Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025
28/01/2022 10:32:AM
Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 02/2022/QĐ-TTg về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, đối với Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội các huyện nghèo, phân bổ vốn ngân sách trung ương của Dự án tối thiểu 85% cho các địa phương, tối đa 15% để triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. Phân bổ vốn ngân sách trung ương của Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo tối đa 15% cho các bộ, cơ quan trung ương, tối thiểu 85% cho các địa phương;…

Hằng nằm, ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu bằng 3% tổng ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình đối với các địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương từ 70% trở lên. Địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương từ 50% đến 70%, ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu bằng 10% tổng ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình.

Bên cạnh đó, các địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương dưới 50% và tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, hằng năm, ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu bằng 15% tổng ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 08/3/2022.

H. Sơn (theo thuathienhue.gov.vn)
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.595.400
Truy cập hiện tại 4.046 khách