Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
28/01/2022 10:31:AM
Ngày 18/01/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 01/2022/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Theo đó, thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử báo cáo Bộ Công Thương số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó bằng phương thức trực tuyến thông qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử hoặc dưới hình thức văn bản qua đường bưu điện.

Bên cạnh đó, quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử phải công bố công khai trên trang chủ của website và bao gồm các nội dung như: Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ; mô tả phương thức và quy trình chứng thực hợp đồng điện tử; giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử còn phải có các nội dung: các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ; cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ; và biện pháp xử lý vi phạm với người không tuân thủ quy chế hoạt động.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 08/03/2022.

H. Sơn (theo thuathienhue.gov.vn)
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.595.381
Truy cập hiện tại 4.036 khách