Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh Tra Chính phủ
26/10/2021 5:03:PM
Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2021 và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Thanh Tra Chính phủ.

Cụ thể, Thông tư này quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Đối tượng áp dụng gồm: Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, Trưởng đoàn thanh tra và thành viên đoàn thanh tra khi thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan.

Nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân bao gồm: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân; Việc tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; Việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tập trung vào các nội dung sau: Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định; Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; Việc thực hiện các biện pháp về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; Việc xử lý và giải quyết phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng;…

Trong quá trình tiến hành thanh tra trách nhiệm, Thanh tra Chính phủ xem xét, đánh giá việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan gồm: Văn phòng bộ, các tổng cục, cục, vụ, đơn vị thuộc bộ, các doanh nghiệp Nhà nước; Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Văn phòng, các phòng, ban nghiệp vụ của doanh nghiệp Nhà nước do Chính phủ quyết định thành lập./.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.021.575
Truy cập hiện tại 46 khách