Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Từ 01/01/2022, tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
15/02/2022 11:19:AM
Ngày 29/01/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 2/2022/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Theo đó, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc từ ngày 01/01/2022 như sau: tăng thêm 7,4% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12/2021.

Mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sau khi điều chỉnh mà thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng thì được tăng thêm mức trợ cấp như sau: tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hằng tháng dưới 2.300.000 đồng/người/tháng; tăng lên bằng 2.500.000 đồng/tháng đối với những người có mức trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

Ngoài ra, cán bộ là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã được hưởng trợ cấp 2.473.000 đồng/tháng; cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã là 2.400.000 đồng/tháng; các chức danh còn lại hưởng 2.237.000 đồng/tháng.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2022.

H. Sơn (theo thuathienhue.gov.vn)
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.021.575
Truy cập hiện tại 47 khách