Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tiếp tục cho doanh nghiệp vay hỗ trợ trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19
10/11/2021 3:52:PM
Ngày 08/10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Căn cứ theo điều chỉnh mới, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn có cơ hội tiếp cận được nguồn hỗ trợ.

Theo đó, đối với trường hợp vay vốn trả lương ngừng việc: Theo quy định mới tại Nghị quyết 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 11, Mục II của Nghị quyết số 68/NQ-CP, điều kiện Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 được xóa bỏ.

Đối với trường hợp vay vốn để phục hồi sản xuất: Nghị quyết số 126/NQ-CP đã sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 11, Mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Theo đó, từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022, Người sử dụng lao động chỉ cần thuộc một trong các trường hợp sau thì được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động:

- Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19;

- Có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg;

- Người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ 1/5/2021-31/3/2022.

Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Việc mở rộng đối tượng Người sử dụng lao động được hỗ trợ tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất sau thời gian khó khăn do Covid-19, điều này đặc biệt có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay, góp phần vực dậy và phục hồi sản xuất kinh doanh nhanh, thuận lợi hơn, thúc đẩy kinh tế địa phương dần ổn định và phát triển./.

Thu Trong
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.585.789
Truy cập hiện tại 7.508 khách