn dư nợ: thế chấp quyền đòi nợ phát sinh từ khoản cấp tín dụng của bên đi vay đối với khách hàng (trừ tổ chức tín dụng); thế chấp quyền tài sản là khoản lãi phải thu phát sinh từ khoản cấp tín dụng bên đi vay đối với khách hàng (trừ tổ chức tín dụng).

Bên cạnh đó, trường hợp bên đi vay có tiền thu hồi từ quyền đòi nợ, khoản lãi phải thu làm tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt, trong thời hạn 05 ngày làm việc đầu tháng, bên đi vay phải trả nợ gốc của khoản vay đặc biệt này theo thứ tự từ khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất, số tiền trả nợ bằng tổng số tiền thu hồi nợ phát sinh trong tháng trước liền kề.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 28/10/2022.

H. Sơn (theo thuathienhue.gov.vn)
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.477.885
Truy cập hiện tại 2.590 khách