Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện
28/01/2022 10:29:AM
Ngày 11/01/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2022/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện.

Theo đó, phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước biển đối với đề án có lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm đến dưới 500.000 m3/ngày đêm là 12.800.000 đồng/hồ sơ; đề án có lưu lượng từ 500.000 m3/ngày đêm đến dưới 1.000.000 m3/ngày đêm là 18.000.000 đồng/hồ sơ; đề án có lưu lượng từ 1.000.000 m3/ngày đêm đến 2.000.000 m3/ngày đêm là 23.400.000 đồng/hồ sơ; đề án khai thác, sử dụng nước trên 2.000.000 m3/ngày đêm có phí thẩm định 28.800.000 đồng/hồ sơ.

Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn là 3.000.000 đồng/hồ sơ.

Ngoài ra, tổ chức thu phí phải nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2022.

H. Sơn (theo thuathienhue.gov.vn)
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.595.306
Truy cập hiện tại 4.023 khách