Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đầu tư hơn 22 nghìn tỷ cho các huyện nghèo để hỗ trợ phát triển KT-XH
28/01/2022 10:32:AM
Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 90/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 – 2025 tối thiểu là 75.000 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách trung ương là 48.000 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương là 12.690 tỷ đồng và vốn huy động hợp pháp khác là 14.310 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thực hiện 07 dự án là thành phần của chương trình, bao gồm: Dự án 1 Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; Dự án 2 Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo,….

Cụ thể, tổng nhu cầu vốn thực hiện cho Dự án 1 là 22.110 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 16.940 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 2.920 tỷ đồng và vốn huy động hợp pháp khác là 2.250 tỷ đồng. Đối tượng áp dụng là các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Nguồn vốn được đầu tư vào cơ sở hạ tầng KT-XH cơ bản như sau: các công trình giao thông, cầu, hạ tầng điện phục vụ dân sinh, sản xuất; các công trình giáo dục chuẩn quốc gia; các công trình y tế đạt chuẩn quốc gia; công trình thủy lợi phục vụ sản xuất,….

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

H. Sơn (theo thuathienhue.gov.vn)
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.595.581
Truy cập hiện tại 4.149 khách