Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đăng tải các nội dung tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
18/11/2021 6:45:PM
Ngày 16/11/2021, Sở Tư pháp ban hành Công văn số đăng tải các nội dung tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người chưa cần thiết, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, áp dụng mạnh mẽ công nghệ trong họp, chỉ đạo điều hành, học tập, khai báo điện tử, …nhằm bảo đảm hoàn thành các nội dung công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021, Sở Tư pháp đăng tải toàn bộ nội dung các chuyên đề trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại: https://stp.thuathienhue.gov.vn (mục Niêm yết/thông báo), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập vào địa chỉ nêu trên để tham khảo tài liệu và triển khai đến các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý bằng các hình thức thích hợp./.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.594.611
Truy cập hiện tại 3.688 khách