Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Bộ giáo dục và Đào tạo bãi bỏ toàn bộ 41 văn bản quy phạm pháp luật
07/02/2022 4:26:PM
Ngày 28/01/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 426/QĐ-BGDĐT về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ toàn bộ 41 văn bản quy phạm pháp luật gồm: Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định 49/2015/NĐ-CP ngày 15/05/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006;…

Bên cạnh đó, Danh mục 13 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần gồm: Quyết định 14/2001/QĐ-BGDĐT ngày 03/5/2001 về việc ban hành Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học; Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

H. Sơn (theo thuathienhue.gov.vn)
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.021.575
Truy cập hiện tại 36 khách